30 posts / 0 nye
Seneste indlæg
OZ1EDD

Du starter med i dit indledende indlæg at antyde, at du ikke mener, at EDR kan påtage sig opgaven bl. a. ud fra følgende argumentation:
 
  1. Kan EDR sikre en kontinuerlig, ensartet og uvildig administrering af området. Med styringen af foreningen og debatten den seneste tid kan jeg frygte den situation, hvor administrering ikke foregår efter formandens og HB's hoveder.
  2. I det hele taget synes jeg ikke, at vores forenings ledelse har vist sig voksne og modne nok til at kunne varetage denne opgave. Debat og ordvalg refereret på forskellig vis er ofte beskæmmende barnlige.
Jeg er enig i, at man burde holde sig til det faktuelle, men da du selv giver "bolden op", så skal du ikke klandre andre debattører, at de også har en mening herom.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (11 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Hej 

OZ5WU skriver bl.a.: at det er forstemmende at læse og lægge ører til at modstandere af EDRs overtagelse af administrationen fremfører diverse påstande på grænsen til det uvederhæftige, og at det nærmest er foreningsskadelig virksomhed
Det er efter min mening helt naturligt, at gøre sig overvejelser i forbindelse med en overtagelse af cetifikatadministration mv.
Det eneste, der er offentliggjort om sagen, er det forslag, man kan læse i OZ september s. 355, og der står ikke meget om hvilke aftaler, der givet fald skal gælde. Det eneste konkrete jeg har fået oplyst er, at EDR ikke må tjene på ordningen.
Der er ikke i hovedbestyrelsen drøftet eller aftalt et forhandlingsgrundlag lige som hovedbestyrelsen ikke for nuværende er blevet oplyst om, hvordan forhandlingene forløber.
Som OZ5WU skriver, så anbefaler et flertal i HB at vi indgår en aftale med Energistyrelsen.
,
Jeg er ikke en del af det flertal; men det betyder ikke, at jeg er imod en aftale; men jeg vil gerne kende betingelserne inden jeg tager stilling.

I vores formålsparagraf står der, at EDR skal repræsentere EDR overfor myndighederne.
Kan vi undgå at blive en myndighed, når vi skal administrere prøveafholdelse, herunder selv skal sørge for at vedligeholde og udvikle prøvespørgsmål?
Økonomien skal også være på plads. Når vores revisor anbefaler oprettelse af et selvstændigt selskab, må der være en økonomisk risiko forbundet med opgaven.
Kan vi komme ud af aftalen igen og hvordan?

Vi har selvfølgelig sagt ja til at høre nærmere om Erhvervsstyrelsens tanker om uddelegering; men før jeg kender aftalens ordlyd og betingelser, vil jeg ikke sige hverken ja eller nej.

Vy 73

Flemming, OZ8XW
Hovedbestyrelsesmedlem
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (15 votes)

oz8xw

I lovbekendtgørelse 1100 af 10. august 2016 Kap. 10 § 45 er grundlaget beskrevet. Det vil stadig være styrelsen som har myndighedsansvaret, så nej EDR bliver ikke en myndighed, men derimod et administrativt organ.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (10 votes)

Claus OZ1FDH

Kære Flemming OZ8XW
​Det er igen forstemmende at se din manipulerende fremstilling af citat fra mit indspark i tråden.. 
​Her er vi jo lige præcis endda meget tæt på én af årsagerne til det usunde indeklima i HB og basis for hvorfor der træffes flertalsbeslutninger i HB fremfor at gå efter konsensus.

​Aftalens indhold (uden at kende den aktuelle) er jo givet i frekvensloven med de tilhørende bekendtgørelser som beskrevet i mit tidligere indlæg i denne tråd, derfor er du IKKE fair Flemming når du endnu engang fisker i rørte vande.
Stop nu med den adfærd og vær noget konstruktiv sammen med HBs flertal..
4
Your rating: Ingen Average: 4 (15 votes)
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
Taler OZ8XW mod bedre vidende eller ...
er du bare ude på ballade med dette udsagn:

Det eneste, der er offentliggjort om sagen, er det forslag, man kan læse i OZ september s. 355, og der står ikke meget om hvilke aftaler, der givet fald skal gælde. Det eneste konkrete jeg har fået oplyst er, at EDR ikke må tjene på ordningen.

Flemming Hessel: I "RM-pakken" her på siden (for medlemmer) er der på side 67 en redegørelse.
At du som HB-medlem ikke har fået mere info, kan du takke OZ5KM for. På trods af at HB havde besluttet at holde bøtte om forhandlingernes forløb, medens disse pågik, fortalte OZ5KM om dem.
I min verden var - og er - den slags illoyalt - har man aftalt, at holde mund - så holder ALLE mund. Denne opfattelse af  samarbejde deles så åbenlyst ikke af dig, OZ5KM og OZ7OU.
SAMTIDIG skal man så høre Jer jamre over "manglende samarbejde", og se på hvorledes I gør alt hvad I kan for at gøre livet surt for resten af HB.
Og fri mig så for udtalelser som "flertalsdiktatur" - som jeg opfatter Jeres gøren og laden ønsker I et mindretalsdiktatur, hvor I til enhver tid forlanger ret til at gøre, hvad I kan for at sabotere arbejdet.

Til OZ1EDD:
Da jeg læste dit indlæg, slog det mig, at den gennemgående tone i det var 100%-negativ (100 % !). Din reelle viden indskrænkede sig til en gang "von hørensagen", men ikke desto mindre drog du diverse uvederhæftige konklussioner.
For et års tid siden skrev du:
 
Men som noget af det første vil jeg arbejde for, at EDR hurtigst muligt bringes ud af den nuværende uværdige mudderkastnings situation. Jeg vil møde jer, der har andre meninger, med et åbent og lyttende sind.Hører på jeres argumenter og tage dialogen derfra. Jeg har ikke eneret på de rigtige holdninger.Hvor meninger brydes, opstår der ofte helt nye og endnu bedre løsninger  (OZ maj 2016 side 261)

Hvordan synes du ovenstående rimer med at omtale dele af HB og debatten som "barnlig" ?
At du starter med at nedgøre bestyrelsen og derefter beder os andre om IKKE at udtale sig herom i "din tråd", minder i min optik i udpræget grad om OZ8XWs "altid objektive indtryk"- som da, de jo er "objektive" ikke kan og må modsiges.
Du kunne jo selv fra starten have holdt dig for god til at omtale andre som "barnlige".
Dit indlæg #11 giver mig mindelser om et barn, der - efter at have tævet andre - stamper i gulvet og skriger:

Moar - moar - de slår igen - det mås de ikke - smid dem ud !

mvh
søren/4zat
 
4
Your rating: Ingen Average: 4 (13 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
frie ytringer finder du her: http://www.4zat.dk

Tja. Hvad skal man sige?
Nogen må føle sig trådt gevaldig på særdeles ømme ligtorne.
Tråden er ikke min. Alle kan komme med deres ytringer og tolke i indlægene. Men det skal ikke forhindre mig i at opfordre til, at man holder sig til at diskutere for og mod EDR's overtagelse af certifikatadministrationen  her og fortsætte diverse personlige meningsytringer om hinanden i en anden tråd.
Ja, jeg har skrevet, at jeg kan være bekymret for, om EDR kan løfte opgaven. Som interesseorganisation, om vi er politisk modne nok til det, om økonomien kan hænge sammen. Og at jeg kan være bekymret ud fra, om foreningens ledelse, som jo er formand, HB og repræsentantskabet, kan magte opgaven, set ud fra de toner, der lyder derfra. Toner som jeg i mange sammenhænge synes lyder barnlige. De toner, der når ud til en bredere offentlighed . Det står jeg ved. Jeg har bevidst ikke "hængt" enkeltpersoner ud. Personlige sager ordnes bedst "under fire øjne".
Og som jeg også skriver, så håber jeg, at mine bekymringer bliver gjort til skamme. At hele flokken smøger ærmerne op, smider gammelt nag til side og får gang i et godt og frugtbart samarbejde til foreningens bedste. Alle er nødt til at gi' sig for at det kan lykkes. 
Og når det lykkes, ser jeg også muligheder i at foreningen kan påtage sig opgaver som cerifikatadministrationen. Men jeg ser det bare ikke nu. Desværre. 
3
Your rating: Ingen Average: 2.4 (12 votes)
Hej OZ1EDD
​Jeg vil da gerne støtte dig i dine betragtninger.
et er da helt naturligt at man kan tvivle på om HB og RM magter opgaven, for som du indikerer så er det ikke just en professionel adfærd, der plager flertallet i HB. Det kan man i denne sag overbevise sig om ved at lytte til de første 45 minutter af lydfilen fra sidste HB møde, hvor man besluttede, efter en noget hysterisk debat, at sende "Certifikat sagen" til håndtering i FU, som så vil orientere HB når der er noget at orientere HB omkring. Det er teleudvalget der har kontakten til Energistyrelsen med reference til HB, hvorfor det er komplet ulogisk at sende det til FU håndtering, men denne beslutning må da kun have til hensigt at forhindre Kjeld OZ5KM og Flemming OZ8XW. i at få informationer løbende, hvilket de har krav på som HB medlemmer, og hvorfor skal det være en så stor hemmelighed spørger jeg, ligesom Flemming OZ8XW gør det, OZ6EG Egon fik da også oplysninger om at der var forhandlinger igang (og har nævnt det offentligt), ved et helt "naturligt tilfælde" (og ikke så jeg har angivet tidligere at det nok var på grund af hans alternative forening der nu er i mølposen), så man har ikke i HB et professionelt afslappet forhold til denne sag.
​På medlemsmødet i Sæby spurgte jeg Carsten OZ1DCZ, om man fra HB også havde gjort en indsats for at finde ud af de to andre lækager som Kjeld OZ5KM kunne referere til på Repeaternyt, og få dem irettesat for at de ikke kunne "holde mund" med at der foregik forhndlinger med Energistyrelsen, men det fik jeg ikkke noget svar på.
At sagen tog denne drejning som beskrevet ovenståenden, virker helt grotesk og at OZ5WU nu igen angriber Flemming OZ8XW personligt for hans indlæg, er jo også bevis på den manglende professionalisme. 
​Michael OZ5WU nævner ligeledes i et indlæg:
"Den konstruktion for overtagelse af administrationen af Call, som et HB flertal har fremsendt til behandling på årets RM indeholder en ganske fornuftig sikring af EDR, da HB foreslår at der oprettes et datterselskab til at løse opgaven, altså en entydig risikominimering"
​En "fornuftig sikring af EDR" er da vist lidt af en floskel, idet et datterselskab da skal have et kapitalindskud, og det kan kunne komme fra EDR, eller som lånekapital med EDR som garant/kautionist, så hvor er risikominimeringen henne i den sammenhæng. Der er naturligvis også behov for at der i den sammenhæng ikke er konflikter ledelsesmæssigt mellem de to selskaber, så jeg håber at man har et ledelsesoplæg til RM, så det ikke blot er "prestigen" i at overtage denne opgave der er beslutnignsgrundlaget.
​Dette er ikke et indlæg for "for eller imod" at ovetage opgaven fra Energistyrelsen, men udelukkede at tilkendegive du har rejst et relevant spørgsmål. 
For de omkring 4 til 6 tusinde aktive radioamatører i DK skal EDR med ca. 1500 medlemmer varetage alles interesser, med hensyn til den dagige administration af certifikater, Det får nok nogle til at blive bekymrede over hvordan det vil forløbe. 
2
Your rating: Ingen Average: 1.8 (13 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

OZ1EDD  - citater: Jeg har samlet lidt sammen fra OZ1EDDs (Kajs) indlæg i denne tråd - først lidt fra oplægget:
 

#1 I det hele taget synes jeg ikke, at vores forenings ledelse har vist sig voksne og modne nok til at kunne varetage denne opgave. Debat og ordvalg refereret på forskellig vis er ofte beskæmmende barnlige.

#17 jeg har bevidst ikke "hængt" enkeltpersoner ud. Personlige sager ordnes bedst "under fire øjne"
 
Sandt nok Kaj, du foretrækker at være ukonkret og skyde på alle og en (FMD/HB/RM) på en gang ...
"beskæmmende barnlige"  er i mine øjne en udokumenteret, tom og nedgørende påstand. Måske et noget skingert udsagn fra en, der som Kaj er erklæret modstander af mudderkastning ? (se citat i mit indlæg #16).
 
#1 Jeg oplever (på afstand), at Energistyrelsen ikke kender vores forenings sande barnlige ansigt og nærmest i panik har tilbudt os opgaven, da Ludmilla er gået på pension

#17  Og at jeg kan være bekymret ud fra, om foreningens ledelse, som jo er formand, HB og repræsentantskabet, kan magte opgaven, set ud fra de toner, der lyder derfra. Toner som jeg i mange sammenhænge synes lyder barnlige. De toner,der når ud til en bredere offentlighed

 
"En bredere offentlighed" ...
Kaj, hvis du ville andet og mere end ballade, hvorfor tog du så ikke telefonen og ringede til en fra FU og stillede dine spørgsmål og udtrykte dine bekymringer ?  Fremfor at udbasunere din "afstands-oplevelser" her. Så ville du (forhåbentlig!) have fået en forklaring. Det ville jeg have gjort, hvis jeg fornemmede, at ledelsen ønskede diskretion midt i en forhandling.  
I stedet vælger du at fortælle en bredere offentlighed, at du "har hørt - og det er ganske vist ... og snart vil EDR sikkert inddrage alle ikke-medlemmers licens osv osv"...  Altsammen baseret på ubekræftede rygter og fri fantasi.

Når du så får et så udførligt svar, som pt. kan gives på dine spørgsmål (OZ5WU i #6), fremturer du med dit ukonkrete vås om "barnlige toner".
-----------------------------------------------------------------------
Du opfordrer til, at vi  i denne tråd udelukkende drøfter EDRs eventuelle overtagelse af visse administrative opgaver - nuvel - her er så mine overvejelser:

Første gang jeg hørte om sagen, var da jeg lyttede til optagelsen fra sidste HB-møde. Det jeg (!) hørte var, at ledelsen ønskede "radiotavshed" om sagen indtil forhandlingerne var afsluttede.

Jeg har stemt på "de barnlige" (det må vel være seks ud af HBs otte medlemmer du sigter til ?) Og jeg har indtil nu ikke fundet noget væsentligt at beklage mig over (tværtom !), derfor har jeg tillid til, at der forhandles til EDRs bedste og derfor respekterede jeg selvfølgelig ledelsens ønske om, lige at vende skråen og vente med at kæfte op til der forelå noget konkret. Hvis ikke forhandlingsresultatet kan accepteres af RM,  så er den ikke længere, og vi kan så fremover imødese, at skulle købe vores certifikater hos f.eks. TDC - som - i parantes bemærket  jo ved meget mere om vor hobby end en flok "barnlige mudderkastere" i HB.

Umiddelbart var jeg imod, at EDR eller nogen anden ikke-statslig institution skulle overtage administrationen af vore certifikater.
Men da det nu åbenbart er Statens ønske at slippe for opgaven, vil jeg hævde, at den absolut nærmeste organisation til at tage over må være foreningen EDR.

Jeg venter spændt på et bedre alternativ fra OZ1EDD, OZ7OU, OZ8XW ...

mvh
søren/4zat
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (10 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
frie ytringer finder du her: http://www.4zat.dk

Som Søren slutter alle sine indlæg: "For retten til såvel dårlige og negative ytringer som ditto gode og positive.", så vælger vi frit hvilket ståsted og hvilken form vi fører vores debatter på. Jeg har valgt  at lægge en række af mine bekymringer frem, for om den samlede ledelse kan klare opgaven med at administrer certifikater. Jeg har valgt at se på den samlede ledelse, da jeg ikke mener, at samarbejdsproblemer generelt kun skyldes enkelt personer. 
At andre så vælger at pille enkelte sætninger ud af et indlæg og tolke dybt i dem, må stå for deres regning. At andre vælger at "læse enkelt personer ind i" teksten, må også stå for deres regning.

Jeg håber af et ærligt hjerte, at min bekymringer bliver gjort til skamme. Og deltager selvfølgelig gerne i debatten om løsningerne, om de praktiske ting. Flere indlæg har indeholdt gode oplysninger om bl.a. regelsæt og tanker om en organisering af opgaven.  Super.

Mvh Kaj

PS: Jeg burde ikke, men kan ikke lade være: "Kaster du en sten ind i en flok hunde, så er det den, der bliver ramt, som hyler op."
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.7 (7 votes)
Dette er kommet med ved en fejl. Hvordan slettes indlægget?
Your rating: Ingen Average: 1 (1 vote)

Sider

Topic locked