På dagens repræsentantskabsmøde blev valgt en ny hovedbestyrelse, der ser således ud:

Formand

OZ3QY Jan Anderschou

Medlemmer

OZ4VW Arne Fast Hansen
OZ1RH Palle Preben-Hansen
OZ3MC Martin Mortensen
OZ1CWM Knud Pedersen
OZ1EW Niels Ernholt
OZ1JS Jørgen Sand

Den nye hovedbestyrelse vil snarest konstituere sig.

Vi er netop i færd med at få overdraget de forskellige oplysnnger m.m., der vil sætte os i stand til at drive foreningen videre.
Herefter vi vi snarest orientere om foreningens status og hovedbestyrelsens planer for den kommende tid.