Primære faneblade

Informationsudvalg

Er ansvarlig for landsforeningends informations og PR indsats - herunder indsamler informationer om EDR og foreningens virke, og formidler disse til såvel offentligheden som medlemmerne.
Udarbejder og ajourfører EDRs informations / hvervemateriale, og har i samarbejde med webredaktionen ansvaret for hjemmesiden, og dens indhold.

Informationsudvalgets medlemmer: 

Formand: Finn Madsen, OZ1AHV

                Bjørn Madsen, OZ6OM

                Jan Thøgersen, OZ1ADL

E-mail til medlemmerne: infoatedr [dot] DK

Koordinatorer

Lokalafdelingskoordinator: OZ7ADZ Niels Chr. Krogsgaard oz7adzatedr [dot] dk

Webkoordinator: OZ5WU Michael Wehnert oz5wuatedr [dot] dk

Ungdomskoordinator: OZ0CP Charlotte Pedersen oz0cpatedr [dot] dk

 

Share