Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Tirsdag den 16. maj kl 19:30 er der prøve i OZFRS afdelingens lokaler.

Tilmelding via Energistyrelsen

https://ens.dk/ansvarsomraader/f...

Afstemning

Total votes: 429