1 post / 0 nye
Præsentation af OZ1RH

 
Min radiohistorie:
I grundskolen syntes jeg at det kunne være sjovt at regne regnestykker sammen med en klassekammerat. Da jeg ikke kunne trække en km lang ledning gennem villakvarteret fik jeg den ide at vi burde kunne snakke sammen trådløst. Det var lettere sagt end gjort da CB ikke var opfundet sidst i halvtredserne, så jeg skulle være radioamatør for at få fat i en sender. Jeg måtte overtale min far til at give mig 10 kr. ekstra lommepenge så jeg kunne melde mig ind i EDR som medlem 8354 og få OZ - det var mange penge for en skoledreng i 1962. Jeg bestod hurtigt både mundtlig og skriftlig prøve men CW-prøven trak ud så jeg først fik B-licensen i december 1963. Efter et år opfyldte jeg kravene til A-licensen bortset fra at jeg ikke var de krævede 18 år, så min A-licens blev først udstedt på min 18 års fødselsdag i 1965. Det med radiogrejet kneb det mere med, lommepengene måtte sammenspares for at række til en SM19 til HF og en SCR-625 flyradio til 2 m. Jeg fik hen ad vejen fat i en Heathkit TX1 med faseexciter så jeg kunne køre SSB med 2x6146 på HF, ret vildt med 180 W input på en god dag. Knap så godt var at pengene først rakte til en Geloso 214 modtager flere år senere, men SM19 kunne da modtage SSB på 80 m. Først da jeg begyndte at tjene penge, bl.a. som studentermedhjælper i Rude Skov hvor jeg tog vejrbilleder ned, fik jeg bedre grej som Drake TR4 og SB200. I Rude Skov satte jeg en en 3 elm beam til 10-15-20 m op i et træ så jeg kunne køre QSO'er når der ikke var en sattellitpassage. Beamen udvidede jeg til 4 elm ved at montere et ekstra element på en længere boom. I tiltro til mine egne gigantiske evner som antenneberegner lavede jeg 2. direktor 5 % kortere end 1. direktor og jeg troede på at det virkede for jeg havde ingen måleinstrumenter ud over SWR-broen. SWR var fint, for der har sikkert været passende stort tab i de mange traps. Selvtilliden fejlede ikke noget når jeg kaldte W9WNV/et eller andet, 4 elm og en kW kom (næsten) altid igennem dengang. Sidst i 60'erne var jeg med til flere 2 m contester fra Møns Klint bl.a. sammen med studiekammeraterne OZ4HZ og OZ9DE.
 
I starten af 80-erne flyttede jeg til Roskilde og fandt ud af de lavede noget interessant DX i EDR Roskilde, OZ9EDR. Jeg meldte mig ind og blev straks inviteret til at køre 2 m aktivitetstest fra en QTH ved Gyrstinge nær Ringsted. Vi kørte en del tyskere langt væk selvom vi hverken var på en bakketop eller langt sydpå, så radiobølgerne løb åbenbart ikke kun i lige linier på VHF som teorien til licensprøven sagde. Jeg hentede hjælp på teknisk bibliotek og fandt noget hemmeligt troposcatter som militæret vist brugte. Det lignede det jeg kendte fra 2 m, så jeg tog til VHF stævnet i Weinheim og holdt foredrag om troposcatter. Heldigvis var der ingen som vidste bedre, så alle var enige om at det er troposcatter som altid giver en rækkevidde på ca. 700 km på 2 m mellem to rimelige stationer. Da 6 m blev tilladt dukkede ionoscatter op i bibliotekets halvhemmelige skrifter og meteorscatter blev nemmere end på 2 m, så jeg holdt også foredrag om de udbredelsesformer i Weinheim for at få flere QSO'er i testerne. Teksten til foredragene ligger på www.oz1rh.com Siden indeholder kun facts og et sort hvidt billede fra 1968, ingenting der bevæger sig eller larmer, altså en kedelig side kun med seriøse ting. Mine foredrag er med tilladelse oversat til brasiliansk og findes på diverse www, bl.a. en russisk og jeg har fra 2007 også holdt nogle af dem i Dayton.
 
På grund af ønsket om en høj antennemast i et støjfrit område har jeg etableret fjernstyring af radioer på to QTH'er. En 4 elm på 40 m i 25 m højde sammen med en beam til 10-15-20 m ude på landet er ikke at foragte. Erfaringerne fra dette aktuelle emne har jeg videregivet ved foredrag i lokalafdelinger over det meste af landet.
 
Sammen med Brian, OZ2BRN driver jeg Danmarks første CWskimmer: www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=oz5w&t=de

Erhverv:
Jeg har været ansat på I/S Datacentralen af 1959/CSC A/S i mange år og der haft mange forskellige opgaver fra edb-planlægger til chefkonsulent, men er nu pensioneret. Husk i denne forbindelse at en konsulent kan være lidt som en kastreret hankat, den ved det hele men kan ikke selv... Jeg er HD i Offentlig Forvaltning med tillægsprøve i Organisation, strategi og planlægning. Det indebærer et vist men begrænset kendskab til erhvervsret og regnskabsanalyse. Den vigtigste begrænsning er at jeg ved hvornår jeg skal kalde på en ekspert - en ekspert kan forresten være en der en langt væk hjemmefra. Men lidt budgettering og regnskabsanalyse har jeg da lært, så den slags er ikke talmagi for mig.
 
Min EDR historie:
Jeg har været i RM siden ca. 2006. På mit første RM så jeg nogle interessante mellemregninger mellem EDR og ApS'et (handelsselskabet). Jeg spurgte til det og fik at vide at der blev lavet et hemmeligt koncernregnskab, som bestyrelsen havde styr på. Det troede jeg på indtil det viste sig at koncernregnskabet ikke var lavet i flere år og at der havde akkumuleret sig et underskud på ca. 400.000 kr i handelsselskabet, som derefter blev afviklet. I alle årene var økonomien i EDR halvsløj og der skulle spares. Der var ikke råd til advokatudgifter til medlemmernes antennesager og selv det at bruge 20.000 kr ud af en omsætning på 1,4 mill for at sende et par mand til en international konference var ved at blive sparet væk. Efter at regnskabet var blevet mere gennemskueligt fremgik det klart at den største udgift OZ tog ca. 45 % af kontingentindtægterne. Jeg har ofte på RM gjort opmærksom på at en lille procentvis besparelse på den største udgift giver flest kr. og at der derfor skal spares på OZ, især i en tid hvor det er blevet billigere at sende informationen elektronisk end via papir og postvæsen. Hovedredaktøren har imidlertid udtalt at det er umuligt at spare på OZ, men han får jo også penge for at redigere og trykke bladet. Heldigvis er der efterhånden blevet stemning for at udgifterne til bladet skal skæres ned. Det fører os til en snak om fremtiden, den kan vi da gøre noget ved.
 
EDR's fremtidige informationsstrategi:
På EDR's PR Temamøde II i foråret 2013 om EDR's informationsstrategi fremlagde et jeg forslag hvor hovedpunkterne i EDR’s distribution af information til medlemmerne var:
 • Aktuelle og vigtige nyheder sendes med det samme på mail til interesserede medlemmer, der melder sig til at få info i forskellige kategorier. Kategorier kunne være: hver af de nuværende spalter i OZ, DX-info, VHF forhold, contester, orientering fra hvert udvalg, referater fra udvalg, HB, RM
 • Andre nyheder sendes på mail f.eks. en gang om ugen afhængig af vigtigheden 
 • Blivende information lægges også på www.edr.dk der kommer til at fungere som radioamatørens håndbog = et opslagsværk
 • www.edr.dk struktureres passende, men skal først og fremmest have en søgefunktion, der virker lige så godt som Google.
På denne måde får medlemmerne hurtigt aktuel information fra EDR om de emner der interesserer dem og medlemmerne kan finde blivende information når de har behov for det. Medlemmerne får dermed det de ønsker og kommer til at opfatte EDR som en aktiv forening der er værd at være medlem af - givet naturligvis at EDR's udvalg udfører deres opgaver. Essensen er at at medlemmerne ikke skal gøre noget for at få information fra EDR i modsætning til i dag, hvor EDR forventer at medlemmerne hver dag checker www.edr.dk Hvem har tid til det? EDR burde være interesseret i at medlemmerne får information om alt det gode EDR gør for dem.
 
Hvad skal vi med et papir OZ når informationen kan spredes hurtigere og billigere via internettet? 
 • Indtil for 10-15 år siden kastede jeg mig over det nye OZ for at læse amatørannoncerne, contestresultaterne og afdelingsnyt. 
 • I dag er amatørannoncerne forsvundet til www.brugtgrej.dk (uden at EDR tilbød serverplads til BG dengang BG havde brug for det).
 • Contestresultaterne kommer meget hurtigere på internettet.
 • Afdelingsnyt er interessant at se i OZ så man får et overblik over hvad der sker i andre afdelinger, men da teksten skrives 1-2 måneder før det kommer i OZ er afdelingernes hjemmeside samt ikke mindst de email afdelingerne senders mere opdateret. 
 • OZ indeholder en del tekniske artikler, men hvem læser dem? Jo artiklerne bliver måske skimmet, men i dag der er ikke ret mange der bygger deres grej selv. Hvorfor skulle man bygge noget der kan købes billigere færdigt? Det man (=de fleste) bygger er ting som ikke kan købes eller som er vanvittigt dyrt fra nyt. Men alle aktive amatører sætter antenner op hvis de kan få lov...
Bliver der så noget tilbage til OZ når alt det aktuelle sendes elektronisk til medlemmerne? OZ's indhold har heldigvis ændret sig lidt i den forstand at der er kommet flere rejse- og stævneberetninger, men det er vist mest fordi hovedredaktøren ikke har andet at fylde i bladet. I hvert fald efterlyser han kun flere tekniske artikler. I min optik er bladet er blevet bedre med omtalen af Clipperton og spejderlandsstævnet mv. 
 
Ledelsen efterlyser hele tiden flere tekniske artikler til OZ. Jeg har indtrykket af at det skyldes at EDR's ledelse hidtil ikke har haft helt samme interesser som medlemmerne eller måske især de mange radioamatører som ikke er medlem af EDR. Det kan jeg blive upopulær ved at sige, men jeg mener nu at der er noget om det:
 • EDR's ledelse består af ældre teknikere og selvbyggere, nogle med ternet skjorte og seler 
 • Medlemmerne - og især de radioamatører, der ikke er medlemmer - interesserer sig fortrinsvis for at kommunikere via radio, det være sig repeater, DX, contest, digitalt, 80 m ring mv. 
 • Dem der interesserer sig for teknik har googlet problemet længe inden OZ er udkommet. Derfor bør vi nedprioritere de tekniske artikler i OZ til fordel for omtale af div. sociale aktiviteter som spejderlejre, sommerlejre, amatørtræf, Dayton rejser, DX-ekspeditioner og den slags, som mange drømmer om og derfor gerne vil læse om 
 • Der mangler afprøvninger af nyt grej i OZ, men de meget grundige afprøvninger må hentes i udlandet, se f.eks.www.sherweng.com/table.html
   
Det er for dyrt at trykke og distribuere eget blad. Jeg har lagt mærke til at næsten alle de blade jeg modtager på papir ser ud til at være reklamefinansieret, f.eks. FDM's Motor, Skimagasinet og QST. OZ har for lille oplag til at reklamefinansiering er mulig.
 
EDR's levering af kærneydelser til medlemmerne:
Alt i alt går jeg ind for store besparelser på OZ indtil foreningen er begyndt at levere sine kærneydelser til medlemmerne. Det betyder ikke at OZ skal afskaffes, men at der skal ske en prioritering til fordel for kærneydelserne, som er det medlemmerne virkelig har brug for, dvs. ting som:
 • Forhandling med danske myndigheder om rimelige regler for antennetilladelser.
 • Forhandling med myndighederne om rimelige regler for erhvervelse og brug af certificatet.
 • Forhandling internationalt i EU, ITU, IARU mv. om forholdene for radioamatørerne, især hvilke frekvenser vi har, kan få eller helst ikke vil miste samt regler om at naboens udstyr ikke må forstyrre radioamatørernes følsomme modtagere. Bemærk at der vedtages flere og flere regler i EU som har betydning for radioamatørerne.
 • Forhandling med amatørorganisationer i andre lande om båndplaner, contestkoordinering, QSL udveksling...
 • Erfaringsudveksling med amatørorganisationer i andre lande.
Det er ting som EDR for en stor del har svigtet i mange år. Hvordan er det f.eks. gået til at radioamatører ikke længere nå sætte sin antenne op 5,5 m over tagrygningen når naboen godt må sætte sin TV-antenne 5,5 m over tagrygningen? EDR har ikke opdaget det og har ikke indgivet høringssvar. Har EDR styr på de mere eller mindre hemmelige regler for antennemaster som ligger i Kommunernes Landsforening?
 
Min holding er at EDR skal gøre mere ved disse kærneydelser for medlemmerne. Måden EDR skal gøre det på er gennem samarbejde og med den åbenhed OZ1AHV's HB gennemførte så medlemmerne fik adgang til møderne og lydfilerne derfra. Ledelsen af EDR skal ske med en vis professionalisme, der er trods alt tale om en 'virksomhed' med en omsætning på over en mill kr, ansat personale, fast ejendom og ikke mindst mange frivillige som yder en vigtig indsats. Der er nødvendig med en stram og løbende opfølgning på budgettet, så vi undgår tidligere tiders hovsa løsninger gående ud på at det igen er nødvendigt at hæve kontingentet.
 
En vigtig ting i et demokrati er at foreningens spilleregler overholdes, dvs. at alle lever op til intentionerne i vedtægterne, HB og RM's forretningsorden og reglerne for valget. Det har det desværre knebet en del med det sidste halve års tid hvor især HB's forretningsorden ikke er blevet fulgt. Som valgt til RM repræsenterer jeg medlemmerne og jeg føler det er min pligt at gøre opmærksom på og sige fra overfor disse uregelmæssigheder, så jeg har skrevet adskillige opslag herom på EDR's forum. Her er nogle af de tråde jeg har startet på EDR's forum:
 
http://edr.dk/da/forum/referat-af-bestyrelsesm%C3%B8det-i-edr-17-marts-2018 Referat af bestyrelsesmødet i EDR 17. marts 2018
http://edr.dk/da/forum/rm-beslutning-hb-skal-f%C3%B8lge-hbs-forretningsordenen RM beslutning: HB skal følge HB's forretningsordenen
http://edr.dk/da/forum/hb-n%C3%A6gter-acceptere-rms-afstemninger HB nægter at acceptere RM's afstemninger 
 
Jeg er ikke paragrafrytter som forlanger paragraffernes ordlyd overholdt i de tilfælde hvor ordene er formuleret uheldigt eller forkert, men til gengæld skal alle i et demokrati leve op til meningen og ånden i paragrafferne. Den midlertidige formand OZ3ZU, Viggo opfatter desværre mine indvendinger som en personlig fornærmelse og har skældt mig ud for alting, især for at være negativ og at alt hvad der er gået galt i EDR er min skyld. Som jeg ser det havde der ikke været nogen ballade eller skriverier hvis vedtægterne og forretningsordenerne var blevet overholdt.
 
Lokalafdelingerne er grundlaget for EDR:
Radioamatørernes aktiviteter og sociale liv sker i lokalafdelingerne, som skaffer nye medlemmer ved at afholde kurser, foredrag, fieldday, rævejagt kort sagt alt det daglige en radioamatør kan deltage i. Derfor er lokalafdelingerne vigtige i EDR og den gamle opfattelse at lokalafdelingerne snylter på landsforeningen fordi medlemmerne 'gratis' kan læse OZ i afdelingen er helt forkert. Situationen er omvendt, jo flere der læser OZ i afdelingerne jo bedre, det kan kun give flere radiointeresserede og flere medlemmer. Landsforeningen skal derfor støtte lokalafdelingerne mest muligt og det nuværende  lokalafdelingskontingent skal snarere være negativt, så landsforeningen betaler til lokalafdelingerne. 
 
Alt dette er lettere sagt end gjort, men det fremlagte forslag EDR 3.0 peger i den rigtige retning. Jeg mener:
 • Et større antal nye medlemmer skaffes lettest blandt eksisterende radioamatører. Der er ikke så mange nye der tager certifikat.
 • Alle radioamatører skal have adgang til at læse og skrive på EDR's forum. Ikke-medlemmerne skulle gerne få lyst til at melde sig ind i stedet for at blive betragtet som pariaer.
 • Muligheden for fælles kontingentopkrævning for landsforeningen og dens lokalafdelinger vil lette arbejdet for kasseren i lokalafdelingen. Alle der kommer i en lokalafdeling burde være lette at få som medlemmer i landsforeningen, så det burde være en Win-Win situation givet at alle radioamatører kan se at EDR gør noget for dem.
 • EDR bør være medlem af DGI hvor forsikringer, støtte og advokatbistand kan hentes. Et brev fra DGI har mere indflydelse på en kommune end et fra EDR.
 • Jeg har ca. december 2016 fremsendt en redegørelse til HB for behovet for forsikringer i EDR, lokalafdelingerne og for medlemmerne. Jeg har forstået at HB på grund af en højtråbende herre i HB ikke har haft tid til at behandle det, så det kommende HB bør gøre noget ved vores behov for forsikringer.
Desværre er der ikke opstillet nok kandidater i region Sjælland så du får ikke lejlighed til at stemme på mig denne gang, men nu har du mit valgoplæg som jeg håber et flertal i RM vil være med til at gennemføre en rimelig del af.
 
73, Palle, OZ1RH.
palleatoz1rh [dot] com
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (19 votes)