18 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Max. Igen og igen udtaler du dig om noget, som du ikke ved så meget om. Her om at være medlem af EDR. Det vil jeg så gøre noget ved.

Jeg, der er medlem af EDR, er det ikke på grund af OZ. Bladet kan jeg godt undvære, hvis det endelig skulle komme dertil.
Jeg er medlem fordi EDR er min repræsentant i International Amateur Radio Union (IARU), hvis primære formål er at fungere som international interesseorganisation i International Telecommunication Union (ITU). For det er i ITU den verdensomspændende frekvenstildeling administreres. Du kan læse mere om ITU her: http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx
Kun nationale foreninger og kun én i hvert land kan optages i IARU. Du kan læse mere om IARU her: http://www.iaru.org/
I Danmark er EDR min repræsentant overfor den styrelse, der administrerer frekvensanvendelsen i Danmark.
Når du ikke er medlem af EDR støtter du ikke op om det arbejde EDR forsøger at gøre i forbindelse med frekvenstildeling, nationalt og internationalt.

Når jeg ikke er medlem af en lokalafdeling, der bærer EDR i sit navn, skyldes det primært, at jeg ikke som dig behøver nære sociale relationer for at udøve min verdensomspændende hobby.

For snart 3 år siden opstod en gruppe, der arbejde med et vidtgående forslag til at slå EDR sammen med lokalafdelingerne. EDRNYSTART kaldte de projektet, og EDR skulle fremover være en paraplyorganisation for lokalafdelingerne. Derved ville organisationen komme til at ligne den som er kendt i mange landsdækkende idrætssammenhænge. Alle skulle være medlem af en lokalafdeling, og lokalafdelingerne udpegede delegerede til landsmødet, som igen valgte EDRs bestyrelse. Til trods for, at denne gruppe grundet stor modstand fra nogle af foreningens medlemmer over kravet om lokalafdelingsmedlemsskab og derfor ændrede projektet således, at landsforeningen godt kunne optage enkeltmedlemmer lykkedes det ikke at få denne vidtgående ídé gennemført.
For en god ordens skyld, vil jeg lige nævne, at jeg støttede op om projekt EDRNYSTART og havde øjeblikkelig meldt mig ind i en lokalafdeling, hvis projektet blev ført ud i livet. At jeg næppe ville komme ret meget i lokalafdelingen, udover de møder, hvor der skulle vælges lokalafdelingens delegerede til landsmødet, er i den foirbindelse mig ret ligegyldigt.
Men som skrevet, blev det projekt ikke til noget. Og jeg har en idé om, at det ikke vil kunne blive til noget før EDRs medlemstal tilsiger en meget radikal ændring for at opfylde sit formål gennem IARU. Men vi er der ikke lige nu og kommer det næppe indefor en 5 til 10 årig periode.

Men hvem er det egentlig vi som enkeltmedlemmer af EDR vælger til repræsentantskab, bestyrelse og formand. Langt hen ad vejen er det folk, der er medlemmer af en lokalafdeling. Også det forholder jeg mig ret ligeglad over, og forlanger ikke at kunne stemme nogen ind, der som mig, har fravalgt lokalafdelingsmedlemsskab. Det kunne lige passe. For det er nok dér, de mest foreningsaktive findes.

Der er ingen vand på nogen gås, når du bemærker at "Det ville være løsningen på alle problemer og særligt alt det fnidder og personsager man læser om herinde".
For det første eksisterer der ingen personsager. Har der eksisteret nogle, er de afklaret internt i Hovedbestyrelsen.
For det andet er der intet fnidder i dette forum, men ganske naturlige debatter om dette og hint. Det er helt fantastisk, at nogen i foreningen interesserer sig for foreningspolitik, og jeg ville ønske, at langt flere deltog i debatterne. Og, ja. Der ryger fra tid til anden enkelte finker af panden, men jeg er helt sikker på, at langt flertallet sagtens kan magte det frie sprog, der ofte er et udtryk for engagement. Farligt for foreningen ser jeg det ikke, at foreningsmedlemmer ytrer sig om foreningens vel og værd.
EDR har ingen problemer. Det ville dog være rart for foreningens noget stramme økonomi, at langt flere kom til lommerne og meldte sig ind.
Du kunne jo blive en af dem.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Søren. Lige for at rette en misforståelse, jeg kunne nok have formuleret mig bedre kan jeg se. Jeg er et meget retskaffent menneske og jeg fildeler ikke, jeg bryder mig ikke om det slags fordi det ikke er tilladt. Jeg får hvert måned OZ bladet fra forrige måned tilsendt fysisk i min postkasse af en ven, det er fuldt lovligt er jeg sikker på, det var det jeg mente. Jeg har bare hørt flere, ja rigtig mange tale om at sende bladet via mail til hinanden. Det er samtaler der foregår på radioen, og det er lang fra eneste gang, der bliver talt om ulovligheder. Rigtig mange kører også ulovligt med for mange Watt og nærmest praler med det. Helt og aldeles uacceptabelt, men det er der ingen der piver over, selvom det er langt mere ulovligt. Måske folk slet ikke er klar over at det er forbudt at fildele, fordi der allerede ligger gamle OZ til fri download her på hjemmesiden. I øvrigt kan man låne OZ på biblioteket gratis, hvis man ikke gider melde sig ind i EDR for kun at få bladet, men det er en anden sag.
1
Your rating: Ingen Average: 1 (2 votes)

Respekter hinandens forskelle

Hej Allan. Du skriver nogle gode ting, det må jeg erkende. Men jeg er ikke enig i, at der ikke er personfnidder. Det er der i allerhøjeste grad. Det lader til at flere fra den gamle garde prøver at være i opposition til stort set alt, hvad det nye EDR kommer med af ideeer. Nærmest pr. automatik. Jeg har hørt grimme optagelser fra diverse møder og repeaternyt fra Ydinge ikke noget kønt syn (lyd) At der stadigvæk skal diskuteres vedtægter er helt og aldeles uacceptabelt. Ingen andre foreninger bruger så meget tid på vedtægter, det bliver skrevet en gang for alle og så er der ro om dem de næste mange år. Der bliver plapret og pladret om EDR vedtægter konstant. Få det nu fixet og kom videre, hvor svært kan det være. Men det er MEGET svært åbenbart. Man hører ikke om lokalforeninger, der har så voldsomme problemer med vedtægterne - de kan åbenbart godt finde ud af det, ergo er det personfnidder. Derudover ville der ikke ske det fjerneste hvis EDR holdt op med at eksistere. Vi fik 60 meter pga EU ikke EDR. Vi fik SSB på 27 ikke pga EDR, men pga af EU, vi fik udvidet 70 Mhz båndet pga EU ikke EDR og jeg kunne blive ved.
1
Your rating: Ingen Average: 1 (3 votes)

Respekter hinandens forskelle

Max (Bjævermose?)
Forkert og forkert. OZ var blandt de første til at få 70 MHz og 60 meter p.g.a et vedholdende og konstruktivt arbejde fra EDR's teleudvalg. 
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

Claus OZ1FDH

Hov hov Max.

Se nu godt efter, hvad jeg i mit første indlæg svarer på med hensyn til personfnidder. Det er på et direkte citeret udsagn fra dit indlæg.

Når man laver vedtægterne om ustandselig, er det et udtryk for, at man forsøger på at gøre dem bedre i takt med, at erfaringsniveauet stiger. Det er faktisk ret sundt for en forening. Navnlig, hvis den er opbygget over en demokratimodel. Det er en læring i demokrati, der foregår.
Det er også en læring i demokrati, der foregår i Hovedbestyrelsen, når debatterne trækker ud, stærke ord anvendes for til slut eventuelt at stemme om en sag. Lad dog hovedbestyrelsen om det. Det generer ikke mig som medlem, at mine vidender til at vælge ved næste valg øges.
5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Max.
Du skriver "selvom det er langt mere ulovligt."
Man kan ikke rigtigt gradbøje hvad der er mere ulovligt end andet.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

I vote for OZ1LLY as President.
Don't feed the Troll.

.. gramtisk set jo, kære OZ4AGF!

Noget med ulovligt, mere ulovligt, mest ulovligt.
.... meget ulovligt? Hamrende ulovligt?  Eller sindsygt ulovligt hvis man tager den Nørrebroske,
eller Nordlige Hovedstadsregions reservaters udlægning.

Men derudover gælder matematikkens regler ikke i jura.
Så om noget er mere, og dermed ophæver det der er mindre eller negativt, 
altså - lidt overdrevet - den med at minus plus minus skulle give  ...

For juridisk set er det i sidste ende Dommeren der bestemmer og afgører !
Så enten er noget lovligt - eller det er ulovligt (ikke-lovligt) !
På det plan er det jo det rent digitale der sætter ind - nul eller et !

Men det kunne vel være interessant at kikke på hvad for en måleenhed der anvendes for at afgøre størrelsen "langt"
i sammenhæng med begrabet eller størrelsen "ulovligt" ?
Men der skal vi jo nok have Sprog-Proffessionelle fra Nordjylland eller Cand.Jurt / Cand.Polyp. med videre på banen, OZ4AGF.
Der kan vi to "amatører" jo ikke være med, siges der fra visse bredde kredse.

Hav en rigtig god aften/dag alle sammen.
Og se nu at få kørt noget radio, som radioamatør, ikke?

Samt spørg lige dig selv ved samme lejlighed...
Hvornår har DU sidst gjort noget for din forening? Om det er din lokale afdeling, eller hovedforeningen EDR ....
... hvornår ?

VY 73's alle sammen

Kenneth
OZ1IKY


PS -
DISCLAIMER - Satire kan forekomme, og bør blandt visse personer og deres omgangskredse nydes med stor forsigtighed,
da allergiske og kraftigt beklikkende reaktioner kan forekomme !

OG - der er intet som er gratis, ej heller en selvfølge! Alt har en pris, før eller siden kommer "kasse-mesteren".
Så også en forening og dens drift/fremdrift er der en pris og et pris skilt på. En regning der skal betales.
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (6 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Sider

Topic locked