Primære faneblade

Teleudvalget

Udvalget er nedsat af hovedbestyrelsen, og dets opgave er i samarbejde med hovedbestyrelsen at samle og forberede emner vedrørende amatørernes vilkår til drøftelse med IT- & Telestyrelsen eller til behandling i det internationale samarbejde.

Udvalget repræsenterer EDR i de årlige møder med IT- & Telestyrelsen.

Udvalget modtager gerne ideer og forslag fra medlemmerne.

Udvalgets medlemmer:

  Vakant Formand ​& HB-kontakt
OZ1ADL Jan Thøgersen HF-manager
  Vakant Myndighedskontakt
OZ7IS Ivan Stauning VHF-manager
OZ7JRL John Raabo Larsen Myndighedskontakt


E-mail til udvalgets medlemmer: teleudvalgatedr [dot] dk

Share