1 post / 0 nye
OZ3ZU - Viggo K. Dahm - Kandidat til RM

VKD-1OZ3ZU – Viggo K. Dahm - Kandidat til RM


Lidt om mig
Jeg blev radioamatør i 1972 og blev medlem allerede dengang medlem af Aarhusafdelingen og EDR. Jeg var dengang en meget aktiv rævejæger, og i en kort periode også formand for EDRs ræveudvalg.
Så kom arbejdet, og det betød mindre tid til min hobby, og mere tid på landevejene, og da arbejdet senere blev meget internationalt, så da antallet af dage i udlandet overskred antallet af dage i Danmark, blev radioerne pakket sammen for en periode.
Selvom jeg var meget bortrejst, blev der dog tid til børn og familie.
For ca. 10 år siden, da antallet af rejsedage igen blev vendt så jeg nu tilbringer mere tid hjemme end i udlandet, genoptog jeg så min hobby, med alle de nye og spændende ting der var sket indenfor det at være radioamatør.

Om EDR og medlemstallet
Bare vi profilerer os anderledes, taler EDR op i stedet for ned, så stiger medlemstallet! Et håb om en forening i kraftig vækst – jeg tvivler.
Mange års stridigheder i HB/RM har gjort at mange medlemmer har meldt sig ud, forhåbentlig kan vi gøre EDR så attraktivt igen, at den største del af dem kommer tilbage – at få alle tilbage tror jeg ikke på.
Hvad skal vi så gøre for at få medlemmerne til at vende tilbage?
Ja først og fremmest skal vi skabe ro i HB/RM, vi skal lære at respektere hinanden, lære at forstå, at der ofte er mere end én måde at løse en problemstilling på, lære at det ikke altid drejer sig om MIG, men om helheden, om EDR.
Så skal vi lære at forstå at medlemmer rekrutteres igennem lokalafdelingerne, der er her de aktive Radioamatører findes. Vi skal blive væsentlig bedre til at støtte og hjælpe lokalafdelingerne, lytte mere til dem, og forstå det behov de har.
EDR er til for lokalafdelingerne, ikke omvendt.
Herudover skal EDR repræsentere medlemmerne og lokalafdelingerne overfor alle nationale og internationale organisationer der måtte have sammenfaldende interesser med EDR, samt de danske myndigheder.
Jeg ser gerne vi genoptager samarbejdet med Energistyrelsen omkring udstedelse at kaldesignaler mv.

Om EDR og økonomien
Jeg har haft fornøjelsen af at være konstitueret landsformand for EDR siden februar, og jeg må konstatere at den møde vi driver EDR på i øjeblikket er fuldstændig økonomisk uansvarligt!
Vi drive den som om at penge ikke er et issue, at der ligger en skal, lige til at samle op, for enden af regnbuen.
Der er desværre ikke tilfældet! – medlemstallet er stagnerende, indtjeningen falder, men tidligere bestyrelser har fejlet ved ikke at tage ansvar overfor disse forhold.
Jeg mener der i fremtiden skal lavet et rullende 3-årig forretningsplan med tilhørende budget.
Akut, her og nu, skal vi se på følgende punkter:
  • Bemanding på kontoret, hvor mange timer skal der være bemanding, hvilke arbejdsopgaver kræver bemanding på Klokkestøbervej, og hvilke opgaver kan løses ved hjemme arbejdspladser (Hjemme arbejdsplads = fleksible medarbejdere, som kan bo hvor som helst)
  • Alternative indtjening til EDR, her kan jeg foreslå at en del af Klokkestøbervej omdannes til kontorhotel, med udlejning til små iværksættervirksomheder.
  • Kritisk gennemgå vore omkostninger, herunder foreslår jeg at OZ udkommer 6 gange årligt, i stedet for 11 gange.
  • Kritisk vurdere hvilke produkter vi vil have i vores webshop

Om EDR og OZ/hjemmesiden
Når jeg taler med Radioamatører så er det ofte OZ der binder dem sammen med EDR. Et godt OZ, med artikler og tekniske nyheder er det der får dem til at fortsætte deres medlemskab af EDR.
Jeg ser gerne en fælles redaktion af OZ og EDRs hjemmeside, så vi får den samme linje i nyhedsstrømmen til medlemmerne.
Jeg ser gene at OZ udkommer 6 gange årligt, med mere teknisk stof, og tekniske nyheder end i dag, eventuelt med annoncer fra danske og udenlandske leverandører.
Der må også gerne være historier om hvad lokalafdelingerne laver, men alt de dagsaktuelle stof, samt contest resultater skal nødvendigvis ligge på EDRs hjemmeside.Oprettet af OZ4JV, efter tilsendt matriale fra OZ3ZU
 
2
Your rating: Ingen Average: 1.8 (9 votes)