Primære faneblade

 
Foreningshuset
 
Vestergade 17
 
4000
 
Roskilde
 
dk
 
55.644912
 
12.067535
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Indbydelse til områdemøde i Region Sjælland i OZ9EDR Roskilde

Torsdag d. 21 september klokken 19:30

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Hovedbestyrelsens arbejde
3. Debat om udsendt materiale til Repræsentantskabsmødet
4. Eventuelt 
Aftale om tid og sted for næste møde.

EDR HB Region Sjælland

 

Afstemning

You voted 2. Total votes: 368