1 post / 0 nye
Information til EDRs medlemmer om valget 2018.

Den 16.5.2018

Rettelse til
Information til EDRs medlemmer om valget 2018.                 

EDRs forretningsfører har den 22. april 2018 fremsendt statistik tal ifm. det kommende valg.
 
Forretningsførerens materiale er gennemgået af bestyrelsen og vi kan bekendtgøre:

EDRs medlemskartotek har flere kategorier og de stemmeberettigede medlemmer er:
 

A Aktive For hele landet 1042
E Familie For hele landet 19
F Aktive For hele landet 129
G Æresmedlem For hele landet 3
I Frimedlem For hele landet 1
K Aktiv synshandicapped For hele landet 5
L Aktiv synshandicappede For hele landet 4
MES Aktive messetilbud For hele landet 6
PDF Aktive For hele landet 166


Ialt stemmeberettigede pr. 31.3.2018                                                  1375

Til orientering er der 129 passive medlemmer, 20 fra EU, 1 familie fra udlandet, 1 frimedlem fra udlandet,
1 pdf udlandet, 9 QSL, 40 lokalafdelinger og 3 udenfor EU som alle er IKKE stemmeberettigede.

Antal stemmeberettigede pr. 31.3.2018 fordelt på de 5 Danske Regioner:
 

Hovedstaden 364
Sjælland 225
Syddanmark 326
Midtjylland 307
Nordjylland 153Mandatfordeling efter D'Hondtske metode er gennemført med 2 decimaler i kvotientberegningen.

EDRs 34 RM-kandidater bliver herefter fordelt på de 5 Danske Regioner således:

Hovedstaden 9 mandate
Sjælland 5 mandater
Syddanmark 8 mandater
Midtjylland 8 mandater
Nordjylland 4 mandate


Ialt                                               34 mandater.

På bestyrelsens vegne
Vy 73 de oz1amk       Poul
 

Den 15.5.2018

Information til EDRs medlemmer om valget 2018.                       

EDRs forretningsfører har den 22. april 2018 fremsendt statistik tal ifm. det kommende valg.
 
Forretningsførerens materiale er gennemgået af bestyrelsen og vi kan bekendtgøre:

EDRs medlemskartotek har flere kategorier og de stemmeberettigede medlemmer er:

A Aktive For hele landet 1042
E Familie For hele landet 19
F Aktive For hele landet 129
G Æresmedlem For hele landet 3
I Frimedlem For hele landet 1
K Aktiv synshandicappede For hele landet 5
L Aktiv synshandicappede For hele landet 4
MES Aktive messetilbud For hele landet 6
PDF Aktive For hele landet 166
Ialt stemmeberettigede pr. 31.3.2018 1375
Til orientering er der 129 passive medlemmer, 20 fra EU, 1 familie fra udlandet, 1 frimedlem fra udlandet,
1 pdf udlandet, 9 QSL, 40 lokalafdelinger og 3 udenfor EU som alle er IKKE stemmeberettigede.

Antal stemmeberettigede pr. 31.3.2018 fordelt på de 5 Danske Regioner:
 

Hovedstaden 364
Sjælland 225
Syddanmark 326
Midtjylland 307
Nordjylland 153


Mandatfordeling efter D'Hondtske metoden for EDRs 34 RM-kandidater bliver således:

Det bemærkes, at de sidste 2 mandater skal findes ved lodtrækning mellem 3 kvotienter med tallet 38.
Det er Sjælland, Midtjylland og Nordjylland.

Mit barnebarn på 3 år fik opgaven. Der lå 3 sedler i posen og han skulle "fange" 2 sedler.
De udtrukne blev Sjælland og Nordjylland.
Den sidste kandidat fra Midtjylland får derfor status af førstesuppleant.

Mandatfordelingen ved EDR-valget 2018 bliver således:
 

Hovedstaden 9 mandater
Sjælland 6 mandater
Syddanmark 8 mandater
Midtjylland 7 mandater
Nordjylland 4 mandater


Ialt                                               34 mandater.

På bestyrelsens vegne
Vy 73 de oz1amk       Poul
 

Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)