1 post / 0 nye
RM vedtager, at brevafstemning for valg til RM 2018 bortfalder i de regioner


Den 9. juli 2018.

 

Til orientering for EDRs medlemmer

 

EDRs Repræsentantskab har i juni afholdt en elektronisk afstemning om følgende:"RM vedtager, at brevafstemning for valg til RM 2018 bortfalder i de regioner, hvor der er ikke er opstillet flere kandidater end krævet iflg. vedtægterne, og at de i disse regioner opstillede kandidater betragtes som valgt

JA___

NEJ___ "

Afstemningsresultatet blev 3. juli optalt således:   8  JA,    0   NEJ  og  1  BLANK.

Dokumentationen for afstemningen opbevares elektronisk til efter RM-mødet den 15.9.2018.

Repræsentantskabet har hermed accepteret bestyrelsens formulering på stemmeseddelen "Ingen afstemning – fredsvalg", gældende for 4 ud af de 5 danske regioner.

Det er afstemning i region Midtjylland. Stemmesedlen skal være EDRs kontor i hænde inden 25.7.2018 kl. 12:00.

Med venlig hilsen

 

Vy 73 de oz1amk

Poul

PDF med samme indhold findes i Medlemssektion

Your rating: Ingen Average: 3.2 (5 votes)