Primære faneblade

Forretningsudvalg

Udvalget er nedsat i henhold til EDRs vedtægter §15.
Udvalget træffer efter nærmere aftale med hovedbestyrelsen afgørelse i rutinesager, der måtte fremkomme imellem hovedbestyrelsens møder.
For yderligere information om udvalget henvises til vedtægterne.

Udvalgets medlemmer:         

Formand: OZ3ZU Viggo
Næstformand: Vakant
Sekretær: Vakant
   

E-mail til medlemmerne: fuatedr [dot] dk

Share