Aktivitetstest

Regler for Aktivitetstesten på 80  meter

Deltagere:

Sender- og lytteramatører i Danmark kan deltage i aktivitetstesten

 

Formål:

Testen formål er at forøge aktiviteten mellem danske amatører og herunder træne stations-betjening og QSO-afvikling under testforhold.

 

Klasser:

CW, KLUB-CW, SSB, CW QRP, SSB QRP,  KLUB-SSB SAMT SWL.

( QRP =  Max 5 Watt ).

 

Tidspunkter:

Den første søndag i måneden.

Januar og September*) er testfrie.

*) Hvis den 1. september falder på en

søndag, er der aktivitetstest også

i september måned.

 

CW

  1. Periode 09.45 – 09.59
  2. - - - - 10.00 – 10.14
  3. - - - - 10.15 – 10.29
  4. - - - - 10.30 – 10.44

 

SSB

  1. - - - - 11.00 – 11.14
  2. - - - - 11.15 – 11.29
  3. - - - - 11.30 – 11.44
  4. - - - - 11.45 – 11.59

Tiderne er dansk normaltid

Stationerne må kontakte hinanden én gang i hver periode.

I periodeskiftet må samme station ikke være på begge sider af skiftet.

(Der skal være tale om et nyt opkald).

 

Bånd og Frekvenser:

Testen afvikles på 80 Meter. Der benyttes følgende områder:

 

CW.

3520 – 3560 Khz

SSB

3720 – 3770 Khz

 

Koder:

Der udveksles kodegrupper bestående af RS(T) +QSO /1.ciffer i postnummer.

F.eks. femte qso fra Vejle:

CW 59905/7 - SSB 5905/7

 

Multiplier:

Der anvendes første ciffer i det postnummer hvor amatøren er bosiddende eller befinder sig under testen.

Hvis der opereres med fjernstyret station via internet eller anden digital opkobling, skal der anvendes det første ciffer i det postnummer hvor senderen befinder sig.

Der må ikke skiftes postnummerciffer under testen.

 

Bornholm:

Amatører på Bornholm anvender 0 (nul)

som multiplier.

 

 

Point:

Hver rigtig QSO giver 2 Point.

Hvis modparten er QRP gives 3 point.

(Gælder både QRP og QRO stationer).

QRP til QRP station giver 4 point.

Hvert postnummerciffer tæller som multiplier i hver periode. Eget postnummer tæller med i antallet af multiplier. (Max antal multiplier er 40).

Hvis en station ikke har indsendt  log, tæller stationen kun med, hvis den findes i mindst 5 forskellige andre indsendte  log.

I SWL-klassen kan alle medlemmer af EDR deltage.

Der afvikles 10 (11) tester hvoraf de 8 (9) bedste tæller i årsresultatet.

 

 

Dubletter:

Ikke markerede dubletter giver et fradrag på 5 QSO’er hvis det er manageren der skal finde dem.

 

Logs:

Skal indeholde følgende:

TID – CALL – SENDT – MODTAGET – MULTIPLIER – POINT.

Øverst på loggen anføres call, navn, adresse samt postnummer. Hvis der køres med fjernstyret station, skal der anføres postnummeret på den QTH hvor senderen befinder sig.

Afdelingsstationer skal anvende det call

som afdelingen er kendt under. På loggen anføres hvem der har været operatør i testen.

Loggen mærkes Afdelingsstation.

 

Diplomer:

Der er diplomer til de 3 bedste i hver klasse: CW, KLUB-CW, CW-QRP, SSB,

KLUB-SSB, SSB-QRP, SWL.

Man skal være medlem af EDR og have deltaget i og indsendt log for mindst 5 tester, for at kunne få pokal og/eller diplom. Til vinderen af hver klasse er der en vandrepokal.

 

Resultatet offentliggøres på EDR’s hjemmeside

 

Indsendelse

Log sendes til:

 

OZ1GX

Gunnar Krüger

Benediktevej  2 .Lind

7400 Herning

E-mail oz1gx@edr.dk

 

Loggen skal være manageren i hænde senest onsdag efter testen.