Primære faneblade

 
EDR Sønderborg lokalafdeling
 
Bakkensbro 6
 
6400
 
Sønderborg
 
dk
 
54.963880
 
9.654546
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om Hovedbestyrelsens arbejde
3. Debat om udsendt materiale til Repræsentantskabsmødet
4. Eventuelt 

OZ8XW, Flemming og OZ0J, Jørgen
HB repræsentanter i region Syddanmark
 
 

Afstemning

Total votes: 318