Frederikssund - OZ6FRS-OZ2KRT-OZ2AR

Formand:
OZ1DUG Joakim Soya
Email :
oz6frs [at] hotmail.com
Mødeaften:
Hver onsdag ca. kl. 19:00
Lokalfrekvens:
  1. QRV-frekvens 3.765 MHzMødelokale :
Foreningscenteret Pedersholm
Roskildevej 161
3600 Frederikssund
Hjemmeside : www.oz6frs.dk

Kontakt:

Postadresse: Postboks 6, 3600 Frederikssund.
Formand: OZ1DUG, Joakim Soya,
Blommevej 1, 3660 Stenløse. Tlf.: 47 17 11 22
Bankforbindelse: Reg. nr.: 15 51 Konto nr.: 1 62 50 39

Nyheder

Oprettet af : oz3nr Oprettelsesdato: 21/10/17
På klubaftenen d. 11 Oktober, indledte vi efteråret/vinterens foredrags række. Det var med et kort, men meget inspirerende foredrag af OZ6YM om Arduino og de mangfoldeige mulighederne der er for at eksperimentere meddenne processor.
Hovedvægten var lagt på anvendelsen af DDS-oscillatoren Si5351.
Se hele foredraget m.m. på vores hjemmeside.
 
Ugen efter oprandt den aften, vi havde set frem til siden HF-Fielddagen i September. Ville det igen i år lykkes os at opnå en 1’plads?  Ja, (selvfølgelig) lykkedes det!  
Ikke nok med den fine placering – den var, i år, så overbevisende at det virkede helt overvældende.
Ikke for at prale – for der er jo så mange ting der spiller ind for at opnå et godt resultat – men er der radioamatører, ude omkring, der brænder for contests med socialt samvær, så kom til Frederikssund – sammen kan vi opnå meget!


Næste foredrag bliver ved Peter, OZ1PIF, der vil fortælle om den nyeste digitale modulationsform, FT8.  For dem der vil sikre sig lidt forhåndsviden, kan det anbefales at læse QST for Oktober og November 2017.
Program for November 2017:
01/11             Klubaften.
08/11             Klubaften.
15/11             Foredrag ved OZ1PIF. Se ovenstående tekst.
22/11             Klubaften.
29/11             Klubaften.
                                                                         Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Oprettet af : oz3nr Oprettelsesdato: 21/09/17
Seneste store begivenhed, som nu ligger bag os, er HF-Fieldday’en. Vi var i år begunstiget af usædvanligt godt vejr, især målt i forhold til sommeren 2017. Trods de ikke alt for gode forhold på båndene, blev der kørt mange og lange forbindelser. Især de nye digitale modulationsformer viste sig effektive under de herskende forhold.
Vi håber på at kende klubplaceringerne til medlemsmødet d. 18/10. Sidste år udløste det champagne og kransekage – mon vi kan være lige så ”heldige” i år?
Ikke alene den radiotekniske side af sagen var god - også den kulinariske forplejning var perfekt; idet  ”9AWA-Catering”, med Allan og personale gjorde at humøret blandt operatører og hjælpere var i top.
 
Efterårets første foredrag bliver leveret af OZ6YM, der vil fortælle om DDS-oscillatoren Si5351, der dækker området 8KHz - 160MHz. Palle vil medbringe nogle HW-eksempler hvor oscillatorene bliver anvendt. Endvidere bliver mulighederne for at anvende Arduino’en  til programering af oscillatoren gennemgået.
Der er således lagt op til en spændende teknikaften!

Sidste aktivitet i oktober bliver Efterårsauktionen, med køb og salg af diverse uundværlige radiorelaterede genstande.
 
Program for Oktober 2017:
04/10 Klubaften.
11/10 Foredrag ved Palle, OZ6YM, hvor emnet er DDS-oscillatoren Si5351.
18/10 Klubaften, med fokus på resultaterne af HF-Fieldday.
25/10 Efterårsauktion.
                                                  Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Oprettet af : oz3nr Oprettelsesdato: 20/08/17
Så er vi igen tilbage efter sommerferien, og begynder så småt at forberede vinterens aktiviteter, med bl.a. foredrag og undervisning.
Seneste vel overståede arrangement har været vores Loppemarked, som også i år var godt besøgt, samt begunstiget af godt vejr.
 
Nærmest forestående aktivitet bliver HF-Fielddagen, hvor vi også i år deltager med max. power og stationer på alle fem bånd plus 27MHz.
 
Af væsentligt nyt kan nævnes, at vi er ved at indrette et mekanisk værksted. Det betyder at vi ikke alene – som nu - kan fremstille (ætse) printplader men også skære, bore og bukke metalplader så der bliver mulighed for bygning af bl.a. chassiser og kabinetter.
 
Program for September 2017:
06/09 Evaluering af resultaterne fra HF-FD.
13/09 Klubaften.
20/09 Klubaften.
27/09 Klubaften.
                                                                                                                                                        
Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Oprettet af : oz3nr Oprettelsesdato: 19/06/17

Som bekendt er EDR-hjemmesiden blevet udvidet så den indeholder de seneste nyheder, d.v.s. vi ikke behøver at vente på det månedlige OZ.
Sidste skud på stammen er, at der på EDR-hjemmesiden, under Afdelingsnyt, er oprettet en link til Facebook, så man her kan følge endnu mere med i hvad der rører sig i OZ6FRS.
 
Næste store aktivitet bliver vores årlige LOPPEMARKED, som afholdes lørdag d.19 August. Nærmere omtale vil blive bragt i OZ Juli og August, i EDR’s kalender og selvfølgelig på vores egen hjemmeside.
 
Program:
I sommerferien, 19 Juli til 16 August, har vi om onsdagene stadig almindelige klubaftener, med teknik og socialt samvær, og om mandagene byggeaktiviteter.
 
                                      Vy 73 de OZ3NR, Niels W.
 
 

Oprettet af : OZ5WU Oprettelsesdato: 07/06/17
I den forgangne måned har vi afholdt skriftlig licensprøve. Tre deltagere mødte op - og alle fik tilsyneladende en licens med hjem. På årsbasis har vi 6 til 9 aspiranter til prøve, så det er blevet til nogle stykker igennem årene.
 
EN OPFORDRING:
Besøg vores hjemmeside. Der er med garanti kommet en del nyt siden I har været der sidst.
Se f.eks. i højre side under ”Frs.sund QRV”. Her kan man, via WebSDR, fornøje sig med at lytte til livetrafik på HF-båndene.
Så nu er det ikke længere nødvendigt med en avanceret kortbølgemodtager hjemme i shacket - for lytte til verdenen.
 
Program Juni/Juli:
21/06     Klubaften.
28/06     Klubaften.
05/07     Klubaften.
12/07     Klubaften.
19/07     Klubaften.
 
Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Share