I ‘gamle dage’ blev repeatere placeret på frekvenser som er delelige med 25 kHz (x00, x25, x50 og x75)


Da de første digitale D-Star repeatere kom til Danmark i 2009 blev disse placeret i på kanalerne mellem de eksisterende FM analog repeatere.


Der blev ret hurtigt frigivet et specielt frekvensområde til D-Star (434.5125 til 434.5875 MHz) og nye D-Star repeatere kom til at ligge der.
Der er nu mere end 40 D-Star repeatere i dette område.


Da de første DMR repeatere i Danmark i 2014 skulle have anvist frekvens blev det igen i mellemrum mellem de analoge.
Der er nu mere end 15 DMR repeatere planlagt eller i drift.


I 2015 begyndte DMRplus repeaterne også at komme, og de blev også proppet ind i mellemrum mellem de analoge.
Der er nu mere end 25 DMRplus repeatere planlagt eller i drift.


Metoden med at lægge analoge og digitale repeatere skiftevis viste sig at være en dårlig ide, fordi mange analoge brugerradioer ikke er selektive nok til at udelukke en repeater på en 12.5 kHz nabokanal.


Dette gav anledning til en del utilfredshed blandt brugerne af de analoge repeatere.


Repeaterudvalget besluttede derfor på et udvalgsmøde i Fredericia den 8. november 2015 at lave en ny plan, for at skille de analoge FM repeatere fra de digitale, og derved forsøge at undgå forstyrrelser.

Opdelingen kan ses i skemaet herunder.

Denne plan i pdf format er vedhæftet og kan downloades.

Den 27. november 2015 blev der sendt mail ud til repeaterejerne med begrundelse for denne ny plan.
Planen blev godt modtaget, og i løbet af de første par måneder blev mange repeatere flyttet fra deres gamle frekvens til en frekvens, som passer i den ny plan.

De ældre krystalstyrede repeatere tog lidt længere tid på grund af leveringstid på krystaller, men der er nu (ultimo 2016) kun 2 repeatere tilbage, som endnu ikke følger den ny plan.
Alle repeaterfrekvenser i Danmark kan ses her: http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/
 

Vedhæftede filer

Afstemning

Total votes: 822

Din gode positive kommentar