118 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Istvan
Så følger kommentarerne til Forretningsorden for HB

Kommentarer til Forslag til forretningsorden for HB  downloaded fra EDR hjemmeside 14 Nov. 2017
Baggrund: Mødet i Aalborg 15.11.2017 ved  Finn Holmegaard OZ7ABM
udarbejdet af Kurt Poulsen OZ7OU

§ 1 stk. 4 Kommentar: HB kan da ikke behandle alle sager vedrørende EDRs Ham Radio Certificate Denmark Aps . Det er en ommer !!!
§6 stk. 2 Kommentar: Der mangler tidsangivelse for offentliggørelsen på EDRs hjemmeside senst 8 dage før mødet ?
§7
stk. 2 Kommentar: >>>>> Under HB møder findes ikke. Det er EDR/For medlemmer/dokumenter
stk. 3 Kommentar: Upræcis angivelse af hvor dokumentet findes
§11 stk. 3 >>>>>> ændres ved 2/3 flertal af fremmødte ved et Repræsentantskabs møde
§13 stk. 2 Mødet afholdes medio November. Dagsorden ifølge Repræsentantskabets forretningsorden
 Generelt set bør man enten definere første gang ordet Hovedbestyrelsen bruges at der efterfølgende benyttes forkortelsen HB og ligeledes for Repræsentantskabet benyttes RM
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (7 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Isvan
​Så følger kommetarerne til Forretningsorden for RM

Kommentarer til Forslag til Forretningsorden forEDR’s Repræsentantskab  HB  downloaded fra EDR hjemmeside 14 Nov. 2017
Baggrund: Mødet i Aalborg 15.11.2017 ved  Finn Holmegaard OZ7ABM
udarbejdet af Kurt Poulsen OZ7OU

§3
Stk. 2 punkt 5. Repræsentantskabet afgør om der kan tildeles Decharge til formand og hovedbestyrelse.  2/3 af fremmødte skal stemme for.
stk.4 Kommentar: Der bør sikres konsistens mellem teksten her om et medlems taleret i forbindelse med indstilling til eksklusion og teksten i vedtægterne der blot nævner høringsret hviket er en forkert betegnelse.
§4
stk. 4 De 6 medlemmer og 3 og suppleanter>>>>
stk. 5. Kommentar: Der henvises til kommentarer indsendt under vedtægter omkring HB medlemmers tab af stemmeret , der her er angives at den ikke bør mistes.
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (7 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Kurt

Et enkelt punkt i dine kommentarer åbner op for en generel debat.
Det er omkring (fag)revision og kritisk revision. Hvad er der er af lovmæssige krav. Og hvad kan tilfredsstille repræsentantskabet og dermed medlemmerne. For det er ikke nødvendigvis det samme.
Er vi eventuelt villige til at betale for en dyr ekstern juridisk kritisk revision. Jeg tvivler stærkt.

Jeg tror, at det er bedst at trække på OZ0Js viden på området. Så han bl.a indføre os i fagsproget i den verden.

Og nej, Kurt. Jeg mener ikke, at der her er tale om egnbestemme sprogmæssige forskelle, men jeg har da hørt, at der gælder helt særlige regler, eller nok nærmere et fravær af regler nord for Limfjorden smiley
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Kurt,
​Jeg takker for dit bidrag. Det vil vi kikke på ved vores gennemgang af alle de tilbagemeldinger vi har fået. Jo flere øjne jo bedre.
Jeg kan dog med det samme sige at "Fagrevisor" er med vilje udeladt. Det var ikke en forglemmelse fra vores side.

Hav en fortsat god dag
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.3 (6 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Fra OZ7XFs indlæg i #24:
 
” Jeg tror, at det er bedst at trække på OZ0Js viden på området. Så han bl.a indføre os i fagsproget i den verden.”
 
Der er mig bekendt ikke krav til, at EDR som forening skal være underlagt revision af en registreret eller statsautoriseret revisor, p.t. nævnt i EDRs nuværende vedtægter som fagrevisor.
 
Jeg faldt over https://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-foreninger/regnskab-og-revision fra Aalborg Kommune. Her er der kun krav om en ”fagrevisor”, hvis der er ydet tidskud over kr. 500.000 fra kommunen.
 
Jf. folkeoplysningsloven https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139616 står der i § 19:

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

Stk. 4. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Hvad er revision? Det kan bl.a. læses på http://revsbaek-revision.dk/revision-review-eller-ingenting/
 
P.t. yder EDRs nuværende fagrevisor ”ingenting” dvs. at BDO kun opstiller regnskabet. De har ved sidste årsregnskab stillet et par spørgsmål, men de har på ingen måde revideret regnskabet.
 
Som jeg bl.a. har nævnt på årets RM, så vil en fuld revision af EDRs regnskab udført af BDO koste i omegnen af kr. 50.000 + moms. EDR kan ikke fradrage momsen, da kontingentet er momsfrit.
 
 
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.1 (8 votes)
73, Jørgen OZ0J
 
Fra OZ7OUs indlæg i #22:

"§ 1 stk. 4 Kommentar: HB kan da ikke behandle alle sager vedrørende EDRs Ham Radio Certificate Denmark Aps . Det er en ommer !!!"
 
Jo det kan HB – næsten. Se http://edr.dk/da/comment/2977#comment-2977 og kommentarer fra advokatfirmaer, der er ved at oprette selskabet.
 
RM skal vælge 2 medlemmer til direktionen, når/hvis de nuværende skal udskiftes. HB vælger det 3. medlem ud fra sin midte. Alle 3 skal så på ”valg” jf. selskabsloven og selskabets vedtægter, og det skal ske på den ordinære generalforsamling i selskabet dvs. på et passende tidspunkt i perioden 1. januar – 31. maj. Derudover kan ledelsen komme på valg på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Kurt kan du ikke præcisere, hvad HB IKKE kan vedr. selskabet og de sager, der måtte komme? Altså udover at vælge 2 medlemmer til direktion.
 

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (9 votes)
73, Jørgen OZ0J
 
Hej Kurt,

Det er lidt svært at læse dine kommentarer, men hvis jeg forstår det ret så mener du ikke at hovedbestyrelsen skal miste deres stemmeret i repræsentantskabet.
Dette er valgt fordi det ikke duer, at hovedbestyrelsen kan sidde i repræsentantskabet, og godkende egne forslag, budget, regnskab m.m.

Claus
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (7 votes)

Claus OZ1FDH

Som supplement til de revisionsformer, der kan ses i den link, som OZ0J henviser til, kan jeg anføre, at der ofte i politisk styrede foreninger, som EDR, med fordel kan anvendes en ganske særlig udvidet revisionstype, der går i dybden med hensyn til om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de aktiviteter og budget, som er vedtaget af repræsentantskabet. Altså om hovedbestyrelsen har forvaltet efter hensigten.
En sådan kritisk revision kan da også tilkøbes ved nogle revisionsfirmaer, f.eks. BDO.

En kritisk revision giver den fordel, at repræsentantskabet udfra den kritiske revisionsrapport får mulighed for at udtrykke mistillid til regnskabsaflæggelsen til trods for, at bøger, bilag, kontoafstemninger og kasssekontrol er fundet i orden.

Som medlem så jeg gerne, at der blev udført kritisk revision, og at denne blev udført internt i foreningen.
Jeg mener nu ikke, at revisionsformen nødvendigvis skal fremgå af vedtægterne. Den kan fremgå af forretningsordenen.
Så jeg støtter fuldt op omkring, at der i vedtægterne udelukkende anvendes grundformenerne: revisor og revision.

PS
Det er dog vigtigt, at der defineres, hvad den kritiske revision omfatter og hvorledes den udføres, og det uanset om den fremgår af vedtægterne eller forretningsordenen.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Jeg har en lille krølle til vedtægtens § 7, hvor hovedbestyrelsen konstituerer sig med en kasserer.
Det kan være meget udemærket, hvis medlemmerne får valgt en rimelig og villig regnskabskyndig ind i repræsentantskabet, og at denne bliver valgt ind i hovedbestyrelsen.
Men vælges en sådan ikke ind, kunne man så ikke forestille sig, at hovedbestyrelsen kunne tilknytte sig en sådanne. Med taleret, men uden stemmeret?
Det synes vedtægten ikke at åbne mulighed for.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan
​Fagrevisor i sted for revisor blev faktisk nævnt af Finn Holmegaard på mødet som en rettelse. Hvorom alting er så det er det bøvlet som man har grebet det an i EDR efter min mening. Jeg foreslog i foråret 2015 at gøre som min lokale autoriserede revisor gør for en flok foreninger heroppe nord for Limfjorden. De bøgfører de godkendte bilag for foreningerne og når regnskabet er udarbejdet for foreningen så inviteres foreningens udnævnte (lad os kalde dem interne revisorer frem for kritiske revisorer) til et møde hvor alle bilagsmapper er til rådighed og når de så har brugt en time eller to til det så skriver de under på regnskabet, enten uden bemærkninger eller med kommentarer der indføres som noter. Fidusen er at en revisor virksomhed har faglig indsigt i bilagsføringer og enorm rutine, derfor effektiv og en økonimiske metode. Det var sort set sådan BDO Aalborg gjorde for EDR, indtil at man trak bogføringen hjem til Lone for at man kunne "forsvare" at hun beholdt fuld tid stilling. Jeg tvivler det er en mere økonomisk metode hvis det blev gjort rigtig op, men det var altså Lone's fuldstidsstilling der var udskaggivende for den beslutning.
​Dit forslag om at trække på OZ0Js viden er da logisk men skal han skrives ind i vedtægterne ?? :) Vedtægter og forretningsorden skal da gerne kunne fungere ved enherv anden sammensætning af HB.
​Med hensyn til særlige regler i Nordjylland så mindes jeg ved et besøg på hotellet Tannishus i Tversted at have set kongelig tilladelse til egenfabrikation af Bjesk og bitter sålænge lager af finsprit forefindes. Det er ikke sluppet op endnu. Heraf udspringer mange andre herlige regler heroppe. 
 
2
Your rating: Ingen Average: 2 (8 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Sider

Topic locked