1 post / 0 nye
Info om på 70 Mhz (4M) på Møde mellem EDR og Energistyrelsen

Fra dagsorden til HB d, 29/4 om  Møde mellem EDR og Energistyrelsen .
Hvorfor det nok ikke er mulige at få effekt op på bånd

3. Øget sendeeffekt for frekvensanvendelsen i 70 MHz-området EDR oplyste, at der nu markedsføres flere fabriksfremstillede amatørradio-transceivere, der dækker radioamatørernes sekundære 70 MHz bånd. Anlæggene har en udgangseffekt på op til
50 Watt, og kommende modeller forventes at have udgangseffekt på op til 100 Watt.
EDR forventede ikke, at en øgning i sendeeffekt ville skabe forstyrrelser over for de tilbageværende to landmobile brugere i området 69,9-70,5 MHz, og anmodede derfor om, at effekten i radioamatørernes 70 MHz område øges til 50 Watt for kategori D og til 100 Watt for kategori A og B ved førstkommende revision af bekendtgørelsen.


ENS forventede ikke, at de tilbageværende to landmobile brugere ville opleve forstyrrelser, men ENS’ bekymring gik på, at der er landmobile tjenester i frekvensbåndet i både Sverige og Tyskland, samt at Tyskland også har faste tjenester og militær frekvensbåndet. Den almindelige højeste sendeeffekt i frekvensbåndet er for landmobile tjenester 25 W. En øgning af sendeeffekten for radioamatørerne i Danmark vil kræve koordinering med Sverige og Tyskland, hvilket ENS vurderede til at være vanskeligt at gennemføre med et positivt resultat. En risiko ENS’ bekymring gik på, at der er landmobile tjenester i frekvensbåndet i både Sverige og Tyskland, samt at Tyskland også har faste tjenester og militær i frekvensbåndet. Den almindeligehøjeste sendeeffekt i frekvensbåndet er for landmobile tjenester 25 W. En øgning affordeling af frekvenserne ved frekvenskoordineringen med nabolandene.

ENS ønskede på den baggrund ikke at imødekomme EDR’s anmodning

oz9ub, Claus

5
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)
Rettet af : oz9ub on 27/04/2017 - 06:57