1 post / 0 nye
Præsentation RM kandidat hovedstaden, OZ1OP, Ole Püschl
Tak for valget til RM i Hovedstaden. Fredsvalg altså. Flere kandidater med valgkamp havde været ønskeligt, men nu blev vilkåret altså et fredsvalg.


Jeg påbegynder arbejdet som RM med stor entusiasme for EDR, men også med erkendelse af ikke at have vælgermandat til mine synspunkter. Det kan dog ikke betyde, at jeg ikke på demokratisk vis kan arbejde for mine synspunkter, (andet ville være meningsløst), men det må nødvendigvis sætte arbejdet i et særligt lys, og give en stor ydmyghed og opmærksomhed overfor andres meninger.

Amatørradio er en stor internationalt udbredt hobby. Jeg glæder mig dagligt over den og tror på en fremtid for både vores hobby og for EDR.
I EDR ser Jeg fire opgaver som står nærmest for:

1: Foreningsdemokrati
Den første opgave bliver at sikre ro om foreningen, som en demokratisk forening, - at alle i det kommende RM og HB samarbejder respektfuldt.
Hvis foreningen er i strid med sig selv, er alt andet ligegyldigt. Intet godt kommer til at ske.
Skal der sluges en kamel hist og her, før det kommer på plads ? Ja, måske. Jeg tager også gerne en selv.
Vores vedtægter er ikke perfekte, men hvis de fortolkes i god demokratisk ånd med omhu og praktisk fornuft, rækker de fint til at styre foreningen på en god måde. Det skal vi lægge os i selen for.

2: EDR - medlemmernes forening.
Næste opgave bliver at fremme den lokale medvirken i foreningens liv. Da RM’erne ikke på forhånd har noget egentligt mandat fra medlemmer, påhviler der dem en særlig forpligtelse til at lære deres lokale medlemmers holdninger og meninger at kende.
Det skal vi også lægge os i selen for.
EDR står og falder med medlemmernes lyst til at bidrage til foreningens liv. Det er ledelsens opgave at sikre, at de enkelte medlemmer får en velbegrundet oplevelse af, at de har mulighed for medleven og indflydelse, og at deres kvaliteter og meninger er værdsatte og drages ind i foreningens arbejde, hvis de ønsker det.

3: OZ
foreningens helt afgørende aktiv, men også en stor udfordring.
Efter min mening kan en forening på ca 1200 medlemmer ikke have ressourcer til at udkomme med et papirbaseret blad af høj kvalitet en gang om måneden. Desværre.
Noget må gøres. Mit forslag er et blad 3-4 gange årligt i tæt samarbejde med vores hjemmeside.

4: Vækst og konkurrence
EDR har tidligere været en stor forening med lille vækstpotentiale. Nu er vi en lille forening med stort vækstpotentiale.
Væksten starter dér, hvor vi kan fremtræde som en forening, der ikke er i splid med sig selv. Hvor medlemmerne kan opleve, at foreningen kan tilbyde kvalitet, og hvor de er ønskede medspillere. - Herefter kommer så alle fremtidens gode medlemmernesinitiativer

Vi har set, at der er taget initiativ til (mindst) en ny forening for radioamatører. Det er beklageligt, at medlemmer har set sig nødsaget til at udmelde sig af EDR, men når det er sagt, vil jeg klart sige velkommen til den nye forening. Jeg ønsker den alt godt. Det er nu en kendsgerning at du som radioamatør har mindst to foreninger at vælge imellem.
Radioamatørforeninger skal ikke bekrige hinanden, men EDR skal naturligvis tage handsken op, og indgå i en sund konkurrence, om at være den forening som tilbyder den bedste kvalitet til sine medlemmer. Ingen, heller ikke EDR tager skade af konkurrence. God konkurrence kvikker op og strammer baller !

Var det så det hele ?
Nej-Nej. Der er meget, meget mere at gøre for EDR, udadtil og indadtil. Der er også meget mere EDR kan gøre for at blive en respekteret og gavnlig forening for det samfund, vi er en del af.
Lad os vende næsen mod alt det med glæde og entusiasme når det grundlæggende er ved at være på plads, og ressourcerne begynder at melde sig.

CV:
Speciallæge. Erfaring som klinikchef i egen klinik og fra forskellige ansættelser med ansvar for kvalitet, personaleforhold og uddannelse. Undervisningserfaring som ekstern lektor ved Københavns universitet. A-licens i 2010. DXCC I 2013. Arbejder I HF (og lokal VHF) mest i CW men også i phone og digitale modes. Har interesse i både trafik og hjemmebyg. Mere: www.qrz.com – oz1op. Formand for Birkerød lokalafdeling og webredaktør på afdelingens hjemmeside. www.oz5bir.dk
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)