Primære faneblade

DMR (Digital Mobile Radio) er en åben kommerciel standard udviklet til brug i offentlige og private virksomheder.
 
Den generelle protokol er defineret af ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Standard TS 102 361 parts 1–4
 
DMR repeatere kan behandle 2 samtaler samtidigt.
Dette opnås fordi datastrømmen til og fra repeaterne er splittet op i små datastykker (TimeSlots), som skiftevis indeholder digitaliseret tale fra de to samtaler.
I disse data indlægges også forskellige informationer, for eksempel brugernes ID.
 
Der er efterfølgende af forskellige fabrikanter tilføjet udvidelser, som eventuelt kan være patenteret, således at kun den pågældende fabrikant må anvende disse udvidelser.
Dette kan betyde at nogle funktioner kun virker på visse fabrikater.
 
Amerikanske radioamatører, som har forbindelse til Motorola, har oprettet et overordnet net for radioamatører.
Dette net hedder DMR-MARC (MARC: Motorola Amateur Radio Club)
Der må og kan kun tilkobles Motorola fabrikerede repeatere.
Motorola har indbygget nogle tilføjelser, og dette er patenteret under navnet MotoTrbo.
 
De første danske DMR repeatere, som startede i begyndelsen af 2014 med et par repeatere på Sjælland, er tilkoblet dette net.
MotoTrbo nettet anvender udelukkende talegrupper (TalkGroups), som er forud definerede af net administratorerne.
TimeSlot 1 er forbundet til det amerikanske MARC net, og der kan vælges mellem forskellige TaleGrupper.
TimeSlot 2 har forbindelse til DMRplus nettet på TaleGruppe 238.
 
DMRplus nettet er en videreudvikling af DMR-MARC (Motorola) nettet.
Dette udviklingsarbejde udføres fortrinsvis af tyske radioamatører, som ikke ville bindes af de strenge krav som DMR-MARC nettet har.
Der kan derfor anvendes andre fabrikater repeatere, og selvbyg er også tilladt.
 
I Danmark startede de første DMRplus repeatere i 2015.
DMRplus nettet har på TimeSlot 1 forbindelse til det danske Motorola net på TaleGruppe 238.
DMRplus nettets TimeSlot2 anvender valgbare DMRplus reflektorer, som ligner D-Star nettets reflektorer.
Når en bruger vælger en reflektor frigøres den anvendte repeater fra nettet og linkes til den valgte reflektor, og der kan derved på TimeSlot2 være flere samtidige samtaler, som anvender forskellige repeatere og reflektorer.
 
Der er i Danmark et tredje DMR net kaldet BrandMeister.
Net-strukturen ligner DMRplus.
Der er ingen sammenkobling fra BrandMeister til de to andre danske DMR net.
 
På alle DMR net kan brugerradioer af alle fabrikater anvendes, blot de overholder den grundlæggende DMR standard.
Der kan dog være specielle funktioner, som ikke virker mellem forskellige fabrikater eller modeller, for eksempel overførsel af tekstmeddelelser.
 
Det er muligt at forbinde hjemmebyggede simplex HotSpots, således at man kan samtale over DMR nettet, selv om der ikke er en DMR repeater inden for rækkevidde.
 
I slutningen af 2016 har administratorerne for det amerikanske net opgivet nogle af de strenge krav til "Motorola-only", og en del TaleGrupper er nu fælles for MotoTrbo og DMRplus.
Derved kan brugere af disse to net nu få kontakt med hinanden, et virkeligt stort fremskridt.
 
Se mere om DMR net på disse links:
 
http://hamrepeater.dk/
http://www.proradio.dk/
http://www.dmr-marc.net/
http://oz-dmr.net/
http://ham-dmr.de/
http://dk-bm.dk/

 
Share