Primære faneblade

EDRs kontor Klokkestøbervej, Odense
 
Klokkestøbervej
 
Odense
 
dk
 
55.379382
 
10.414772
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Bestyrelsesmøde i EDR
Sted: EDRs kontor, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M.
Tid: lørdag den 17. marts 2018 kl. 10:00                                                                         (mødet er IKKE offentligt)
                                                                                                                                                                                                                         
 

Afstemning

Total votes: 30

Kommentarer

Hvor blev dagsordenen af ???
Hvor blev dagsordenen af ??? men den passede måske ikke, til en "ForretningsBestyrelse" der tilsyneladende kun har en opgave, nemlig at lede foreningen frem til et tidligt valg ???

`73
Lars - OZ1FUS
EDR -Noget man kommer til at melde sig ud af... Desværre...

... Den forsvundne dagsorden !?
Hej Lars

Muligvis en systemfejl et eller andet sted?
Jeg tog et screen-dump den anden dag.
Håber det kan hjælpe med at styre din nysgerrighed?

73's

Kenneth OZ1IKY
RM'er i region Hovedstaden


 

... Don't feed the Troll !

Den dagsorden er ikke i
Den dagsorden er ikke i overensstemmelse med RM's beslutning. Interrimsledelsen=forretningsministeriet=den midlertidige bestyrelse, som selv titulerer sig uden "hoved", har alene mandat til at arrangere nyvalg til RM hurtigst muligt samt til at foretage det mest nødvendige for at holde foreningen kørende. Bestyrelsen er naturligvis forpligtet til at overholde vedtægter og forretningsordenen og kan ikke ændre sin forretningsorden, hvilket betyder:
 
 1. Mødet er åbent bortset fra punktet om en personsag, men jeg kan ikke se at den midlertidige bestyrelse kan have behov for at behandle nogen personsag eftersom den ikke kan ansætte eller afskedige nogen. Mon ikke det drejer sig om at OZ8XW skal hæve penge af foreningens kasse. Hvis det er honnorar (B-indkomst) er der tale om betaling til en virksomhed så det kan næppe kaldes en personsag.
   
 2. Der skal udsendes lydfil fra mødet i henhold til forretningsordenen. Hemmelighedskræmmeri øger kun rygtedannelsen og de ubehagelige/upassende ytringer her på forum.
   
 3. Bestyrelsen har ikke fået mandat til at behandle følgende punkter på dagsordenen, da de ikke vedrører nødvendig daglig drift eller nyvalget:
  2.u.       Gennemgang af huskeliste  <- bestyrelsen skal sådan set ikke behandle andres huskelister, men foranstalte valget asap 

  4.c        Planlægning af møde imellem Lokalforeninger og Bestyrelsen
  4.e.       Fremtidigt struktur på bestyrelsesmøder, herunder faste punkter til dagsorden
  4.g.       Deltagelse på Agerskov marked, Hamradio Friedrichshafen, Hamday Esbjerg og Amager
  4.h.       Forslag modtaget vedrørende fremtidigt indhold i OZ og WWW, hvem og hvordan.
  4.j.        Forslag modtaget vedrørende Handel med antenner mv.
  4.k.       Forslag modtaget vedrørende bonus til lokalforeninger ifm. indmeldelse af nye medlemmer.

Til dem der ikke kan læse mellem linjerne er forslagene vedrørende fremtidigt indhold i OZ og WWW, vedrørende handel med antenner mv. og vedrørende bonus til lokalforeninger ifm. indmeldelse af nye medlemmer sandsynligvis samme forslag som OZ8XW tidligere har fremsendt og som ikke har nydt fremme. Han forsøger så i ly af hemmelighedskræmmeriet at få dem gennemført ad bagvejen. Bestyrelsen med eller uden hoved har intet mandat til at ændre i OZ's indhold, www.edr.dk eller de varer der handles med. Det midlertidige HB skal alene varetage uoprettelige sager så som at trykke OZ med sædvanligt indhold og foranstalte valget, så det er nok at tilsende forslagsstilleren(e) en besked om at forslaget må udskydes til efter valget.
 
OZ3ZU har allerede overtrådt sine beføjelser ved at bede rdeforum om "noget", som jeg ikke må referere. Hans mandat indeholder intet om at han må blande sig i hvad udeforstående som rdeforum gør.
 
RM må omgående gribe ind og sætte bestyrelsen på plads. Hvis det pr. 27/2-18 besluttede ikke overholdes er aftalen bortfaldet og efter vedtægterne kan RM også når som helst afsætte formanden og dermed HB med et mistillidsvotum.
 
73, Palle, OZ1RH.
RM Sjælland

PS, dette har jeg tidligere 
skrevet næsten ordret til RM+HB og jeg har fået læst og påskrevet teksten delvist med rødt af et par utilfredse (især af en der kæmper for sin overlevelse). 
 

Palle, OZ1RH

Tak for de oplysninger...
Tak for de oplysninger...
Det glæder mig, at der er nogen med røv i bukserne, der stadigt tager EDR`s vedtægter alvorligt...

`73
Lars - OZ1FUS
EDR -Noget man kommer til at melde sig ud af... Desværre...

Hej til alle
Hej til alle
Det er stødt gået ned ad bakke de sidste ca. 3 uger
måske ville det være en god besluning at erklære RM mødet den 17 feb for ugyldigt
da der var overtrædelse af vedtægterne/love  i stor stil !

Hvad der er forgået efter skal jeg ikke gøre mig klog  på
da ingen alm. meddlemmer har fået noget information om "nye HB"
eller andet.

Der er i mine øjen og øre ikke andre i EDR der kan rette op dette
moras end "EDR's RM" hvem de så end er
dem der var med den 17 feb eller det "nye hold"

Ellers bliver det banken med thors hammer der rammer EDR

73 Boye
 
Hej
Hej
Det er hele rigtig som Palle skrive han har fået et mail tilbag med rødskrift.
Som RM må jeg jo sige at jeg er lange hent ad vej enig med Palle.
Den nye bestyrelse skal jo se hvor lang den kan gå, få RM sige noget , det er vel det den prøver
 
Der er vel kun 2 mulige
Der er vel kun 2 mulige løsninger her?

1) Den der franske ting med et skarpt blad der falder fra en stor højde og Revolutionen, med alt det der så måtte komme;
Eller 
2) Ny-Valg hurtigst muligt?

Så er det jo op til MEDLEMMERNE hvilken løsning de foretrækker.
Håber ikke der er for mange der "stemmer" med et afbrændt giro-kort ...
Det er måske ikke lige det EDR har brug for lige nu?

Personligt foretrækker jeg option nr 2. Det er en mere dansk-agtig løsning.

VY 73

Kenneth OZ1IKY
RM'er i region Hovedstaden

... Don't feed the Troll !

Hej Kenneth.
Hej Kenneth.
Jeg er bange for, at rigtigt mange medlemmer går ud i baghaven, og laver en rituel afbrænding af girokortet...  I ren og skær frustration over den måde tingene udvikler sig...
Jeg tror ikke, at den illigitime forretningsbestyrelse har tænkt sig at afholde valg nu, snarest... det er nok for besværligt for dem... Nej, jeg tror at de regner med at det hele nok skal gå, og så benytter de tiden frem til valget, på at cementere deres egen position...

`73
Lars - OZ1FUS
EDR -Noget man kommer til at melde sig ud af... Desværre...

Nyvalg er det eneste rigtige
Nyvalg er den eneste rigtige løsning.
Jeg har efterspurgt en tidsplan og formdoder forretningsbestyrelsen grubler over denne.
Hvordan mener du et nyvalg kan fremmes bedst muligt, hvis vedtægterne skal overholdes bare nogenlunde?

Vy 73 de OZ3QY Jan
Formand for EDR

Den fransk måder gå nok ikke
Kenneth

Hele klar punkt 2 , men som 9va skrive til mig i mail , ville et nyt RM første være klar i september , det er alt for lang ud i fremtid, for mig hedde det max Juni der skal RM være klar med et nyt HB
 
Ja et nyt valg er at
Ja et nyt valg er at fortrække hurtigst muligt, se under dokumenter hvordan det skal afvikles, og den tid det tager, måske kan der hentes lidt men det tager tid.
​Og så prøv lige at være positiv, vi har den indstilling at EDR skal køre videre, alt skal foregå som normalt, så der er lidt udfordringer, men dem skal vi nok få løst.
Dem der medvirker til at kæmpe for foreningens skyld, er meget velkomne.
Og alt hvad der kan skade EDR tager jeg afstand fra.
​RM har med et klart flertal sørget for at en ledelse skal fungere indtil valget er overstået, og skulle RM komme frem til noget, så hører vi det nok.
 

OZ1LLY/Gert Poulsen

RM-Nordjylland.

OZ7UB, Claus
OZ7UB, Claus
Det må da være nemt for dig at tiljuble OZ1RH, din gamle kampfælle fra KUPforsøget i 2016.
Det viser bare, at NYSTART-gruppen stadig er i live og ønsker EDR's død.

KLAPHATTENE regerer på FORUM...
Vor herre bevar os....

VY 73 de OZ6YM, P. Anker
http://www.planker.dk
-------------------------------------------------

Hvad er nystart gruppen for
Hvad er nystart gruppen for noget ? - mener du ikke nydamsbåden ???

mvh
Lars

oz1fjb