Mange repeatere er koblet sammen i netværk for at gøre det muligt at føre samtaler over større afstande.


Der er i Danmark lige nu (2016) tre forskellige nettyper:  D-Star, DMR og ASR.
Fælles for disse er at sammenkoblingen sker ved hjælp af internettet.
Herunder en kort gennemgang af disse systemer.


D-Star (Digital Smart Technology for Amateur Radio) netværk består af D-Star repeatere, hvor de modtagne datasignaler fra brugerradioerne sendes ud på internettet til fælles servere, som kaldes reflektorer.
Reflektorerne sender data til de andre tilkoblede repeatere, hvor de udsendes som data.

Der er mange D-Star reflektorer fordelt rundt om i verden, og hver af disse reflektorer har mange tale-rum (chat-rum)
Brugeren kan selv vælge hvilken reflektor og talerum han vil benytte.
Alle andre brugere. som lytter på en D-Star repeater kan høre samtaler og deltage i dem.
Der skal benyttes radioer som er beregnet til D-Star, og de skal kodes med repeaternes frekvenser og kaldesignaler.
Fordi hele transmissionsvejen er digital høres der ikke støj og skrat, men hvis signalstyrken bliver for svag kan der komme forvrængning og pludselige afbrydelser af talen.


DMR (Digital Mobile Radio)
DMR repeatere kan behandle 2 samtidige samtaler, fordi datastrømmene mellem repeatere og brugerradioer er delt op i korte datastykker, som skiftevis indeholder data for den ene "kanal" (TimeSlot) og den anden "kanal" (TimeSlot).
Brugerradioerne sorterer de rigtige data ud af datastrømmen, afhængigt af radioens indstillinger.
Fordi hele transmissionsvejen er digital høres der ikke støj og skrat, men hvis signalstyrken bliver for svag kan der komme forvrængning og pludselige afbrydelser af talen.


Der findes i Danmark lige nu (2016) 3 forskellige DMR netværk.


Motorola netværket er bygget op af Motorola DMR repeatere.
De to TimeSlots (samtale "kanaler") på hver repeater er via en fælles server (C-bridge) koblet sammen med andre repeateres TimeSlots.
Det ene TimeSlot er koblet til det amerikanske Motorola netværk, hvor brugerne kan vælge mellem flere forskellige TaleGrupper.
Det andet TimeSlot bruges lige nu (2016) som sammenkobling til DMRplus netværket på TaleGruppe 238.


Der skal benyttes radioer som er beregnet til DMR, og de skal kodes med repeaternes frekvenser, TimeSlots, Talegrupper og ColorCodes. (ColorCode virker på samme måde som Pilottone på analoge repeatere, således at repeater og radio kun åbner hvis der modtages den rette ColorCode)
Kun hvis frekvenser, TimeSlot, Talegruppe og ColorCode er korrekt kodet kan man lytte på en samtale og deltage i den.
Ale fabrikater brugerradioer som overholder DMR specifikationerne kan anvendes.


DMRplus netværket består mest af Hytera repeatere, men andre fabrikater og hjemmebyg kan tlisluttes.
DMRplus netværkets ene TimeSlot er linket til et reflektorsystem med mange talegrupper, meget lig D-Stars reflektorsystem.
Det andet TimeSlot er lige nu (2016) koblet sammen med Motorola netværket via TaleGruppe 238.
Der kan altså på TaleGruppe 238 tales mellem Motorola netværket og DMRplus netværket.Der skal benyttes radioer som er beregnet til DMR, og de skal kodes med repeaternes frekvenser, TimeSlots, Talegrupper og ColorCodes. (ColorCode virker på samme måde som Pilottone på analoge repeatere, således at repeater og radio kun åbner hvis der modtages den rette ColorCode)
Kun hvis frekvenser, TimeSlot, Talegruppe og ColorCode er korrekt kodet kan man lytte på en samtale og deltage i den.
Ale fabrikater brugerradioer som overholder DMR specifikationerne kan anvendes.


DMR BrandMeister netværket ligner DMRplus. Der er ingen samtalemulighed mellem BrandMeister og de andre net.


ASR (Analog Software Repeater) netværk består af FM analoge repeatere, hvor de modtagne talesignaler digitaliseres til data i repeaternes styreenheder og sendes ud på internettet til en fælles server (TeamSpeak3)
Den fælles server sender disse data videre til de andre tilkoblede repeatere, hvor data omdannes i styreenhederne til mennesketale og genudsendes af repeaterne som analog FM.
Alle repeatere i netværket udsender derved det samme, og alle brugere i repeaternes dækningsområde kan høre det og deltage i samtalen.Brugernes radioer er almindelige FM analog anlæg, som er kodet til repeaternes frekvenser og med de rette pilottoner.
Brugerne kan ikke ændre på sammenkoblingerne i netværket, der er kun 1 mulighed.

Se mere på
HamRepeater.dk  http://hamrepeater.dk/
D-Star4all.dk       http://www.d-star4all.dk/
OZ1LN's sider     http://www.oz1ln.dk/nettyper_frame.html
Frekvenser         http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

Afstemning

Total votes: 538

Din gode positive kommentar