Primære faneblade

VHF-udvalg

Hjemmeside: www.vushf.dk

VHF-udvalget tager sig af alle sager vedrørende brugen af amatørbåndene over 30 MHz.

Herunder båndplaner og koordination af de forskellige aktiviteter.
Udvalgets mange arbejdsområder er nærmere beskrevet i funktionsbeskrivelsen herunder og i kommissorium for VHF-udvalget

 

 

 


Udvalgets medlemmer:

Formand: OZ7IS Ivan Stauning
OZ1AHV Finn Madsen
OZ1FF Kjeld Bülow Thomsen
OZ1LPR Peter Hansen
OZ2TG Steen Gulstorff
OZ5TG Verner Topsøe
OZ6ABA Leif Møller Nielsen
OZ8SL Svend-Erik Lindberg oz8slatedr [dot] dk

HB kontakt: OZ5WU Michael Wehnert oz5wuatedr [dot] dk

Share