118 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Kurt

Her er lidt til overvejelse for dig og andre:

Man kan til tider gøre brug af at overveje om ikke det at skabe kontinuitet, ikke samtidig er det samme som det at blive fedtet ind i tidligere plejeragtige processer, overtage dagsordener og mødeindkaldelser mv.

Når vedtægterne, de gældende nævner således:
På sit konstituerende møde, der afholdes i forbindelse med det ordinære repræsentant-skabsmøde, dog senest 14 dage efter dette, vælger hovedbestyrelsen af sin midte en næstformand og en sekretær.”, er det selvfølgelig et minimumskrav, og ses ofte lignende i generalforsamlingsmodeller.

En meget naturlig udvidelse af dette minimumskrav kan være, at den gamle bestyrelses forretningsorden gennemgås, og man i fællesskab aftaler tidspunktet for første almindelige bestyrelsesmøde. Det kan også være en god idé, at en erindringsliste med udestående sager fra den tidligere bestyrelses fordeles, hvis en sådan eksisterer.


Afholdes det konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen eller som her repræsentantskabsmødet, kan ovenstående givetvis kunne nås på rimelig tid. Det giver næppe nogen god mening at gå dybere ned i noget som helst, på det tidspunkt, men man kunne eventuelt slutte af med en silde- eller saltmad. Det plejer ofte at være smørende for mundtøjet og det mere formelle falder lettere i baggrunden.
Bestyrelsesmedlemmerne går dermed hjem med datoen for første almindelige bestyrelsesmøde, og indkaldelse udfærdiges under overholdelse af den eksisterende forretningsorden, hvis den ikke under konstitueringsmødet er ændret. Så er det selvfølgelig den, der indkaldes efter.

Jeg har gode erfaringer med ovenstående process. For det giver en ny bestyrelse ren røv at trutte i.

Jeg har ingen erfaring med hensyn til at udsætte en bestyrelses konstituering med de i vedtægten nævnte maksimale 14 dage.
Jeg mener derudover, at en sådan udskydelse af selve konstitueringen er unødig og efterlader et uheldigt lap på op til 14 dage, hvor bestyrelsen faktisk ikke har konstitueret sig med næstformand og sekretær. Sæt formanden får forfald. Hvem skal så indkalde til det første almindelige bestyrelsesmøde, når ingen næstformand er udpeget. Det kan i hvert tilfælde ikke ske ved overholdelse af de eksisterende vedtægter. Ja, man kan end ikke indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Force majeure nuvel, men så begås det første vedtægtsbrud, og det må da siges at være en rigtig dårlig start for en ny bestyrelse.


Men hvorfor ikke bare mødes inden repræsentantskabsmødet og aftale, hvorledes man vil konstituere sig.

Dette giver absolut ingen mening. Dels ved man intet om udfaldet af eventuelle indsigelser mod valget, og dels får man sig fedtet godt og grundigt ind i, hvad man plejer at gøre. Altså alt det, som en nyvalgt bestyrelse ikke skal belastes med. Det er blandt andet derfor, at der overhovedet anvendes valg i foreningen. Ellers kunne man ligeså godt supplere ved naturlig afgang.
Det er en fandens dårlig idé, og jeg kan ikke give ros til en mulig valgt formand for på forhånd at indkalde til noget som helst. Det er ren og skær volapyk, og ikke i vedtægtens ånd, grænsende til regulært vedtægtsbrud.


Der har også i perioder siden 1988 været anvendt en praksis ved, at bestyrelsesmedlemmer ved indkaldelsen til første bestyrelsesmøde har fremsendt et CV. Så var man jo så dejlig fri for at spilde en time med bestyrelsesmedlemmernes indbyrdes præsentation, er denne metode retfærdiggjort med.
Denne præsentationstime er absolut ikke spildt. Den er en vigtig process for en nyvalgt bestyrelse. Selve indholdet af præsentationen er temmelig ligegyldig og udelukkende en skueprocess for at få mundtøjet på gled og vende sig til hinanden. Det, der skal skabe baggrund for et godt arbejdsklima i bestyrelsen.


 
4
Your rating: Ingen Average: 3.8 (8 votes)

de OZ7XF / Allan

Sker der ikke snart noget spændende ? Jeg er træt af popcorn.
3
Your rating: Ingen Average: 2.6 (5 votes)

Don't feed the Troll.

SÅ må du køre noget god radio og skifte til pebernødder
4
Your rating: Ingen Average: 3.6 (7 votes)
Vy 73 de OZ5WU/Michael - HB-medlem i EDR
EDR.DK noget vi giver til hinanden

Libertatem Defendimus
Hej Allan.
​Jeg er enig med dine betragtninger, at en konstituering bør følge fluks efter et RM. Det blev også forsøgt i 2015 men afvist. Der er dog en problemstilling som ikke helt harmonerer med dine kommentarer om "ren røv at trutte i", og det er at et budget fremlægges til godkendelse på RM og derfor ville en sund metode være at afgående og tilgående HB havde et fornuftig sanarbejde. Det er jo afgående der skal udarbejde budgettet, og ved at afvise et sådant samarbejde skaber det jo den dumme situation, at tilgående HB blot vender blikket mod himlen og siger "det budget vil vi ikke kendes ved".og på den måde føler sig fritaget for at leve op til budgettet der er vedtaget på RM. Det beviste regnskabet vel egentlig der blev godkendt på RM 2017.
Om den nye situation pr. 1.1.2017 øndrer noget ved det må tide vise.. Jeg er e
3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (8 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Kurt

Jeg har hørt på den argumentation i snart til hudløshed, og kan derfor promte afvise den som uberettiget.
Den afgående bestyrelse udarbejder et budgetforslag. Dette budgetforslag behøver ikke nødvendigvis godkendes. Det kan ændres i forbindelse med godkendelsen. Og det er vel den godkendende myndighed, der i sidste ende bestemmer sig for aktivitetsplan med tilhørende budget. Det må så den tiltrædende bestyrelse rette sig efter.
Derudover er der intet i vedtægterne, der forhindrer en bestyrelse i at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med revision af aktivitetsplan og budget på dagsordenen.
I de bestyrelser som  jeg har deltaget i har det ikke været et problem, at arbejde med budgetter foreslået af den afgående bestyrelse og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. At EDR anvender en repræsentantskabsmodel ser jeg ikke som udslagsgivende.
Det er nødvendigt at holde fast i principperne i vedtægten om, hvornår en ny bestyrelse tiltræder. For ingen kender bestyrelsens faktiske sammensætning på forhånd. Og hvis der bare skal skiftes et medlem i bestyrelsen grundet en klage over valget, så har dette nye bestyrelsesmedlem ikke haft indflydelse på de lokumsaftaler de øvrige nye har indgået med den aftrædende bestyrelse. 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (9 votes)

de OZ7XF / Allan

Kurt,

Du har misforstået strukturen i de nye vedtægter. RM godkender budgettet og fra samme RM vælges HB. Der er derfor ingen adskillelse mellem de besluttende organer (det er netop fordelen i en et-kammer struktur). HB kan på ingen måde føle sig fritaget til ikke at efterleve RMs beslutninger. RM er klart defineret som den øverste myndighed og kan sanktionere formand og HB hvis samarbejdet ikke fungerer.

Prøv at læse og forstå vedtægtsforslaget i den ånd om samarbejde og gensidige interesser de er skrevet i.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (11 votes)

Claus OZ1FDH

Hej Alle
​Det er helt i orden at i en debat, at der kan gives og tages fra alle sider, vi er jo kun mennesker, så Kurt helt OK med dine bemærkninger.

Årsagen til jeg blev noget harm over mail fra HB, var i første omgang at jeg følte et bespænd over for det som RM havde besluttet, og den handleplan som var fremlagt blev jo kørt som der var aftalt.

​Og hvis vedtægterne blev vedtaget, så kunne jeg både leve og dø med dette, det kunne godt være der var fodfejl, ja og hvad så, selvfølgelig skal vi overholde vedtægter, jeg ville med sindsro lade dem som var direkte uenig, gøre hvad de havde lyst til, og det ud fra at jeg var sikker på at der var et klart flertal for den beslutning som var taget, vi skal jo videre for foreningens skyld.
​Det håber jeg også d. 16.dec. vil bekræfte, og så er alle vel glade, Julen og et Godt Nytår kommer uanset hvilke krumspring vi udsætter hinanden for.

​Så i det nye år kan man så vælge om man vil bruge tiden på vedtægter eller arbejde til gavn for EDR, frekvenser og antenneopsætning kommer ikke af sig selv.
Et par gode DX eller en sludder med en anden radioamatør er heller ikke så tosset.
​I Aalborg har jeg bemærket nogle nye call, så tillykke med licensen.

Vy 73
​OZ1LLY/Gert
​RM Nordjylland
5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (12 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Hej!

TAK FOR DE BEFRIENDE ORD GERT!

Vi skal fremad som forening. Fremad er den vej der, ikke den der bagud vej der.
... eller sagt anderledes - fremad er fremad og ikke baglæns. Baglæns og dvælen ved fortidens ilussive billeder.
For fortid kan ikke ske igen eller gentages. Den kan ikke være ultimativ målestok for fremtiden.

Så mange tak Gert!
FREMAD !


VY73's

Kenneth OZ1IKY
RM region Hovedstaden
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (9 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Hej Allan
​Budskabet forstået og jeg vil stadig mene at sund fornuft samt pragmatisme skader ikke. Det ville jo være skønt hvis afgående HB og indkommende HB kunne lide hinanden og som voksne rettænkende mennesker hjalp hinanden med at få foreningen til at fungere optimalt.
topia her i landet hm.....vi får se.
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (6 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Gert
​Tak for din tilkendegivelse, glæder mig til at mødes med dig i klubben.
Your rating: Ingen Average: 5 (2 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Sider

Topic locked