3 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Repræsentantskab eller Generalforsamling
                                                        Repræsentantskab / Generalforsamling
                                                                 Ref: Vedtægtsforslag #3
                                                                              21.9.2017
 
 
Mange nyere medlemmer af EDR spørger ofte, hvorfor EDR opererer med et repræsentantskab i stedet for en generalforsamling.
Hovedparten af mindre danske foreninger har indrettet sig med en årlig generalforsamling, hvor medlemmerne kan møde op og  fortælle, hvad de mener om den respektive forenings aktiviteter og bestyrelsens lederskab. Forslag, der er indsendt rettidigt, kan – efter en vis diskussion – blive vedtaget --- eller afvist. Samtidig kan kassereren fremlægge regnskabet og håbe på, at få det godkendt.
Enkelt og ligetil.
Der er imidlertid en grund til at EDR har indrettet sig med et repræsentantskab, og man skal helt tilbage til EDR’s eksistens umiddelbart før og efter 2. verdenskrig.
Før 2. verdenskrig havde EDR kontor på Nørre Voldgade i København, hvor den daværende formand boede. Som en følge deraf, blev EDR’s generalforsamling
afholdt i København , hvor det daværende Folkets Hus i Rosenborggade – lige rundt om hjørnet – lagde hus til generalforsamlingen.
På et vist tidspunkt følte radioamatører uden for  København, at det var forbundet med store udgifter, – især hvis man kom fra Jylland – at deltage i denne generalforsamling . Det blev derfor besluttet, at generalforsamlingen hvert andet år, skulle finde sted i Aarhus.
 
Umiddelbart efter at være blevet medlem af EDR i 1959 deltog jeg i en EDR generalforsamling i Folkets Hus i Rosenborggade. Det var noget af en oplevelse.
De forreste tre rækker helt oppe ved talerstolen, var tæt pakket med københavnske radioamatører og mødet fandt sted ganske som man var vant til..
Så snart et forslag blev fremsat  klappede tilhørerne på de tre forreste rækker voldsomt og råbte tilmed bravo!
Det medførte at alle afstemninger blev godkendt som enstemmige ved akklamation..
Når generalforsamlingen fandt sted i Jylland, har jeg fået berettet, at nøjagtig det samme fandt sted i Aarhus.
Dette medførte, at EDR’s foreningsmæssige kurs skiftede fra år til ar, og der viste sig efterhånden et ønske om at denne uværdige situation måtte slutte.
Resultatet blev, at man indførte repræsentantskabsformen i stedet for generalforsamlingen , idet man mente, at man på den måde fik en mere demokratisk ledelsesform.
 
Ingen har siden diskuteret om repræsentantskabet på længere sigt og i  moderne tider, stadig er den bedste ledelsesform for en forening som EDR.
 
Visse forhold taler for at genindføre generalforsamlingen,
man kan f. eksempel nævne :
 
1.Radioamatører bor over hele landet, og for at deltage i en generalforsamling måtte man tidligere rejse med tog eller færge og i visse tilfælde overnatte.
                       Denne tidligere hindring er på grund af broer og motorveje,  så godt som                     fjernet. Rejser man tre eller fire i en bil er udgifterne til at deltage                               i en generalforsamling ikke uoverstigelige.
 
2.Da EDR ejer sit ejet domicil i Odense vil rejseafstanden for alle være nogenlunde den samme. Selv hvis det skulle vise sig nødvendigt at leje eller låne sig et større mødelokale ligger Odense midt i landet.
 
3.Nye sænkede broafgifter taler yderligere herfor.
 
        4.  I stedet for en kostbart postalt og vanskeligt kontrollerbart valgsystem vil              alle  poster i foreningen kunne besættes  / nybesættes ved en              generalforsamling.
 
Da ingen i EDR har tænkt sig muligheden, – eller i hvert fald fremført ideen om –  at genindføre  en generalforsamling  har jeg fornøjelsen at fremlægge en  Vedtægtsændring* der er delvis baseret på strukturudvalgets ideer fra 1986/87 efter en opfriskning til tidens teknologiske stade.
 
Grundideen er, at man:
 
AFSKAFFER REPÆSENTANTSKABS-ORDNINGEN og genindfører
 
GENERALFORSAMLINGEN i EDR
 
 

 
 
OZ5RB, Hans Bonnesen
Birkebakken 25
3460 Birkerød.
4
Your rating: Ingen Average: 3.5 (4 votes)
Jeg er absolut enig med OZ5RB Hans omkring hans betragtninger , dog vil jeg oplyse, at jeg på sidste RM luftede tanken om en forenklet ledelsesform på baggrund af en Generalforsamling og den holdning har jeg stadig.
De foreslåede vedtægtsændringer er lang, tung og omstændig læsning - kost sagt en værre gang lappet rod - ligeså de nugældende vedtægter.

Vy 73 de OZ2SF
Svend Nipper
3
Your rating: Ingen Average: 3 (3 votes)

OZ2SF Svend

Jeg forstår 5RBs frustration. Bemærk at 1eyz/1feh forslaget til nye vedtægter indeholder den simplificering som Hans efterlyser. Ganske pudsigt indeholder forslaget 17 paragraffer ligesom 5RBs forslag fra 1986.
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (6 votes)

Claus OZ1FDH

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer