Lokalafdeling: 
Referat ekstraordinær Generalforsamling den 7. marts 2018 i Næstved afdelingens lokaler Grønnegade Næstved

Dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling

1. Formanden åbner generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Sager til behandling
                         3.1 Udmeldelse af Landsforeningen EDR
                         3.2 Klubben’s nye navn
4. Eventuelt
5. Dirigenten afslutter generalforsamlingen
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Pkt 1.
Formanden har skitseret EDR’s situation, hvor alle aktive frivillige har forladt foreningen.
Herunder frivillige arbejder for HRCD aps. , hvor EDR pr. 1. maj skulle overtage administration at radiocertifikater fra Energistyrelsen.

Pkt 2.
Valg af dirigent: OZ1EYZ, Istvan

Pkt 3.
Der refereres til Esbjergs afdelingens OZ5ESB, generalforsamling hvor bestyrelsen at fået bemyndigelse til at opsøge alternativer til EDR.
På OZ7AMG’s kommende generalforsamling vil sagen også blive behandlet.
Afholdelse af certifikat prøver forudsætter en lovlig registreret forening med bestyrelse, da det handler om en entydig placering af ansvar

Pkt. 3.1
Der er ikke ønske om skriftligt afstemning.
Afstemning om: OZ8NST lokalafdeling af landsforeningen EDR skal ophøre med at være lokalafdeling af EDR?
For stemte: 5
Imod stemte: 0
Blanke: 1
Hermed er det besluttet at OZ8NST forlader EDR ved udløbet af denne kontingent periode 31. mar. 2018

Pkt. 3.2
Klubben’s nye navn er enstemmig vedtaget at være Radio klubben, Næstved – OZ8NST hvor der skal udarbejdes nyt logo, hjemmeside mv. skal tilrettes snarest.

Pkt. 4
OZ8KOR – Korsør afdelingen af nedlagt er vi blevet informeret om.
Pkt. 5
Dirigenten afslutter generalforsamling med tak for god ro og orden
 
Referent
OZ8NZ, Ole 
Vote og Share
Vote: 
Average: 5 (1 vote)