Brug af repeatere.

For at kunne bruge en repeater skal brugerradioen være kodet rigtigt.
Vil man kun bruge den lokale repeater er det ikke så besværligt, men hvis man vil tage sin radio med rundt i landet (eller verden) er det rart at have den programmeret på forhånd.

Mange radioer kan kodes ved hjælp af en komputer, et kodekabel og et kodeprogram, der passer til den pågældende radio.
Ved analoge FM repeatere skal frekvenser, spacing og eventuelt pilottone kodes i radioen, og ved de digitale repeatere skal man også indkode kaldesignal, ID-kode, ColorCode mm for at kunne bruge repeaterne.
Man kan finde færdige kodefiler på nettet, som kun skal rettes lidt til med eget kaldesignal, ID-kode og andre småting.

Når radioen er kodet kan man forsøge sig med et opkald på den lokale repeater.
(man lytter selvfølgelig lige først om repeateren allerede er i brug)

Analoge FM repeatere kan være forskellige, nogle skal have et kort toneopkald (1750 Hz) i begyndelsen af en samtale, andre kræver en pilottone, som udsendes fra brugerradioen under hele transmissionen, og med den rette pilottone starter repeateren straks når man taster. Ganske få analoge repeatere springer i gang helt uden toner, bare man taster.
Det mest sikre repeateropkaldsystem på analoge repeatere er pilottoner, fordi det forhindrer at repeateren sender når det ikke er meningen.
På D-Star og DMR digitale repeatere skal man ikke bruge toneopkald, man taster bare og taler.
Der er opkaldssystemet ”indbygget” i de data som brugerradioen sender.

Det er ikke almindeligt at kalde CQ på repeatere, man kan i stedet sige sit kaldesignal og at man er klar til en QSO.
Man bør altid sige sit kaldesignal tydeligt og ikke for hurtigt, eventuelt bruge det fonetiske alfabet, som man jo lærte ved undervisningen til certifikatprøven.
Ved skift mellem deltagerne i en QSO er det vigtigt, at man venter et øjeblik, inden man taster. Dette giver andre mulighed for at komme ind og deltage i samtalen.

Hvis der er flere deltagere i en QSO er det vigtigt at sige kaldesignal eller navn på den, som man vil skifte til for at undgå at man kommer til at sende oven i hinanden.

De enkelte udsendelser bør være korte.
Lange enetaler var noget man brugte i gamle dage på 80 meter båndet, men er ikke populære på VHF og UHF.

Mange repeatere har indbygget en max taletid pr skift, normalt på 3 minutter. Hvis man taler uafbrudt i mere end den maximale taletid stopper repeateren bare, og samtalepartnerne hører ikke mere. Derefter skal der nyt opkald til for at fortsætte.
 

Afstemning

Total votes: 462

Din gode positive kommentar