26 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Igen Max vidner dit indlæg om et ringe kendskab til EDRs omfangsrighed og virkemidler.
EDR har adskillige tjenesteydelser på hylden. Tjenesteydelser som man normalt ikke opfatter, da de "bare" er dér.
Lokalafdelinger konkurrerer indbyrdes i contest. Det gør medlemmer også. Tilmed udelukker EDR ikke, at ikke medlemmer kan deltage i EDRs contest.

Træghed, nævner du som nøgleordet. Ja, sådan kan det umiddelbart se ud som om, når EDR ikke i øjeblikkkelig symbiose med EDR-lokalafdelingerne danner et DMR landsdækkende net.
EDR kan ikke pålægge nogen som helst at opføre og drive landsdækkende net. EDR kan udelukkende administrere medmindre vi skal forøge kontingentet, eller i det mindste øge kontingentindtægten gennem flere medlemmer.

Nu er jeg ikke en af dem, der ikke forstår mulighederne ved at løfte i flok. Jeg er tilmed heller ikke benytter af digitale eller analoge repeatere. Jeg afviser heller ikke en kontingentforhøjelse, der kunnne gøre det muligt at oprette og drive et landsdækkende net.
Men netop da jeg forstår muligheden for at løfte i flok, kan jeg tillade mig at have krav til, hvem flokken er, og hvad vi beskæftiger os med. Så simpelt er dét.
Så hvis du vil noget med amatørradio, så meld dig ind i EDR. Bliv en del af flokken. Vi mangler dine penge til at udvidde vore aktiviteter. Så simpelt er dét.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan
Godt at se du blander dig i debatten.
​I disse tider hvor der skal spares alle steder i det offentlige, så ender det måske med at Radioamatører på sigt evt. skal registreres f.eks. i EDR, det kan i første omgang være som ikke betalende medlem, men blot for at have styr på hvor mange der har et call.
​Det kan måske på sigt give flere medlemmer, og der skal vi synliggøre fordele ved at være medlem af EDR, og at vi kan stå sammen om at sikre vores interresser som radiamatører, så jo flere vi er om det fælles mål, jo bedre. Vi skal have ting som gør unge mennesker interesserede i vores verden med alle de muligheder i forskellige retning omkring teknik.
​Og jeg vil ikke afskrive de ældre radioamatører, vi har brug for alle, på RM har jeg nu 2 gange oplevet at skulle mindes det store frafald der er gået SK af naturlig afgang, ikke at vi kan ændre dette, men alle radioamatører som er medlem bliver mindet på respektfuld vis, det er god radioamatørånd som EDR udviser.
Vi er radioamatører og vi skal alle medvirke til at passe på hinanden.
​Jeg er med hensyn til RM optimist og sikker på vi nok skal nå i mål, ud af 23 stemmer, stemte 20 for og 3 imod, at der skulle ske noget nyt.
​Ideen med at RM kan og skal bruges, tror jeg vil sikre mere ro og stabilitet i EDR.
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Hej Gert

Selvfølgelig skal Repræsentanterne aktiveres en del mere end de hidtil har været. Også med hensyn til at udtænke nye spændende projekter, og medvirke til at få dem gennemført.
EDR er en underlig størrelse. Det har vi debateret tit. Jeg vil nu gå et skridt videre med hensyn til det at være en landsforening.

For mig vil det være naturligt, at en landsforening som EDR udskriver en konkurrence med titlen: "Danmarksmester i Amatørradio".
Danmarksmester i Amatørradio, bliver jeg vist nødt til at forklare nærmere. For det er ikke en af de hidtil kendte contestformer.

Disciplinen drejer sig om, på tid, at bygge en station og med denne få kontakt til HQ på en nærmere angiven frekvens i HF-båndet.
Det, der skal bygges, er sender og modtager ved anvendelse af udleverede diskrete komponenter. Eksisterende strømforsyninger må anvendes. Trådantenne sættes op, frit efter eget valg.
Disciplinen kan opøves internt i lokalafdelingerne, hvor "klubmesteren" præmieres.
Lokalafdelingerne kan også konkurrere indbyrdes, som hold.
Og endelig er der den individuelle konkurrence. Den, der giver titlen: "Danmarksmester i Amatørradio". Den afvikles i lokalafdelingerne, og kræver medlemsskab af både lokalafdelingen og af landsforeningen for at kunne deltage.
Gratis er et sådanne opsæt naturligvis ikke. Fra andre landsforeninger er det ganske naturligt at kræve startpenge ved sådanne arrangementer. Så, hvorfor ikke i EDR?

Ovennævnte er udelukkende et idéoplæg, som der selvfølgelig skal arbejdes noget mere med for at kunne udmøntes i praksis. Dog vil jeg mene, at en sådan konkurrence skal kunne afvikles indenfor 24 timer.
 
Your rating: Ingen Average: 5 (1 vote)

de OZ7XF / Allan

Hvorfor er der ikke kommet et referat/lyd fil  ud om RM mødet ?
Det er nu mere end end uge siden ?
Måske har det ikke så høj priotet at informere alm. medlemmer om hvad der blev vedtaget.
Der er vist indkaldt til møder i lokal foreninger i denne uge ?

Boye OZ7C
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (3 votes)
Hej Boye...
Hvorfor den insinuerende tone ?
Selvfølgelig har det prioritet, at informere alle medlemmer om de beslutninger der blev taget på RM.
Men det er måske forbigået din opmærksomhed, at den forgangne uge er efterårsferien, og jeg vil da stærkt formode, at sekrætæren har prioriteret sin famillie højere, end "de almindelige" medlemmer af EDR.
Og når referatet er skrevet, skal det lige en tur forbi dirigenten, inden det kan udgives... men det viste du måske heller ikke ?     
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)

`73
Lars - OZ1FUS

hej alle

Så vidt jeg ved, så arbejdes der på referat på skrift. Der er også et HB møde på lørdag, og døgnet har kun 24 timer.

Lydfilen skal lige godkendes af RM, før den kan offentliggøres. Det har ikke været praksis før, og der var desværre ikke nogen, der fik RMs godkendelse under mødet.

Ha lidt tålmodighed lidt endnu.

Boye du var savnet d. 14/10.
 
Your rating: Ingen Average: 5 (2 votes)
73, Jørgen OZ0J
 
Hej til alle
Først til Lars
Det havde  jeg ikke tænkt på,  ja det det ikke sådan at jeg selv  har børn i folkeskolen !  jeg er selv +65

MHT  OZ0J,  jep jeg var der ! ganske ubemærket af alle dem med deres slilte på. Lone havde ikke udstyrert mig og alle andre
med  ID ? Dette kunne måske være en god ide ?

Det spørsmål jeg tror at alle OZ'er har lyst til at stille er er ?
Har de sidste 2 HB'er skrever under på regenskabet før RM ?
I RM pakken mangler deres Underskrift ??
Er den der eller ikke ??
Dette er ikke uvæsligt, det siger bare meget  om de 2 herrer er kan bestride en post i HB !

Også tak til Keld for at opslyse omk facts, der stadig mangler fra EDR offecielt !

73 Boye OZ7C

  
Your rating: Ingen Average: 1 (1 vote)
Hejsa

Lydfilen fra RM 2017 offentliggøres sammen med det godkendte referat fra RM 2017, når dette forligger.
RM'erne (RepræsentantskabsMedlemmerne) har ingen indvendinger haft - tværtimod må jeg sige - over at lyden også skal lægges ud .


73's

Kenneth OZ1IKY
RM'er i Hovedstadsområdet
samt Dirigent for RM 2017

 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Som supplement til, og svar på, Boye's spørgsmål.

OZ5KM og OZ8XW skrev under på regnskabet under selve RM 2017 i overværelse af alle RM'erne.

73's og god aften

Kenneth OZ1IKY
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Hej til alle

Tak til Kenneth for info
Jeg ved ikke hvad jeg skal sige/tro ?

Dette taler vel klart om hvor meget de 2 HB'er brænder for EDR.
Og lad mig lige bemærke jeg har stor tilid til at Jørgen har fat i rorpinden i pengesager i EDR

Jeg håber de selv kan finde ud af at tiden til at trække sig er moden ?
Ellers kan de jo være de skal have nødhjælp !
Dette er trods alt en hobby.ikke pinen/plagen  jeg har vist kun sejlet med den ene af dem !

73 Boye OZ7C
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)

Sider

Topic locked