En repeater er et hjælpemiddel, som øger rækkevidden for samtaler mellem radiostationer.

En amatørradio-repeater bliver som regel oprettet af en lokal gruppe radioamatører, som gerne vil hjælpe sig selv og andre til at kunne bruge bærbare og mobile anlæg over større afstande.
Under normale atmosfæriske forhold er rækkevidden for VHF- og UHF- båndene nemlig begrænset til 30-50 km, meget afhængigt af antennens højde, og kan være helt ned til få kilometer, hvis man må nøjes med indendørs antenner, eller bruger mobile eller bærbare anlæg.

En repeater består af modtager, sender, styreenhed, antennefilter (duplexfilter) og strømforsyning.

Modtageren modtager radiosignaler på en fastindstillet frekvens (indgangsfrekvensen) og afleverer det modtagne til styreenheden.
Senderen udsender det derefter på en anden frekvens (udgangsfrekvensen).

Da repeateren skal række så langt som muligt skal den bruge antenner, som sidder højt og frit.
Man benytter derfor højhuse, siloer, skorstene eller høje master, anbragt på høje punkter i terrænet.

Der kan anvendes to antenner, en antenne til modtageren og en anden til senderen. Selv om man bruger to antenner er antennefiltre nødvendige for at undgå, at senderens signal kvæler modtageren.

Man anvender derfor helst et antennefilter (duplexfilter), som kobler den samme antenne til både modtager og sender.
Dette filter er en krævende enhed, idet det skal tillade modtageren at kunne høre de svage indgangssignaler uden at blive forstyrret af senderens kraftige udgangssignal.

Herunder ses blokdiagrammer, som viser udviklingen fra den simpleste repeater til avancerede netværkskoblede repeatere.

Du kan standse det automatiske billedskift ved at klikke på en af de små cirkler under billedet eller på en af pilene i hver side af billedet, og så kan du selv bestemme hvorlænge du vil se på de enkelte blokdiagrammer.


 

Afstemning

Total votes: 427

Din gode positive kommentar