18 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Kørsel på frihjul
                                                          Kørsel på frihjul
 
 
Trods min alder og trods det faktum, at jeg kun er menigt medlem af EDR, vil jeg benytte lejligheden til at ytre mig i sagen vedtægtsændringer.
Årsagen er for det første, at jeg gennem et medlemskab EDR i mere end 58 år har set EDR kæmpe med sine vedtægter.
 
For det andet er årsagen, at jeg i to år var medlem af EDR’s Strukturudvalg
( nedsat af repræsentantskabet ved et RM-møde i 1986 ).
For det tredje føler jeg stadig , at jeg var den af de 6 udvalgsmedlemmer, der bar det tungeste læs, idet jeg formulerede og min stakkels kone renskrev et helt nyt lov kompleks til EDR. Det skete i de sene aftentimer, når jeg var vendt hjem fra Odense - hvor vi gennem to år, ca. hver anden måned, afholdt et heldagsmøde i Strukturudvalget. ( det var før internettets dage )
På disse møder gennemgik vi minutiøst det, der allerede var blevet noteret på papir og supplerede derefter med nye tanker . Samtidig undersøgte vi nøje, hvordan radioamatørforeninger andre steder i verden er dannet, hvem der havde succes med det, og hvem der bare kørte nogenlunde.
 
Efter et år præsenterede vi vore tanker i en “hvidbog” på RM. Her blev vi takket for det store arbejde, - og bedt om at gå tilbage og lave det om.
Det gjorde vi så. !!! En hel lang sæson gik med yderligere en ti-tolv møder.
I mellemtiden var de seks medlemmer af strukturudvalget svundet ind til to personer,
 
Og næste år fremlagde vi et samlet komplet lov kompleks med Vedtægter, Forretningsorden, Kontingentforordning, QSL-korts forordning, Ungdomsregulativ samt Valgforskrift ( overgangsordning)
en samlet sag der fyldte 37 sider.
 
Det hele blev oven i købet  forlods udsendt til alle medlemmer af RM således, at de i forvejen kunne have taget stilling til sagerne.
 
Efter RM’ernes måben over resultatet, som denne gang var udformet, som man sidste år havde ønsket det, så havde kun de færreste gjort sig den ulejlighed at gennemlæse lov komplekset, --- Det hele blev nedstemt.  Tableau  !!!
 
Jeg blev personlig både forbløffet, sur, skuffet, stum af raseri - og opgivende.
Hele to års arbejde hældt ud i rendestene.
 
46 RM- medlmmer havde ønsket en ny struktur, dette flertal havde givet et carte blanche til at formulere det,  MEN NÅR ALT KOM TIL ALT, så ønskede flertallet slet ikke en ny struktur.
 
For at gribe sagen om halsen og fremføre kvintessensen af det vi mente, kan følgende siges:
 
I Danmark fandtes der den gang ca. 10.000 radioamatører, men kun 3600 var medlem af EDR.
Dette er en uhyggelig lav organisationsprocent, og når man så spørger
ikke­–medlemmer, hvorfor de dog ikke er medlem, er svaret oftest:
.........“ at abonnementet på OZ er for højt”. Med andre ord opfattes et medlemskab som et abonnement på et radioblad.
 
                      Der skal lange forklaringer til, før det går op for folk, at de faktisk kører på frihjul i en organisation hvor 21 udvalg står på hovedet for at beskytte og fremme radioamatørernes sager. Folk skal  have forklaret, at der findes ca. 70 personer som mindst en gang om ugen personligt, i enkeltmandsindsats eller i en større eller mindre grupper bearbejder det, som netop deres udvalg eller position har ansvaret for.
Det skal folk have at vide, men som man siger, er sandheden ofte ilde hørt, - og de bør i hvert fald vide, at det ikke er solidarisk med amatørånden, hvis man bare lukker øjnene og siger:
 
 “ Aah, der er nok nogle idioter, der elsker at tage sig af den slags ting, - lad dem dog more sig. Mig interesserer det overhovedet ikke”
                     
Flere gange var jeg på talerstolen i Odense på RM og fortalte bl. andet om
“husvennen som møder op gennem flere uger ved ca. 5 tiden, fordi han har på fornemmelsen, at så vil værtsparret sikkert slå ud med hånden og sige:
“Ja, men kære ven, vi skal jo alligevel have middag nu - hvorfor bliver De dog ikke og spiser med.”
Til sidst bliver værtsparret trætte af “gæsten” og finder en undskyldning til at blive af med ham.
                     
Denne lignelse brød RM-medlemmerne sig ikke om at høre, men alle var dog enige om, at en husven kan ride på ryggen af en familie et stykke tid, men så heller ikke mere. Det samme gælder radioamatøren og hans evne til at sno sig udenom EDR.
 
Indenfor EDR’s hovedbestyrelse kæmper man sikkert fortsat med fornærmede medlemmer af bestyrelsernes i lokalforeningerne som slet ikke kan forstå, at de ifølge lovene skal være medlem af EDR. - Ja inden for visse lokalforeninger modtager man ikke valg til en bestyrelsespost, hvis ikke lokalforeningen kasse betaler EDR medlemskabet for bestyrelsesmedlemmet.
 
HVOR USSELT KAN MAN OPFØRE SIG  !!!!  ???
- og så for et beløb der for den sags skyld kun udgør en brøkdel af det, det koster, at være medlem af en sportsklub, eller have en bådeplads i en havn. Selv en vinters FOF- eller AOF kursus i fletning af peddigrør koster mere end et medlemskab af EDR.
 
Der er ikke nogen egentlig grund til ikke at være medlem af EDR. Der var tilmed (den gang) lavet både fripladser og reduceret kontingent for pensionister, hvis man bare spurgte.
 
Fundamentalt set, er der noget helt galt fat med måden, man kan blive medlem af EDR på.
Prøv at forestille dig, at du er interesseret i at spille fodbold eller håndbold, og prøv så at skriv et brev til DBU, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  - eller ring til dem på 4326 2222 og sig du gerne vil meldes ind i DBU.
Jeg kender dem udmærket, og det er høflige mennesker, så de svarer dig pænt.
Hvad du ikke kan se er, at de ruller rundt på gulvet af grin, fordi nogen kan tro, at man kan melde sig direkte ind i DBU. – Hvis du er medlevende interesseret, er du selvfølgelig nødt til at melde dig ind i en lokal boldklub.
 
På nøjagtig samme måde burde alle aktive medlevende radiointeresserede melde sig ind i en EDR-lokalforening, hvor formanden, eller næstformanden naturligt skulle sidde i kredsbestyrelsen, hvorfra dens formand så igen sad i landsforeningens hovedbestyrelse.
Sådan organiserer man en forening,  -   og man skal i hvert fald ikke gøre som FDM eller Louisiana, der er en organisation hvor de enkelte medlemmer ingen indflydelse har og hvor medlemmerne i hvert fald ikke er aktive medlevende i foreningens arbejde. Det arbejde har man skubbet over på en stor betalt stab og et professionelt forlag/butik/rejsebureau. For at sætte sagen på spidsen er FDM  eller Louisiana ganske enkelt forretninger.
Det er EDR ikke; det er en interesse organisation !!
 
Det store spørgsmål er nu, hvordan kommer vi videre.
 
Så længe mere end 50 % af Danmarks aktive radioamatører kan ride piggy-back på en gammel velrenommeret forening,  - så længe vil jeg tillade mig at løfte pegefingeren.  ––– Ja, der skal mere til !!!
 
Det er på ingen måde gjort ved at fremsætte et afpudset sæt  af de bestående vedtægter, eller ved at belemre de arme medlemmer med 26 paragraffer i et nyt og endnu mere uoverskueligt lov virvar, et virvar der beskrevet i:
1) SKØNNE SPILDTE KRÆFTER
 
EDR savner enkelhed !
Hvordan har jeg skitseret i:
2) REPRÆSENTANTSKAB / GENERALFORSAMLING
 
Og videre formuleret i et sæt vedtægter i kun 17 paragraffer., som står at læse i:
3) VEDTÆGTER ( 20.9.2017)  (2555 ord)
 
 
 
vy 73 de OZ5RB
 
Macintosh HD:Users:Bonnesen:Desktop:Underskrift-1-lille.jpg
Hans Elfelt Bonnesen
Birkebakken 25
3460 Birkerød
4
Your rating: Ingen Average: 3.8 (4 votes)
Hej Hans
​Helt enig med dig i at alt for mange kører på fri hjul, hvor de i stedet skulle være med til at præge deres hobby, om ikke så støtte op omkring EDR som vil gøre alt for vi kan arbejde for vores fælles interesse.
​Jeg kan godt syntes at den ligger lige til højrebenet at få de andre radioamatører med, det sker bare ikke så lang tid vi ud af til, virker uenige, derfor er det pine og død også vores alle sammens opgave at være ordenlige ved hinanden, også på trods af uenighed.
​Nye vedtægter giver ikke nye medlemmer, jo mere simpel jo bedre, det kan fint gå så lang tid alt er fryd og gammen, når uenighed opstår, kan vi slå hinanden oven i hovedet med § dit og dat, det giver ikke flere medlemmer.
​Vi skal synliggøre de fordele der er ved at være medlem af EDR.
​Du har jo været medlem i en menneskealder, og jeg er sikker på det skyldes at du har været tilfreds med EDR. Også på trods af alt papir arbejdet som ikke vandt gehør

​Når nu EDR overtager licens forhold, så skriver vi at alle radioamatører som er medlem af EDR får en opgradering: A-licens Pro
​Og hvad vi ellers kunne finde på, det vil jeg trygt overlade til HB og div. udvalg.
Målet må være vi alle skal være tilfredse. Ja EDR-medlemmer ligger 6 db bedre.
4
Your rating: Ingen Average: 3.8 (4 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Hej Hans.

 

Er helt med på hvad du mener. Vi forsøger alle at komme med bud på, hvad der kan sætte skub i EDR og lokalafdelingerne.

Frihjul.

Tror ikke folk kører på frihjul, som du her beskriver. Muligvis er der et par stykker, men langt fra et så stort problem.

Problemet tror jeg er, at folk ikke har interessen i denne hobby mere. Eller at den er noget nedsat.

Hvis der PT er 6-7000 personer i DK, med gyldig licens. Så tror jeg at rigtig mange af disse, ikke helt har interessen mere. at det er her problemet ligger begravet. 

Jeg selv er medlem af EDR og en lokal afd. Men har i flere år tænkt, om et passivt medlemskab ville passe mig bedre, da der går langt imellem, jeg får sat strøm på min radio.
Tror flere har det på samme måde. 

Skal de tvinges til at være medlem af EDR ? Hvis de da overhovedet bruger en radio hjemmefra, men blot kommer i den lokale klub, for at få lidt socialt samvær med andre. Dem er der også en del af.

Jeg mener ikke der skal være tvunget medlemskab af EDR, da jeg tror de vil forsvinde fra lokalafdelingerne.

Jamen vi skal da støtte EDR, ik. Jo eller ? 

Vi må også indse at folk ser på bl.a. det økonomiske, selv om flere mener at det ikke koster noget særligt, at være medlem af EDR.

Folk tænker også.

Hvor meget bruger jeg det. 

Hvad koster det.

Hvad kan EDR tilbyde, som jeg ikke kan undvære. ( Her er nok et af de aller største problemer begravet )EDR har ikke rigtig noget mere, som man ikke kan finde andre steder, ofte gratis. Her kan vi sende en stor tak til internettet, og alle de mange butikker/service der er sprunget frem her. Dog kan EDR holde fast i en ting. At arbejde for vores rettigheder. Fair nok. Men vil folk betale snart 800 kr for dette ?. Jeg tvivler.

 

Tænker vi tilbage til 80'erne og før. 

En typisk radioamatør var en person som altid havde en loddekolbe klar på sit bord, til spændende opgaver. 

Havde man et PA-trin på 500 watt. Så var man noget "ved musikken". 

Havde man et på 1KW eller mere. Så var man tæt på at være Gud. Ah måske lidt overdrevet, men du forstår sikkert hvor jeg vil hen.

I dag klikker man lidt på nettet, og 3-4 dage senere, har man 1 - 2KW i postkassen, eller andre spændende elektroniske selvbygger kit, som kommer helt eller delvist samlet.

Hvad er så en radioamatør år 2017 ?
Det er ikke nødvendigvis en person med radioer til HF VHF UHF Og med loddekolbe instumenter osv. osv. osv.

Vi er nok nødt til at gøre os nogle tanker om, hvad en radioamatør er i dagens Danmark. Jeg tror det er en KÆMPE bred vifte, af nørdede kroge. Vi er meget spredte, i dagens Danmark.

EDR har ikke rigtig noget som i gamle dage, hvor de som de eneste kunne tilbyde QSL kort, og et teknisk blad, og den slags. Her er vi overhalet for længe siden. Og har muligvis ikke rigtig noget at erstatte det med, i samme kaliber. 

Derfor tænker jeg, at EDR må helt ned og skrabe bunden, og prøve at bygge op efter, hvad folk vill købe/betale for, og hvad der er af interesser, og om det overhovedet kan tilbydes. 

 

Nogle af mine tanker om fremtidens EDR.

EDR skal være 100% DIGITALT. Ingen papir blad, Ingen bygning, hvis det overhovedet er muligt. QSL kort, må evt. videre til nogen der kan stå for det. Her er nok mange flere løsninger. 

Der ligger et kæmpe arbejde foran os, og jeg har ikke svaret på hvorhen EDR skal gå. Men et svært arbejder ligger for fødderne af os.

Igen. Nej tak til tvunget EDR medlemskab. Det vil ødelægge lokal afd.

 

V H.

Martin 

OZ3P

 
4
Your rating: Ingen Average: 4 (6 votes)
Jeg kører på "Frihjul"

Så længe der er nogen i EDR der har den forstokkede / gammeldags mening, og modarbejder alt det der sker nu, så 
har jeg ingen interesse i at blive medlem.

Hvad er det egentlig i vil ?
Er det et Diktatur i vil ha igen, hvor der sidder en eller to, der bestemmer
hvad der skal ske, og hvad der bliver sagt ?

Både farve tv og Internet er kommet for at blive, selvom der er nogen der mener noget andet.
4
Your rating: Ingen Average: 4 (4 votes)

Don't feed the Troll.

Michael OZ4AGF kører på frihjul skriver du med FED skrift.
Din "De andre er dumme, så dem vil jeg ikke lege med" attitude, har sjældent ført til udvikling og fremskridt. Det sker nok heller ikke i det her tilfælde. indecision

Du beskylder dem for at have "Forstokkede/gammeldags meninger". Samtidig skriver du at "Farve-TV og Internet er kommet for at blive".
Dét vil jeg påstå er en forstokket og gammeldags mening. Ingen af de to ting overlever mere end 20 år endnu.
Så prøv lige at tænke lidt over hvad du beskylder andre for  enlightened

Jeg kører ikke på frihjul !
Jeg tror på EDR og på at alle de valgte tillidsfolk arbejder for medlemmerne.


 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (6 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Hej Henning.
Dem jeg hentyder til er bestemt ikke interesseret i udvikling og fremskridt.
Prøv at se i de forskellige tråde hvad der bliver skrevet, så ved du måske hvem jeg mener.
Jeg står helt klart ved det jeg beskylder visse for.
Your rating: Ingen Average: 3 (2 votes)

Don't feed the Troll.

Citat: "Hvad kan EDR tilbyde, som jeg ikke kan undvære" Du rammer hovedet direkte på sømmet med denne udtalelse. Der er i dag så mange tilbud, at man skal have noget ud af at være medlem af det ene eller det andet. Der er rigtig mange, der ikke føler at de får noget ud af et EDR medlemsskab, derfor er kurven for nedadgående. Der er meget mere relevans i at være medlem i en lokaldafdeling pga. nærværet og venskab. Hovedorganisationen kan og gør ikke noget direkte for det enkelte medlem. Jo der er OZ bladet, men der er ingen der gider være medlem af noget som helst bare for at få et blad. Og de fleste får også bladet fildelt gratis som .pdf fil. Jeg får det tilsendt hver måned af en ven, selvom jeg ikke er medlem. Hvorfor slår man ikke bare lokalafdelingerne og hovedorg. sammen ? Det ville være løsningen på alle problemer og særligt alt det fnidder og personsager man læser om herinde.
2
Your rating: Ingen Average: 1.3 (6 votes)

Respekter hinandens forskelle

Max, det er noget vrøvl. Du, mfl., betragter EDR som en butik hvor man køber en ydelse/vare! Det er en forening båret af frivillige kræfter og hvor enhver kan stille op og bidrage. Lad mig spørge: Hvad har du gjort for EDR? Hvorfor er du ikke med til at gøre foreningen til det du mener den skal være?
Vy 73 de OZ1BV, Brian
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (11 votes)
Vy 73 de OZ1BV, Brian
edr.dk - noget vi giver til hinanden
Hej 

Brian - til dit indlæg har jeg kun en kommentar, som jeg håber taler for sig selv.

________$$$$
_______$$__$
_______$___$$
_______$___$$
_______$$___$$
________$____$$
________$$____$$$
_________$$_____$$
_________$$______$$
__________$_______$$
____$$$$$$$________$$
__$$$_______________$$$$$$
_$$____$$$$____________$$$
_$___$$$__$$$____________$$
_$$________$$$____________$
__$$____$$$$$$____________$
__$$$$$$$____$$___________$
__$$_______$$$$___________$
___$$$$$$$$$__$$_________$$
____$________$$$$_____$$$$
____$$____$$$$$$____$$$$$$
_____$$$$$$____$$__$$
_______$_____$$$_$$$
________$$$$$$$$$$


VY 73's

Kenneth
OZ1IKY
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

"pdf-Max"
Du skriver:
Og de fleste får også bladet fildelt gratis som .pdf fil. Jeg får det tilsendt hver måned af en ven, selvom jeg ikke er medlem  
Har du overvejet, at det koster en masse frivilligt arbejde samt ca 45 % af EDR-kontingentet at udgive OZ ?
Som jeg ser det snylter du. Og jeg tager på det skarpeste afstand både fra din holdning og din, og din vens praksis.
Det er digitalt tyveri !
Dertil kommer, at jeg er 99,999 % sikker på, at det er ulovligt, og at I givetvis begge vil blive dømt, hvis der indgives en anmeldelse og det resulterer i en retssag. Beviset har du jo selv givet her.
Så vidt jeg er orienteret, skelnes der i Dansk ret ikke mellem hæler og stjæler - bare til ihukommelse.

Hvis OZ ikke er penge værd - hvorfor så lave ulovlige kopier af det ?

Jeg har tidligere forsvaret din ret til anonymitet, men jeg kan ikke lade være med at tænke på om dit ønske herom skyldes, at du udmærket er klar over, at du begår digitalt tyveri (?)
Jeg håber sandelig ikke, at du har ret i, at de fleste får OZ tilsendt gratis fra venner.

Det virker som om, du slet ikke har fattet en dyt af, hvad en FORENING er for noget ...

mvh
søren/4zat (lige nu knurrer jeg)
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
For retten til såvel dårlige og negative ytringer som ditto gode og positive.

Googlede lidt og faldt over dette:
 
Er indholdet i en f.eks PDF fil kopieret fra en anden, vil du ikke opnå ophavsretten til dette værk, men derimod krænke modpartens ophavsret, såfremt du publicerer eller gør værket tilgængelig for andre. Du kan altså også krænke andres ophavsret ved at sende eller offentliggøre dokumenter gemt i PDF, Word, Excel, Powerpoint mm.

 https://not-allowed.dk/er-der-op...
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
For retten til såvel dårlige og negative ytringer som ditto gode og positive.

Sider

Topic locked