Primære faneblade

Teleudvalget

Udvalget er nedsat af hovedbestyrelsen, og dets opgave er i samarbejde med hovedbestyrelsen at samle og forberede emner vedrørende amatørernes vilkår til drøftelse med IT- & Telestyrelsen eller til behandling i det internationale samarbejde.
Udvalget repræsenterer EDR i de årlige møder med IT- & Telestyrelsen.
Udvalget modtager gerne ideer og forslag fra medlemmerne.

Udvalgets medlemmer:

OZ1ADL Jan Thøgersen   
OZ7IS    Ivan Stauning       
OZ1AHV Finn Madsen
OZ7OU   Erik Kurt Poulsen (HB-kontakt)

E-mail til medlemmerne: teleudvatEDR [dot] DK

Share