40 posts / 0 nye
Seneste indlæg
chikane og mobning på båndene

Amatørradioen har fået et alvorligt problem med chikane og mobning på båndene.

Chikane og mobning er kendte begreber blandt børn og unge mennesker. Det er ødelæggende for de børn og unge det går ud over. Skolerne er opmærksomme på problemet og forsøger at adressere det. Markante personligheder har valgt at tage del i indsatsen mod mobning.

Desværre kan vi konstatere, at chikane og mobning også har gjort sit indtog blandt voksne mennesker på radioamatørbåndene. Det er ødelæggende for den eller de amatører det går ud over og et alvorligt etisk problem for standarden i vores radioamatørverden.

I et indlæg i EDR forum ”kan vi som radioamatører acceptere dette”  (http://www.edr.dk/da/forum/kan-vi-som-radioamat%C3%B8rer-acceptere-dette) dokumenterer OZ7OU med 2 lydfiler at chikane og mobning finder sted:

En radioamatør foretager et regelret CQ kald.  2 eller flere amatører bryder ind på frekvensen og fremsætter langvarigt og gentagne gange, nedsættende og ærekrænkende udtalelser mod den pågældende amatør. De nægter på anmodning at tilkendegive deres call.

Den pågældende amatør hindres i at foretage sit CQ call og udsættes for regelret mobning.

Denne opførsel er fuldstændig uacceptabel.  Jeg vil opfordre alle til at gennemlytte lydfilerne som dokumenterer forholdet, og til at tage afstand fra chikane og mobning på båndene.

Jeg vil opfordre de uidentificerede radioamatører til at give sig til kende og beklage deres opførsel.

jeg vil endvidere bede EDR’s formand om at gennemlytte dokumentationen og på foreningens vegne offentligt og specifikt tage skarpt afstand fra de uidentificerede radioamatørers opførsel.

 

OZ1OP / Ole Püschl

Formand for Birkerød afdeling

 

Ovenstående er sendt pr mail til EDR’s formand samt til OZ med anmodning om optagelse.

5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)
Rettet af : oz1op on 14/04/2017 - 18:21
Hvor er vi heldige at have verdens bedste hobby.

Vel mødt på amatørbåndene og god påske.

Vy 73 de OZ6VG, Vagn.
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)
Slettet.
No votes yet
Så er der ballade i rød stue. Hvad sker der lige med at komme med sådanne indlæg ?
Det er sgu at smide benzin på bålet.
3
Your rating: Ingen Average: 3 (8 votes)

OZ bladet forever.

Godt indlæg Ole.
Der er ingen undskyldninger for en sådan mobbende opførsel og der er ingen undskyldninger for at begå selvtægt.
Mobning høres tydeligt i lydfilerne. Selvtægten består i at prøve at redfærdiggøre sine handlinger ved at inddrage beskyldninger som man intet belæg har for.
Jeg støtter fuldt op om din opfordring til formanden om, offentligt at tage afstand fra det som tydeligt høres.

Og så forstår jeg simpelthen ikke at der er nogle voksne mennesker som har behov for at mobbe andre og samtidig forstår jeg heller ikke at der er voksne mennesker som lader sig mobbe. Men sådan er vi åbenbart så forskellige.
En opfordring; Kast ikke med sten når du selv bor i et glashus.

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (6 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Svar til #4 OZ4AGF

​Tak fordi du har taget dig tid til at læse mit indlæg og til at kommentere det.

​Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det ikke er tiden til at kaste benzin på noget bål, hvis et sådant findes, og det er heller ikke min mening at gøre det.

​Som relativ ny amatør og foreningsmedlem skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på den diskussion, der for tiden foregår i foreningen. 

​Mit ærinde her er også et ganske andet og ganske enkelt: Det er dokumenteret at 2 eller flere uidentificerede radioamatører anvender vores fælles radiobånd til at chikanere og mobbe et af vores foreningsmedlemmer. Det vil jeg gerne kommentere..

Jeg kender af gode grunde ikke de uidentificerede radioamatører, og jeg har kun et helt overfladisk kendskab til den amatør, der bliver chikaneret og mobbet. Jeg kender heller ikke indholdet af eventuelle konflikter mellem de involverede amatører .
​Jeg mener heller ikke at formanden eller hovedbestyrelsen skal tage stilling til indholdet af konflikter mellem enkelte radioamatører, men når konflikter udtrykkes ved, at flere amatører i fællesskab udøver chikane og mobning af et af vores foreningsmedlemmer, og når dette foregår på vores fælles radiobånd, mener jeg, at det er foreningens opgave at træde i krakter, og tydeliggøre at dette ikke er acceptabelt.

​Ansvarlige radioamatører udtrykker ikke eventuelle indbyrdes konflikter ved at bruge vores fælles radiobånd til at udøve simpel chikane og mobning, men vælger at håndtere deres konflikter på civiliseret vis uden for amatørradiobåndene..Vy 73 de
​OZ1OP  / Ole
4
Your rating: Ingen Average: 3.7 (3 votes)
Det har jo altid foregået og man kan ikke gøre så meget ved det..

Dit indlæg ligner meget  "Kan vi som radioamatører acceptere dette?"
Man skulle tro det kommer samme sted fra. Det er bare min konspirationsteori !
1
Your rating: Ingen Average: 1 (5 votes)

OZ bladet forever.

Jeg er helt enig med oz1op og oz1bii. 
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)
Svar til OZ4AGF

Du skriver, at det atid har foregået. Det har du sikkert ret i.
Som ny radioamatør har jeg dog kunnet glædet mig over, at 3 millioner (?) radioamatører stort set kan enes om at bruge de samme, begrænsede radioamatørbånd på civiliseret vis, og at det (blandt andet) derfor er en fornøjelse at være radioamatør.

​Så meget desto mere trist er det at opleve, at danske radioamatører udøver chikane og mobning overfor et af vores foreningsmedlemer.
​Som kollegaer til de pågældende, mener jeg, at vi bør tage tydeligt afstand fra det, og påtale det så kraftigt vi kan.

vy 73 de
​OZ1OP  /  Ole
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)
Hej Ole,

Du skriver:
Amatørradioen har fået et alvorligt problem med chikane og mobning på båndene.
Chikane og mobning er kendte begreber blandt børn og unge mennesker.


Umiddelbart er det svært at sige om der er tale om et nyt fænomen, eller om det er et alvorligt problem overhovedet.

Jeg har ikke selv været vidne til mobning eller lignende på båndene og har faktisk ikke hørt det nævnt udover i det her debatterede eksempel, jeg tror der er tale om en enlig svale.
Eksemplet kan jeg ikke kommentere på uden at skulle komme med udokumenterede gisninger.
De såkaldte lydfiler du, som jeg, har har lyttet igennem, anser jeg ikke som særlig valide og brugbare til en objektiv bedømmelse af noget.
Med et minimum af kildekritik, vil selv den uøvede kunne konstatere at lydklippene er "hårdt" klppet og derfor ikke egnede til at danne sig et overblik over nogetsomhelst.
Klippene fremstår uden for kontekst, da vi ikke kan vide hvad som ligger forud, hvem sagde hvad, hvem var først på frekvensen osv. og er alene egnede til at tegne et entydigt og meget farvet billede af en mulig hændelse- i medieverdenen vil "bearbejdningen" højst sandsynligt blive betegnet som manipulerende.


Dybest set mener jeg at debatten er noget afsporet samt at det beskrevne (uagtet sandhedsværdi eller det modsatte) på ingen måde er representativt for vores omgang med hinanden, hverken på båndene eller IRL, i de sammenhænge vi nu mødes, uagtet om det beskrevne kan stå til troende som det fremlægges.
Jeg er som du, relativ ny radioamatør og er positivt overrasket over den venlighed og imødekommenhed jeg på inkluderende vis er blevet mødt med.
I bund og grund mener jeg at denne "sag" ikke fordrer andet end mistillid og dårligt omdømme for en gruppe mennesker som generelt kommer overens på forbilledlig vis.
Der er alene tale om en negativ "nyhedsværdi", som effektivt bringer fokus væk fra det som virkelig betyder noget for os alle, hver især, nemlig de gode og positive oplevelser og fællesskab vi alle kan og er en del af.
Debatten ser jeg overvejende som værende egnet til at polarisere og splitte.

Vinklen med at skulle tage afstand fra noget er ikke fordrende, derimod en vinkel hvor man værdsætter og opmuntrer til en positiv og fornuftig adfærd er utvivlsomt vejen jeg mener vi bør gå.
Enkeltstående negative historier, uden tilstrækkelige baggrundsdata, skal ikke have plads til at definere vores fantastiske hobbys mange gode sider- det er ikke det negative som er bindemidlet for den enkelte eller fællesskabet, derimod det positive (dette gælder for flertallet af os) det er egentlig hvad jeg mener du beskriver i dit sidste indlæg, dette er i min optik det afgørende og vedkommende for majoriteten af os radioamatører- hvorfor så give plads og bruge energi på de enkeltstående uoverensstemmelser som uundgåeligt vil opstå i, overvejende mindre grad når mennesker med forskellig baggrund, observans mm. mødes i diverse sammenhænge.

Lad os derfor hellere betræde den gode og positive sti, hvor flertallet bevæger sig og overlade til et marginalt mindretal at klynge sig til negativitet og ligegyldige destruktive ytringer.

Afslutningsvis vil jeg hævde at mobning mm. er et voksensyndrom som vores afkom tillærer og tager til sig, som følge af hvad de præsenteres for, fra de voksne. wink

God påske og ha en god tur på båndene.
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (11 votes)
73 de OZ5DM, David
EDR.dk noget vi giver til hinanden.
Hej oz4agf
Jeg kan garantere dig der har ikke været kontakt mellem oz1op Ole og mig i forbindelse med vores indlæg. Din konspirations teori kan du godt glemme igen. Vi er begge selvstændigt tænkende personer. Jeg bifalder i høj grad oz1op's indlæg, når nu du bringer temaet på banen.
4
Your rating: Ingen Average: 3.4 (5 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Sider

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer