Primære faneblade

Amatørtræf i Kreds 7 Nordvestjylland

Øst Vildsund Gl. Færgekro Sundbyvej 238 7950 Erslev.

Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro lørdag d. 24 februar 2018
Program: Fra 09.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmærkater.
Ca. 10.30 Auktionen starter. Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej kan sælges før og efter auktionen. Kl. 12.00 Middag, V har sikret os maden til rimelige priser. Ca. 13.00 Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmærkaterne. Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en hyggelig snak, og få en masse godt grej med hjem.
Alle er velkomne

EDR afdelinger i Nordvestjylland
Share