Foreningen

Foreningen

Kontakt

Experimenterende Danske Radioamatører
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M
Tlf.: 66156511
Tirsdag, onsdag og fredag, fra kl. 10:00 til kl. 14:00
kontor@edr.dk

Formand

Jan Anderschou OZ3QY

Formand@edr.dk

Hovedbest.

HB medlemmer

HB dokumenter ligger på
BIBLIOTEKET, afd HB
EDR.DK

Ansvarshavende redaktør: Jan Anderschou

Medarbejdere

Lovgrundlag

Interesse grupper

Udvalg

 

Gældende regler

Vedtægter og andre foreningsdokumenter findes på Biblioteket

Hjemmesiden er under opbygning. Alt modtaget materiale om Foreningen vil kunne tilgås fra denne side.

Overskrifternes art og antal, og inddeling i undergrupper vil fremover blive tilpasset efter art og omfang af materiale. Foreningsdokumenter til kunne tilgås på Biblioteket