4 posts / 0 nye
Seneste indlæg
HB-mødet den 28. oktober 2017
Så er HB-pakken til mødet den 28. oktober 2017 tilgængelig.

I beretningen fra region Syddanmark skriver HB-medlemmerne OZ8XW og OZ0J bl. a. følgende:
 
"På begge møder gav medlemmerne udtryk for, at de ønskede ro i EDR. Hovedbestyrelsen blev bedt om at løse deres interne uenigheder og arbejde sammen, -----"
 
Derfor er det forstemmende at læse OZ8XWs indlæg til behandling under pkt. 5. OZ8XW ser ud til helt at have glemt eller måske ikke forstået hvad de fremmødte medlemmer på medlemsmøderne op til RM bad ham om. Her er brok og ævl om samarbejdet i HB, en klage fra et anonymt medlem, som føler sig dårlig behandlet af forretningsføreren og m.m., som ikke bidrager til roen i HB endsige skaffer flere medlemmer.

Hvis det går, som det på det seneste plejer, så varer mødet den 28. mindst 8 timer, hvoraf OZ8XW lægger beslag på over halvdelen.

Dette kan EDRs HB ikke holde til.

Men døm selv ved at se HB-pakken.

Vy 73 de Kjeld, OZ1FF
RM område Syddanmark
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (7 votes)
Hej alle.
Læste med interesse de første punkter på dagsordenen og blev overbevist om at hovedparten af mødet vil gå med at behandle input fra Flemmimg, OZ8XW. Det bliver vel "business as usual" d.v.s. et meget, meget langt møde, medmindre at dirigenten formår at få gennemført en relevant behandlingstid af de enkelte punkter. Nu må det være slut med "flemmings show".
Håber, at I får et godt og konstruktivt møde.
Vy 73 de OZ5PT, Hans
5
Your rating: Ingen Average: 5 (10 votes)
Blot for info §14 stk. 10 i de nuværende vedtægter siger:
 

Stk. 10. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem gør sig skyldig i grov forsømmelse af arbejdet i hovedbestyrelsen, kan formanden og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer ved en-stemmig beslutning udelukke den pågældende fra hovedbestyrelsesarbejdet. 

En sådan udelukkelse skal skriftligt meddeles den pågældende, der inden 14 dage fra meddelelsens dato kan indbringe hovedbestyrelsens afgørelse for repræsentantskabet. En sådan indbringelse har opsættende virkning til repræsentantskabets afgørelse fore-ligger. 

Pågældende indbringelse, samt hovedbestyrelsens motivering for beslutningen, udsen-des inden 14 dage fra indbringelsens modtagelse til skriftlig afstemning blandt samtli-ge repræsentantskabsmedlemmer, der skal afgive deres svar senest 8 dage efter medde-lelsens datering. Repræsentantskabets afgørelse kan ikke indbringes for domstolene. 

Afstemningen blandt repræsentantskabsmedlemmerne er hemmelig, og der anvendes samme fremgangsmåde, som beskrevet i § 10 stk. 12, andet afsnit.

5
Your rating: Ingen Average: 5 (8 votes)

Claus OZ1FDH

Hvis man ikke kan tale ordentligt til vores forretningsfører, skal man slet ikke henvende sig... At 8XW så benytter vedkommendes "sag" til at forhale/fordreje arbejdet i HB, er en skandale, men den siger måske alt om 8XW`s reelle agenda...
Desværre er der p.t. ikke boller nok i HB, til at foretage det fornødne; frygten er nok, at det giver alt for mange dønninger, efterfølgende....
Jeg siger; gør det nu, tag det skrald det giver, og lad os komme videre... Der er ikke 300 mand der melder sig ud af EDR, pga. at 5Km og 8XW bliver sat uden for døren frem til næste valg...
5
Your rating: Ingen Average: 5 (9 votes)

`73
Lars - OZ1FUS

Topic locked