Primære faneblade

 Vejledning om amatørradioprøver
 
 
Du har nu fået stoffet til prøven ind under huden, fundet en lokalafdeling under EDR hvor der afholdes certifikatprøve.
 
Det eneste du nu mangler er således at tilmelde dig.
 
Tilmelding skal ske fjorten dage inden prøveafholdelse, til Energistyrelsen, via nedenstående link:
 
https://indberet.virk.dk/myndigh...
 
Share