1 post / 0 nye
Medlemsmøde i Odense
Her er mine indtryk fra EDRs medlemsmøde i Område Syddanmark tirsdag d. 14. marts 2017
 
Der var 21 deltagere i mødet inklusive 3 HB-medlemmer og 3 repræsentantskabsmedlemmer.
Til dirigent valgtes OZ3MK, derpå glimrende vis styrede begivenhederne.
 
OZ0J og OZ8XW, der begge er tilknyttet området, gennemgik på skift de forskellige emner HB har arbejdet med.
Der blev bl.a. omtalt:
 • Den nye hjemmeside,
 • Huset på Klokkestøbervej
 • Nyhedsbreve,
 • Lokalafdelings koordinator og hans funktion. Bl.a. hjælp til at afdelingerne kan søge fonds midler.
 • QSL-centralen,
 • Vedtægtsudvalget
 • EDRs tilstedeværelse på amatørtræf Fyn
 • Økonomien
 • Handelsudvalget, hvor der fra flere sider blev udtrykt betænkeligheder ved, at man hjemtog et større antal antenner fra Tonna, idet flere nævnte, at dette fabrikat ikke egnede sig til danske forhold. Det blev også nævnt, at det måske var bedre at samarbejde med en udenlandsk forhandler, således at man ikke skulle have et varelager; men kunne ”nøjes” med at formidle ordrer, der så sendes direkte fra udlandet.
 • Samarbejdet i HB, hvor flere opfordrede til at man talte ordentligt til hinanden, og at man frem for mange afstemninger i højere grad søgte løsninger, som alle kan godkende.
 • E-afstemninger Der blev nævnt fordele; men også ulemper, hvis ikke der forud for afstemning finder en debat sted.
 • EDRs fødselsdag med bl.a. reception d. 19. august og speciel event call OZ90EDR (andre)
 • Forslag om nye retningslinier for optælling af stemmer.
 
Under punktet debat blev drøftet, hvordan man får nye medlemmer og i det hele taget gør opmærksom på amatørradio.
OZ1FF fortalte om Esbjerg afd. Tech for Fun. Projektet har nu kørt i ca. 2 år. Det er et stort arbejde både angående ressourcer og økonomi, PT er en halv snes unge i gang og det første certifikat er også kommet i hus.
 
Kl. knap 22 kunne dirigenten afslutte et godt, sagligt og konstruktivt møde
 
OZ8XW, Flemming
HB-medlem
 
3
Your rating: Ingen Average: 3 (4 votes)
Rettet af : OZ8XW on 16/03/2017 - 08:27