Det danske repeaterudvalg blev oprettet i 1970-erne, fordi repeaterejerne fandt ud af at det var nødvendigt at forsøge at styre opbygning af de danske repeatere.

Debatpunkterne var dengang blandt andet, hvilken duplexspacing og toneopkald, der skulle være standard for danske repeatere.

Det blev der skrevet om i OZ marts 1972 og maj 1973. En afskrift af disse artikler kan ses i vedhæftede pdf.

Frekvenser til repeatere blev tildelt af Post- og Telegrafvæsenet, men man kunne anmode om en ønsket frekvens.

Der blev senere lavet aftale mellem Post- og Telegrafvæsenet, EDR og repeaterudvalget, således at P&T sendte ansøgninger om repeaterlicenser videre til repeaterudvalget, som anbefalede en frekvens.
P&T tildelte i de allerfleste tilfælde den frekvens, som var anbefalet af udvalget, og den specifikke frekvens stod på tilladelsen.

Denne aftale betød at udvalget ikke mere var et uafhængigt udvalg, men nu sorterede under EDRs VHF udvalg.

Aftalen med P&T blev annulleret i 1980-erne, og P&T udsteder herefter repeaterlicenser uden angivelse af frekvens, men med henvisning til bilag 4, hvor de tilladte frekvensområder, kanalbredder og duplexafstande er specificeret.

Fremgangsmåden ved oprettelse af en repeater er nu, at man hos EnergiStyrelsen søger en tilladelse til drift af en ubemandet amatørradiorepeater, og derefter skriver man til EDRs repeaterudvalg og medsender det ansøgningsskema som findes på EDRs hjemmeside under EDR, Udvalg.
Her kan man også se repeaterudvalgets kommissorium, medlemmer, referater fra møder, pilottoneskema og andet om repeatere.

Der afholdes på lige årstal et møde, hvor alle med gyldigt repeatercertifikat har adgang.
Udvalgets medlemmer vælges blandt de fremmødte repeatercertifikatindehavere, og der er ingen krav om, at udvalgets medlemmer skal være medlem af EDR.

Repeaterudvalget har også en Yahoo-side: http://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/Repeater_oz med flere oplysninger.

Afstemning

Total votes: 685

Din gode positive kommentar