Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

I Næstved afdelingens lokaler Grønnegade.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Formanden åbner generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Sager til behandling
    3.1 Udmeldelse af landsforeningen EDR
    3.2 Klubbens nye navn
4. Eventuelt
5. Dirigenten afslutter generalforsamlingen

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

 

OZ8NZ, Ole

Afstemning

Total votes: 56