1 post / 0 nye
OZ1IIL - medlem 16939 - Opstillet til Repræsentantskabet

 

Nedenstående er i store træk lig med mit oplæg til det seneste HB valg!


59 årig Hanstholmbo, som gennem godt 40 år har haft radioen som interesse. De første år som rendyrket Walkiemand. I 1981 gav D-licens adgang til VHF og UHF. Efter en del år blev morseprøven bestået, og HF båndet indtaget. Jeg har igennem en stor del af perioden arbejdet som mellemleder i fødevareindustrien, og har ikke haft specielt interesse i radioteknik/elektronik som sådan. Mine eksperimentale projekter vedrører kun antenner!

For mig har DX og radiokontakter med det heraf opnåede netværk i sig selv været det bærende. Gennem de sidste mange år har mobil og portabel operation været det der har haft min helt store interesse. Et af mine nuværende jobs som rejseleder (ca.100 dage om året), giver mig mulighed for at aktivere en del forskellige lande :-)

Gennem flere år var jeg bestyrelsesaktiv i den lokale EDR-Thisted afdeling, en kort periode også som formand. Efter dennes nedlæggelse er jeg nu medlem hos lokalafdelingen Mors/Nordthy, hvor jeg pt. er formand. Har også tidligere i flere år repræsenteret kreds 7 i EDRs repræsentantskab.


Det var meget trist at det forrige HB (flertallet) tilsidst så sig nødsaget til at smide håndklædet i ringen, der var mange gode kræfter bag den udvikling der var sat i gang. Jeg støttede fuldt ud opgøret mod tidligere tiders vanetænkning. Også selv om det måtte indebære en eksklusion af 2 HB medlemmer.

Den efterfølgende voldsomme debat på forum og facebook forbigår jeg i stilhed! Her er intet brugbart at hente, grøfter er om muligt gravet endnu dybere!

 

Fremtiden: I de tidligere vedtægter stod at læse ”at samle alle danske amatørradiointeresserede” siden er det ændret en smule, men tanken er vel det samme, at samle ALLE danske radioamatører! Dette formår EDR desværre ikke i dag! Alt for mange vælger os fra! Grundene er sikkert mange, men to skærer i øjnene. Den manglende forandringsvillighed (Den sidst nye hovedbestyrelse var dog på vej) og så kontingentet. Bladet OZ har længe været en hellig ko. Og en rigtig dyr en af slagsen! Med nutidens informationskilder kan man sagtens opfylde resten af formålsparagrafferne uden et post omdelt blad! En opgradering af hjemmesiden kunne være en mulighed.

Hvad angår kontingentet er jeg helt bevidst om at rigtig mange medlemmer synes at prisen er rimelig, men det er fakta at mange ”ikke medlemmer” nævner prisen når de argumentere for at de ikke ønsker at være medlem. Når man følger de andre kandidaters oplæg, ser det desværre ikke ud til at en kontingentnedsættelse er realistisk, men uanset dette vil jeg arbejde for det!

Et forslag kunne være følgende: Grundmedlemskab i EDR 375 kr. (svarer til det svenske SSA), dette med OZ/eller anden publikation som PDF fil, QSL formidling via lokalafdeling. Ønskes OZ/eller anden publikation i bladform inkl. forsendelse og/eller QSL formidling til hjemadressen kan dette også arrangeres mod at betale de faktiske omkostninger! Om det så er ca.1000 kr. for hele pakken, så er det vel okay? Man betaler for det man får! Skønnes det for dyrt kan antallet af numre nedsættes.

Jeg synes ikke at EDRs nuværende struktur og vedtægter er helt skæve! Med nogle præciseringer er de sikkert ganske brugbare.


Da vi i Nordjylland tilsyneladende er valgt (stemmeseddel eller ej), glæder jeg mig til at vi igen får et brugbart repræsentantskab og hovedbestyrelse, og ser frem til arbejdet!

5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (13 votes)