• Vigtig meddelelse

  Lokalafdeling: 

  Borup 19. februar 2018

  Til RM

  Et kvalificeret mindretal i RM har på mødet den 17. februar 2018 stillet et mistillidsvotum til HBs flertal. Dette ønsker vi ikke at sidde overhørigt, hvorfor vi pr. d.d. nedlægger vore mandater i HB. 

  Udmelding om termin for overdragelse af nøgler, fuldmagter og koder m.v. imødeses snarest.

  Til orientering kan oplyses, at følgende presserende opgaver ikke længere vil blive varetaget:

  - Marts nummeret af OZ

  - Opgaven fra styrelsen omkring overdragelsen (kodning af admin system) deadline 15 marts 18

  - udbetaling af løn og honorar fra marts

  - support vedr. bogføring herunder support i C5 (medlemskartotek) og E-conomic

  - opsætning af regnskabsprogram til certifikater samt indlæsning af stamdata fra ENS

  - betaling af regninger (fuldmagt til banken)

  - vedligeholdelse af hjemmeside herunder forum

  - indsupplering til bestyrelsen i HRCD ApS

   

  På vegne af

  OZ3MC, OZ5DM, OZ5WU, OZ0J

  Finn Madsen, OZ1AHV

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 4.1 (9 votes)
 • Lokalafdeling: 
  Som en ny service til EDRs medlemmer har HB vedtaget at OZ på PDF fremtidigt udkommer når papirversionen leveres til trykkeriet.
  ​Det betyder at PDF OZ typisk vil være på gaden 1½ til 2 uger før Postnord får den trykte version omdelt.
  HUSK også:

  ​På repræsentantskabets møde d. 14. oktober 2017 blev der vedtaget en ny struktur for kontingenter. Den ny struktur betyder at Du kan spare Kr. 100,- ved at fravælge OZ på papir, så spares miljøet også en smule..

  VÆLGES OZ kun som PDF koster et EDR medlemskab Kr. 625,- pr. år

  ÆNDRINGEN kan ske ved henvendelse til EDRs kontor på kontoratedr [dot] dk, angiv dit call og medlemsnummer, eller ring til Lone på 6615 6511
   
  Vy 73 de OZ5WU Michael
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Lokalafdeling: 
  Kære alle
  ​Formanden OZ1AHV Finn har skrevet en redegørelse der belyser baggrunden for HBs beslutning d. 19. januar. Dokumentet findes under "For medlemmer" -> dokumenter
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (3 votes)
 • Lokalafdeling: 
  Hej alle,
  ​Referatet fra det ekstraordinære HB møde d. 19/1-2018 kan nu hentes i dokument mappen under for medlemmer.

  //5WU Michael
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 

  Borup 3 januar 2018

   

  Til HB

   

  Med baggrund i den situation der hersker i EDR lige nu, efter at Egon OZ6EG på først 3748 og derefter på EDR forum lørdag den 30. december 2017 har fremført personlige oplysninger omkring Jørgen OZ0J, indkaldes der til ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00 på EDR’s kontor Klokkestøbervej 11 5230 Odense S.

   

  Eneste punkt på dagsorden vil være:

   

  1. Hvordan kommer EDR videre efter den offentlige omtale af Jørgens OZ0J personsag, som i mail af

  22. november 2017 var mærket PERSONLIG og FORTROLIGT

   

  Vy 73 de Finn Oz1ahv / formand

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3.8 (14 votes)
 • Lokalafdeling: 
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Fredag, 19 januar, 2018 - 17:00
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 

  Borup 3 januar 2018

   

  Til HB

   

  Med baggrund i den situation der hersker i EDR lige nu, efter at Egon OZ6EG på først 3748 og derefter på EDR forum lørdag den 30. december 2017 har fremført personlige oplysninger omkring Jørgen OZ0J, indkaldes der til ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00 på EDR’s kontor Klokkestøbervej 11 5230 Odense S.

   

  Eneste punkt på dagsorden vil være:

   

  1. Hvordan kommer EDR videre efter den offentlige omtale af Jørgens OZ0J personsag, som i mail af

  22. november 2017 var mærket PERSONLIG og FORTROLIGT

   

  Vy 73 de Finn Oz1ahv / formand

 • Lokalafdeling: 
  Som en ny service til EDRs medlemmer har HB vedtaget at OZ på PDF fremtidigt udkommer når papirversionen leveres til trykkeriet.
  ​Det betyder at PDF OZ typisk vil være på gaden 1½ til 2 uger før Postnord får den trykte version omdelt.
  HUSK også:

  ​På repræsentantskabets møde d. 14. oktober 2017 blev der vedtaget en ny struktur for kontingenter. Den ny struktur betyder at Du kan spare Kr. 100,- ved at fravælge OZ på papir, så spares miljøet også en smule..

  VÆLGES OZ kun som PDF koster et EDR medlemskab Kr. 625,- pr. år

  ÆNDRINGEN kan ske ved henvendelse til EDRs kontor på kontoratedr [dot] dk, angiv dit call og medlemsnummer, eller ring til Lone på 6615 6511
   
  Vy 73 de OZ5WU Michael
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 4 (5 votes)
 • Lokalafdeling: 
  EDRs NY Vedtægter er trådt i kraft.
  ​Derfor er de relevante dokumenter opdateret.
  De ny Vedtægter finder du her: http://edr.dk/da/page/edrs-opbyg...
  Forretningsorden for HB finder du her: http://edr.dk/da/page/edrs-hoved...
  Forretningsorden for RM finder du her: http://edr.dk/da/page/edrs-repræsentantskab

  ​Vy 73 de OZ5WU Michael
  ​HB medlem & Webkoordinator
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 

  EDR overtager først Certifikatudstedelsen fra Energistyrelsen d. 1. maj 2018.

  Grunden til udsættelsen er, at der er nogle EDB-udfordringer, som hverken EDR eller Energistyrelsen kan nå at få løst inden nytår på en fornuftig måde.

  Derfor er begge parter enige om at udskyde overtagelsen indtil d. 1. maj 2018. Indtil da kører alt vedrørende Amatørradiocertifikater på sædvanlig vis.

  Nye certifikater bestilles som sædvanlig hos Energistyrelsen.

  Tilmelding til Amatørradiocertifikatprøver foregår også som sædvanlig på Energistyrelsens hjemmeside.

  Hvis EDR lokalafdelinger ønsker at afholde certifikatprøver, er det også som sædvanlig Energistyrelsen man giver besked.

  Der vil komme information på Energistyrelsens og EDRs hjemmesider, når EDR overtager opgaverne fra styrelsen. Der vil blive gjort en målrettet indsats for at sikre at ingen bliver ”tabt” i systemet i overgangen.

  Priser og vilkår for certifikater og prøver vil efter EDRs overtagelse stadig være styret af Energistyrelsen via Gebyrbekendtgørelsen. Derfor vil der IKKE komme årsgebyrer på kaldesignaler med EDRs overtagelse af administrationen af kaldesignaler. 

   
  På vegne af:
  Ham Radio Certificate Denmark ApS

  Carsten Kobborg, OZ1DCZ

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (5 votes)

Sider