Særlig begivenhed

Amatørtræf i Kreds 7 Nordvestjylland

Øst Vildsund Gl. Færgekro Sundbyvej 238 7950 Erslev.

Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro lørdag d. 24 februar 2018
Program: Fra 09.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmærkater.
Ca. 10.30 Auktionen starter. Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej kan sælges før og efter auktionen. Kl. 12.00 Middag, V har sikret os maden til rimelige priser. Ca. 13.00 Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmærkaterne. Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en hyggelig snak, og få en masse godt grej med hjem.
Alle er velkomne

EDR afdelinger i Nordvestjylland
Odense 22. november 2017
Til EDR’s repræsentantskab.

HB har besluttet at indkalde til ekstraordinært RM møde kl. 11:00 den 16. december 2017 i EDR HQ Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1A. Valg af dirigent
1B. Valg af stemmetællere
2. Afstemning om det udsendte vedtægtsmateriale
3. Eventuelt

Begrundelse herfor:

Da der beklageligvis fra enkelte medlemmers side er sået tvivl omkring legitimiteten af RMs beslutning om at foretage elektronisk afstemning i forlængelse af RM møde 14. oktober 2017, med henblik på behandling af det fuldførte arbejde med udfærdigelsen af nye vedtægter, finder HB det rigtigt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde jf. § 13, stk. 1 i EDRs gældende vedtægter. For herved at give RM muligheden for stillingtagen til det fremlagte vedtægtsforslag på et fysisk møde indenfor den givne tidsramme.
Vy 73 de Finn Oz1ahv
Nytårstest - 40m CW
http://www.edr.dk/files/Testregl...
---------------------------------------------------
Nytårstest - 40m SSB
http://www.edr.dk/files/Testregl...
-----------------------------------------------------
JULETEST - CW-2
http://www.edr.dk/files/Testregl...
----------------------------------------------

Sider

DXfun

Nyheder fra mig til dig

Nyhed fra OZ1BII
04/12/2017 - 13:09

Licensprøver for US-Licens - ARRL

ARRL VE Te
0
Nyhed fra OZ1BII
03/12/2017 - 10:53

WWROF støtte til Puerto Rico

PRESSEMEDDELELSE * - * World Wide Radio Operators Foundation
0
Nyhed fra OZ6EG
02/12/2017 - 16:42

Julekalender

Se kunstneren Peter Wendelboe´s pragtfulde julekalender på:
0
Nyhed fra oz7nq
30/11/2017 - 12:34

OZ8SMA december 2017

07/12           Klubaften, og Ardiono programmering
14/12           Klubaften, og Arduino programmering
0
Nyhed fra oz7nq
30/11/2017 - 12:32

OZ8SMA december 2017

07/12           Klubaften, og Ardiono programmering
14/12           Klubaften, og Arduino programmering
0
Nyhed fra OZ1BII
14/11/2017 - 12:37

RBN server opdateres

At 0900Z on Wednesday 15th november, the RBN server team will begin a brief planned outage of the RBN's web site.  Over the next 3-7 hours, they will
0
Nyhed fra OZ1BII
04/11/2017 - 00:56

Nye Danske HF Contestrekorder

http://www.edr.dk/da/content/hf-...
 
0