1 post / 0 nye
Ny infomation fra RM omkring Opstillingsberettigede og stemmeberettigede


RM konstaterer og fastslår, at EDRs vedtægter, forretningsordner samt tidsplanen for det fremrykkede valg til RM angiver følgende datoer:

31. marts 2018: Optælling via EDRs medlemskartotek til brug for opgørelse af mandatfordeling (fristen er passeret)

31. maj 2018: Sidste frist for medlemmer, som ønsker at kandidere, til at kontakte en EDR Lokalafdeling og meddele dette, jf. vedtægternes § 6, stk. 3

25. juli 2018 kl 12:00: Sidste frist for at aflevere gyldig stemmeseddel til EDRs kontor.


Det fastslås også, at personlige EDR-medlemmer - bortset fra passive medlemmer og udlandsmedlemmer – er opstillingsberettigede og har stemmeret, når de er indmeldt og har betalt kontingent inden udløb af opstillingsfristen hhv. afstemningsfristen.


Vedtaget af RM med

Ja: 18 stemmer

Nej (ingen)

Blank 1 stemme
Your rating: Ingen Average: 4.6 (9 votes)