68 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Kan vi som radioamatører acceptere dette?
Kan vi som radio amatører acceptere dette?
En radio amatør der kan sit håndværk, og f.eks. er perfekt til CW med nøgle, afgiver korrekte RST rapporter, overholder almindelige regler for god QSO afvikling, lytter meget før der sendes, og forespørger om frekvensen er fri, og alligevel opnår tilstrækkeligt med bekræftede QSO’er, for at opnå de eftertragtede certifikater, fortjener han ikke vores respekt for sin dygtighed? Jo selvfølgelig, svarede alle dem, jeg har stillet dette neutrale spørgsmål.
Hvad hvis nu samme person gør andre amatører opmærksomt på, at deres adfærd på båndene kunne forbedres? Ja så risikerer man, at der lurer hævn ved den mindste anledning.
En sådan radioamatør er OZ1OXQ Vagn på Bornholm, der nu på syvende år er blevet groft chikaneret, ikke af en enkelt anden radioamatør men en hel gruppe, der tilsyneladende danner et chikane netværk, der vedblivende kommer med spydige og ondsindede bemærkninger på båndene og på alle andre måder.
Det blev bl.a. til en retssag, som OZ1OXQ vandt, mod afdøde OZ7RQ Benny, hvor dommen har været kundgjort i OZ. Han blev på det groveste udstillet på en hjemmeside, og havde reelt ikke noget alternativ end at benytte sig af rettens vej, for at få dette stoppet.
Man kan så undre sig, hvorfor OZ1FF Kjeld, OZ7YY Finn og den tidligere landsformand OZ3MC Martin var til stede i retten, da ingen af dem kunne have noget legitimt motiv, bortset fra hvis de havde en finger med i spillet, men det må man da ikke håbe.
OZ1FF Kjeld har senere igen blandet sig, idet han både i OZ og ved henvendelse til HB har bedt om at dommen ikke kundgøres i OZ (som det var en del af dommen, at den skulle) før en verserende politi anmeldelse mod OZ1OXQ Vagn var afgjort, men hvad der måske ikke var almindelig kendt, er at anmeldelsen kom fra OZ1FF Kjeld.
OZ1PF Claude er også meget engageret i at genere OZ1OXQ Vagn, lyt blot til de to følgende korte lydfiler, og det er her tydeligt, at det er helt uacceptabelt, hvad der foregår.

http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/04/OZ1PF-chikanerer-1.mp3
http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/04/OZ1PF-chikanerer-2.mp3
OZ3MC Martin har i længere tid underholdt alle der lytter på 3627KHz om morgen, hvor han sammen med OZ7MKS Michael (som en slags sufflør med stikord), morer sig med at udsende hentydninger og spydigheder, der ikke er til at tage fejl af. Det er rettet mod OZ1OXQ med bemærkninger om brug af en skodradio (en Drake TR7) og sarkastiske bemærkninger om W3DZZ antennen (som OZ1OXQ benytter) samt meget mere. Det er bestemt meget kritisabelt og en skærpende omstændighed er, at OZ3MC er siddende i den nuværende HB og tidligere var formand for EDR. Hør blot lydfilen på nedenstående link, hvor en artikel i OZ september 2016 omtales. Artiklen omhandler en”Fyrweekend OZ4DUE” fra Due Odde fyr, med deltagelse OZ1OXQ Vagn og OZ4FZ John, og hvor brochure materiale var leveret af EDRs kontor som blev uddelt, med efterfølgende omtale i Bornholm Tidende samt DR4 Bornholm, og som af OZ3MC bliver kommenteret med at ”de to” er de mest skadelige radioamatører i Danmark, med reference til en udtalelse på et medlemsmøde, hvor OZ2PBS Palle i plenum udtrykker at ”de to” er årsagen til at mange melder sig ud af EDR og at OZ’s HR OZ8XW Flemming Hessel burde være mere kritisk med, hvad han bringer i OZ. Dette sker kort før RM 2016, hvis udkomme også bliver kommenteret.
lyt til denne lydfil

http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/04/OZ3MC-og-OZ7MKS-om-de-to-skadelige-amatører-06-10-2016.mp3
Endnu et HB medlem har deltaget i chikanen, idet OZ0J Jørgen, som event manager for OZ90EDR event’en nægtede OZ1OXQ deltagelse, og diskuterede hans deltagelse med andre, der ville deltage i event’en.
OZ0J Jørgen underskrev sig som eventmanager og næstformand i EDR, og det var kun fordi OZ5KM Kjeld, OZ8XW Flemming og undertegnede OZ7OU Kurt, der dengang stadig var medlem af HB, protesterede, da man ikke kan udelukke et medlem fra en EDR event, at OZ1OXQ Vagn kom med i teamet. Det var OZ1OP Ole som medlem at ledelsen for OZ90EDR, der klogelig tog affære og fik denne sag bragt på plads.
Det fik OZ0J til at trække sig som eventmager, hvilket var klogt. Han havde også nogle personlige synspunkter, der tilsyneladende fik indflydelse på hans adfærd, hvilket ikke må ske. Han udstedte trusler mod dem, der uden for HB videregav materiale, vi fik tilsendt fra OZ0J Jørgen, som han dog dagen efter selv spredte blandt sine ”sympatisører”.

Og om ikke der er endnu et HB medlem, der har gjort sig uheldig bemærket, nemlig selveste formanden for EDR OZ1AHV Finn, der i et meget nedladende brev forbyder OZ1OXQ at kontakte EDR kontorer telefonisk, med baggrund i at forretningsføreren ved en helt legitim telefonisk forespørgsel fra OZ1OXQ, burde have henvist til formanden, fremfor at stille krav til fremsendelse af en mail med hans andragende, med en irettesættelse fra OZ1OXQ til følge.
Og hvis den vågne læser har fulgt med i OZ samt på EDR Forum, så har formanden for DDXG OZ1IKY Kenneth også deltaget, idet man fra DDXG bestyrelsen har nægtet OZ1OXQ medlemskab, selv om han opfylder alle betingelser for medlemskab, med angivelse af et mangeårigt generen af QSO’er fra OZ1OXQ’s side, uden at være villig til at dokumentere dette på nogen måde. OZ1IKY Kenneth er meget arrogant i sine kommentarer, og det kan man erfare på EDR’s Forum, hvor der blandt andet skrives under tråden
 ”
Lytter til lydoptagelser fra HB mødet”
Citat:
Kære Claude OZ1PF
... lad det nu ligge !

Der er helt andre Organisationer og kræfter på spil som du og jeg ikke bør stå i vejen for.
Tro mig! Jeg har ikke lyst, så du bør heller ikke ...
Selv et lille advokat kontor i Esbjerg kan her intet udrette mod dem.

Så mit råd - velment - er at lade det ligge, og stå ikke i vejen !

Citat slut:
Det lille advokatkontor der her henvises til indehaves af OZ1OXQ Vagn Jensen’s advokat Allan Sørensen. 
Man kan jo blive helt betænkelig ved et sådant udsagn, er det mon en Rockerbande OZ1IKY Kenneth har sat på opgaven ?
J
I hvert fald er det en arrogant stil der her vises, og selvtilliden fejler bestemt ikke noget.

HVORFOR DENNE LANGE HISTORIE ?
Jeg har, både før jeg trådte ind i HB og i den korte periode jeg deltog, været fortaler for, at man ikke bør tolerere, at man chikanerer en medamatør på denne organiserede måde. Der er flere andre, der deltager i et eller andet omfang, men de nævnte er de mest fremtrædende. Det er langt hen ad vejen rygter og usandheder af værste skuffe, der udbredes. Jeg tager på ingen måde OZ1OXQ Vagn Jensen i forsvar, han har som alle andre stærke og svage sider, og det er ikke relevant i denne sammenhæng. Der er også andre der udsættes for lignende ondsindet chikane, da OZ’s  HR OZ8XW Flemming også må lægge ryg til grove angreb.

Jeg stiller blot spørgsmålet, på hvilken måde kan de enkelte retfærdiggøre de handlinger, de udfører mod OZ1OXQ Vagn og andre? Det kan aldrig retfærdiggøres efter min mening.
 Jeg ved at OZ1OXQ Vagn blot ønsker at dyrke sin hobby som radioamatører, men kan ikke være i fred, så kære anstændige medamatører, hjælp til med at stoppe disse ondsindede personer og få dem til at forstå de bør stoppe denne hetz, de kollektivt udfører mod OZ1OXQ, og at nok er nok. Det er igennem 7 år det har foregået.
Intet menneske kan stå for sådant et pres, og man har stort set ødelagt en medamatørs liv.

OZ7OU Kurt
Fodnote. De lydfiler, der her er linket til, har jeg redigeret så pauser er udeladt, og kun det, der er væsentligt for at demonstrere chikanens omfang, er medtaget. Det er ofte QSO’er af op til en time, og hvor kaldesignaler ikke nævnes løbende. Danske licensbetingelser, som vist herunder, er også tråd under fode.
”Radiofrekvenserne må kun anvendes til udveksling af meddelelser i relation til amatørradio, jf. nr. 1.56 i Det Internationale Radioreglement, og til bemærkninger af personlig karakter.”
3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (17 votes)
Rettet af : OZ7OU on 12/04/2017 - 09:25
Husk lige at få det hele med og ikke bare klippe noget ud !
3. Anvendelse af radioanlæg må ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) kun bruges til udveksling af meddelelser i relation til amatørradio, jf. nr. 1.56 i Det Internationale Radioreglement, og til bemærkninger af personlig karakter.
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (8 votes)

OZ bladet forever.

Tak fordi du forlod HB!
5
Your rating: Ingen Average: 4.1 (17 votes)
Splid, ævl og kævl ....
Kurt ...Ikke om jeg forstår du ikke holder dig for god til sådan en gang ensidigt visse vasse ...
Det eneste du vil opnå og opnår er splid, ævl og kævl.
Keder du dig så er der rigeligt plads på HF til at skabe fred og fordragelig og en masse hygge..

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (22 votes)
EDR.DK noget vi giver til hinanden
Hjalmar Skovholm Hansen  
HSC 1457 VHSC 421 SHSC 185 FOC 2073 CWOPS 1420 SMHSC 225 FISTS 17015 SKCC 13139 EDR 19358 

 
Hej Kurt
Herligt at se, at der er liv i det nordlige.
"Kan vi som radio amatører acceptere dette", synes at være dit hovedspørgsmål.
Uden på nogen måde at gå ind i sagen, men udelukkende forholde mig til det overordnede, "Den rette Hamspirit", finder jeg dit indlæg så bekymrende for foreningens fremtid, at jeg må kommentere dit indlæg.

Indførsel af "Den rette Hamspirit" har været en af foreningens mærkesager siden sin start. Allerede i OZ nr. 1 første årgang ses den første henstilling. Jeg har fuld forståelse for "Den rette Hamspirit", men ikke for dit indlæg.
I dit indlæg inddrager du ved anvendelsen af ordet radioamatører alle radioamatører, og ikke kun dem, der er foreningsmedlemmer. Jeg mener, at den inddragelse er for vidtgående, da foreningen absolut ingen juristriktion har over ikke medlemmer.
Lad os alligevel tænke en del af tanken til ende. Lade foreningen tage sig af de uvordne medlemmer. Dem, som ikke overholder "Den rette Hamspirit".
Foreningen har muligheden ved anvendelse af vedtægtens eksklusionsparagraf at skille sig af med de uvorne eller nægte dem optagelse. Også denne paragraf støtter jeg.
Men spørgsmålet er så om du ser eksklusion af medlemmer eller nægtelse af optagelse som en løsning. Og om du ikke derved kommer i direkte konflikt med dit eget indlæg?

Endnu mere overordnet er det vel også berettiget at forholde sig til, hvor stort "Den rette Hamspirit" problematik har vokset sig til gennem tiden, samt hvem, der har skabt den. Jeg ser ikke de helt store problemer, og de ganske få, der er opstået gennem tiden har kunnet løses af rettens vej. Vel at mærke den anerkendte rets vej.
For mig at se er "Den rette Hamspirit" udformet af relativt få foreningsmedlemmer. Hvor blev egentlig den demokratiske process af i den forbindelse. Og skal vi benytte en ikke demokratisk "formel" som eksklusionsgrundlag af foreningesmedlemmner, endsige få nye foreningsmedlemmer til at udfærdige en tro og love attest?
Hvad er det egentlig, at du vil med dit indlæg andet end at deltage i den udprægede danske sport at forarges over andres gøren og laden?
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (17 votes)

de OZ7XF / Allan

Dr om OZ7OU
​Du skal være glad for der ikke er negativ rating her på siden?
Vy 73 de OZ1CWP
​Bjarne
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (15 votes)
Hej alle.

Der skal mindst 2 personer til en slåskamp - det gælder også de verbale af slagsen. Hvis der kun er én person, der vil slås, og de andre ikke vil, er der ingen kamp.

Hav nu en rigtig dejlig påske med verdens bedste hobby - Vi skal ha' det sjovt.

På genhør på amatørbåndene.

Vy 73 de OZ6VG, Vagn.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (9 votes)
Støn, kan vi da ikke blive fri for at deltage i jeres intriger? Det giver jo kun hobbyen et dårligt lys. Find dog et sted at mødes og få uddiskuteret jeres udeståender fremfor at blive ved med at føre krig mod hinanden. 


Rigtig god påske
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (15 votes)
Vy 73 de OZ1BV, Brian
edr.dk - noget vi giver til hinanden
Vagn var det ikke den rare gamle radio amatør der var på tv for et stykke tid siden jeg syntes at man skal stoppe den hetz det hører sig ikke hjemme som radio amatør at bruge frekvenserne til sådan og det avr bare min mening.
mhv. OZ1NJL 73 og forsat god dag til alle.
3
Your rating: Ingen Average: 2.4 (8 votes)
Hej Allan
​Som sædvanlig en fornuftig analyse af et indslag. Først og fremmest bruger jeg udtrykker radioamatører og ikke medlemmer af EDR med fortsæt. EDR's ​Forum kan læses af alle, også ikke medlemmer og jeg kan derfor adressere disse såvel.
For at besvare dit spørgsmål om hvad det er jeg vil med mit indlæg, så er svaret ret enkelt og det er at jeg her sender en opfordring til alle radioamatører om at medvirke til at få sat en stopper for den form for adfærd jeg har beskrevet med eksempler, og det hjælper ikke med vage hentydninger alt hvad der er bragt til torvs kan dokumenteres. Mere er der ikke i det.
At jeg bruger lydfiler og direkte referencer til bestemte personer er bevidst, for det sætter problem i et klart perspektiv. Det er lige som med vejret alle snakker om det, men ingen gør noget ved. Jeg har modet til at gøre et forsøg på at få sat en dæmper på dette uvæsen, og har inviteret min radioamatør kolleger til at give en hånd med i den process. Jeg er helt enig at når det drejer sig om EDR så har foreningen ingen juristriktion og jeg har slet ikke nogen tanker om benyttelse af eksklusion og lignende. Der skal være plads ti alle i den forening, faktisk også dem der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentlig :)  
3
Your rating: Ingen Average: 2.5 (8 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Kurt
​Din beskrivelse af disse hændelser og forløb, er også som jeg har opfattet nogle af tingene, hvis ikke det skulle være tilladt at ytre sig med sin mening her, hvor skulle man så gøre det ? jeg skal ikke gøre mig til dommer over noget, men hvis noget finder sted, så skal man nok ikke forvente at tavshed er løsningen.
​Jeg håber da på at vi alle kan indse at det er meget vigtigt at tage ved lære at ting som er sket, og hvis vi i det lys kan behandle hinanden bedre i fremtiden, så må dette være hovedbudskabet.
​Vi bliver færre radioamatører, så lad os sammen passe godt på os selv.
4
Your rating: Ingen Average: 3.3 (11 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Sider

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer