Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Torsdag den 2. marts kl 1930 er der prøve i OZ5THY klubbens lokaler.

Tilmelding via Energistyrelsen

https://ens.dk/ansvarsomraader/f...

Afstemning

Total votes: 310