Primære faneblade

     
  EDR Kontingentsatser  
  Kategori  2017-2018
  Individuelle medlemmer  
     
  Indmeldelsesgebyr 60
  Aktivt medlem, gruppemedlemmer 695
  Passivt medlem 85
  Familiemedlem 250
  Junior under 20 år 540
  Æresmedlem 0
  Udlandsmedlem, Europa 795
  Udlandsmedlem, uden for Europa 895
  Biblioteker, Firmamedlemskab 1075
  Udlandsmedlem, PDF 695
     
  Priserne er for et års medlemskab  
  LOKALAFDELINGSAFGIFT  
     
  1-10 medlemmer 100
  11-30 medlemmer 200
  over 30 medlemmer 300
     
  Fast beløb pr. certificeret medlem 5
     
  GEBYRTAKSTER FOR QSL-SERVICE FOR AFDELINGERNE  
     
  1-10 tilmeldte medlemmer 200
  11-20 tilmeldte medlemmer 400
  21-30 tilmeldte medlemmer 600
  over 30 tilmeldte medlemmer 1000
     
  GEBYRTAKST, QSL, DIREKTE  
    100
     
     


 
Beløbet opkræves årligt på baggrund af oplysningerne i seneste indsendte Afdelingsanmeldelse

Share