30 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Skal EDR overtage udstedelsen af amatørsendecertifikater?

NEJ!

Og det har jeg flere bevæggrunde til at mene. Vi skal selvfølgelig være stolte over, at Energistyrelsen her tilbudt os det, men men men.

  1. EDR er en interesseorganisation, der skal varetage medlemmernes interesser. Skal og kan vi så også administrere "noget", hvor vi også skal forfægte vore interesser uden at blive inhabile overfor os selv?
  2. Kan EDR sikre en kontinuerlig, ensartet og uvildig administrering af området. Med styringen af foreningen og debatten den seneste tid kan jeg frygte den situation, hvor administrering ikke foregår efter formandens og HB's hoveder.
  3. I det hele taget synes jeg ikke, at vores forenings ledelse har vist sig voksne og modne nok til at kunne varetage denne opgave. Debat og ordvalg refereret på forskellig vis er ofte beskæmmende barnlige.
  4. Og hvad med økonomien? Er der et reelt overblik over omkostningerne? Vi oplever i tiden en sparerunde i foreningen. Vil denne opgave være et økonomisk gode? Eller bare balancere i sig selv? Hvad har Energistyrelsens reelle udgifter været? Det skal som et minimum være på.plads.

Jeg oplever (på afstand), at Energistyrelsen ikke kender vores forenings sande barnlige ansigt og nærmest i panik har tilbudt os opgaven, da Ludmilla er gået på pension. 

Min opfordring er, at vi som forening siger pænt tak for tilbuddet. Men vi ser os ikke i stand til at løfte opgaven. Slet ikke med det korte varsel. Vi vil have en langt større fordel i, at være en fri og uafhængig interesseorganisation. Opgaven kunne fint løftes af en af teleselskaberne f. eks. De har i forvejen et stort administrativt apparat, hvor denne opgave nemt vil kunne glide ind. Og de skal jo agere under nøjagtig de samme retningslinier, som vi skulle. 

Jeg be'r jer i HB. Hold os fri af opgaven og koncentrer jer om at samarbejde godt indbyrdes til vores alles bedste. Det trænger vi til.

 

 
2
Your rating: Ingen Average: 1.5 (13 votes)
Jeg syntes det vidner om tillid til EDR, når Energistyrelsen henvender sig. Og det kan på sigt vel også give større mulighed for indflydelse på vores interresser, antenneopsætning og brug af frekvenser.
​Vi har da en fordel i at vi sandsynligvis ved mest om disse forhold, frem for nogen andre.
​Og du har da ret i at alt skal tænkes igennem, særlig med hensyn til udgifter, men det er nok ikke umuligt at få en pose penge hvert år.
​Vi kan evt. ansætte Ludmilla nogle timer til at starte med, hej hej. 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (9 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

EDR for vores fælles interesse.

Hej
Der er naturlig mange spørgsmål, når man skal igang med et nyt arbejde.
Men at overlade det til et teleselskab, aldrig i livet, hvem skal så sætte prisen/årskontigent for licens.
Teleselskab er ofte et form for selskab, og skulle gerne tjæne mindst 15-30% 
Selvfølgelig kan vi klare opgaven, Faglige organationer, kan også finde ud af at administrere dagpenge.

Jeg er også sikker på at dem der forhandler for EDR, gerne vil have alle spørgsmål på banen, 

Det kunne eventuelt være et midlertidigt forum, der slettess, når forhandlingerne er afsluttet.

Vy
oz30eu Svend Erik
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)
EDR opretter firma.
Så vidt jeg har læst mig til, vil EDR lave et firma som skal varetage opgaven med certifikater mm.
Det er nok smart, for der skal vel ansættes personale som tager sig af driften. Jeg kan slet ikke forestille mig at de frivillige som allerede yder et stort bidrag, kan magte en sådan yderligere opgave.
Og selvfølgelig er en løsning med EDR langt bedre end med et teleselskab. EDR kan gøre det uden at det skal give overskud. Det kan teleselskaber ikke - de skal tjene til auktionærerne på arbejde de udfører.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (8 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Selvfølgelig skal EDR overtage administrationen af certifikater. Dog under forudsætning af, at betingelserne er acceptable.

Al snak om manglende kompetencer i EDR er iloyalitet over for HB, som vi havde tillid til, da vi valgte dem sidste år.

På RM den 14.10.2017 diskuterer vi sagen. Bl. a. vore svenske venner kan finde ud af det, så det kan vi da også.

Kjeld/OZ1FF
RM område Sydjylland
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (14 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Skal – Skal Ikke

JA SELVFØLGELIG SKAL EDR tage handsken og løse den opgave.
Til gavn og glæde for ALLE Danske Radioamatører

Lidt fakta: lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, danner grundlaget for at vi kan drive amatørradio virksomhed i Danmark og at EDR kan overdrages administrationen af kaldesignaler/identifikationsnumre på området.
I sidste revision af loven i Lovbekendtgørelse 1100 af 10. august 2016 Kap. 10 § 45 er grundlaget beskrevet. Ser Vi på lovteksten er det entydigt at styrelsen kan udlicitere udstedelse af call, administration af prøveafholdelse, altså de trivielle administrative dele.
Myndighedsansvar, klage behandling m.v. ligger stadig i styrelsen, dette gælder også inddragelse af certifikater, som kun kan ske af EDR på baggrund af sagsbehandling foretaget i styrelsen
I samme LBK 1100 fastlægges gebyrpolitikken på området tillige, altså det er ENS som myndigheden på området, der fastlægger gebyrer for udstedelse certifikater – genparter og gebyrer for prøve, altså må entreprenøren på området kun opkræve de satset som stipuleres fra styrelsen.
Siden muligheden for ”udlicitering” blev gennemført, er ansvar for kaldesignaler/identifikationsnumre for alle andre grupper, der benytter disse jf. frekvensloven, blevet overført til de relevante parter.
Dette gælder:
Søfartsstyrelsen – for skibe i handelsflåden og lystfartøjer
Trafikstyrelsen -  for dansk registrerede luftfartøjer
For ovennævnte gælder at kaldesignal er en del af en samlet tilladelse for fartøjet.

Dansk Ultralet Flyverunion – for ultralette fly, administrationen overdraget pr. 1. juni 2011
Dansk Hanggliding & Paragliding
For de to sidstnævnte er der tale om medlemsorganisationer som EDR

Jeg har ikke kunnet opstøve informationer om uheldige konsekvenser af overførsel af det administrative ansvar på området til de to nævnte sidstnævnte interesseorganisationer.
Ser vi i i Frekvensloven er der kun EDR tilbage, hvor styrelsen stadig administrerer kaldesignaler/identifikationsnumre. Nu har styrelsen vurderet at tiden var inde til at få området overført til den interesseorganisation der varetager danske radioamatørers interesser, nemlig EDR. Det giver god mening for styrelsen, da administrationen af kaldesignaler/identifikationsnumre nok ikke er er betragte som kerneopgave i styrelsen, det er nok nærmere en naturlig kerneopgave for EDR at løse.

Er der noget i EDRs vedtægter der forhindrer en overtagelse af administration af kaldesignaler/identifikationsnumre?
Nej tvært imod vil denne administration understøtte vedtægternes §2 (formål).

Magter EDR opgaven?
JA den overførte opgaves omfang er nu og her, ikke mere kompleks end den almindelige medlemsadministration, som jo fungerer til alle EDR medlemmers tilfredshed. Altså ingen problemer her, forudsat de rigtige værktøjer er til rådighed.

DERFOR er det forstemmende at læse og lægge ører til at modstandere af EDRs overtagelse af administrationen fremfører diverse påstande på grænsen til det uvederhæftige.
Eksempel fra 3748: ”EDRs hovedbestyrelse kan så inddrage Call fra dem de ikke kan lide” eller ”EDRs hovedbestyrelse kan indføre fjernøstlige tilstande med store årsgebyrer på certifikaterne”
På samme sæt og vis har der floreret lignende på skrift om mangel på kompetencer og uansvarlighed.
DETTE kan afsenderne af budskaberne IKKE være bekendt! I min optik bedriver både afsenderne og fremsigerne foreningsskadelig virksomhed af værste skuffe!!

STOP nu det og deltag positivt i at skabe moderne og gode rammer, som ALLE Danske Radioamatører kan identificere sig med.
Den konstruktion for overtagelse af administrationen af Call, som et HB flertal har fremsendt til behandling på årets RM indeholder en ganske fornuftig sikring af EDR, da HB foreslår at der oprettes et datterselskab til at løse opgaven, altså en entydig risikominimering
Derfor er mit personlige ønske til RM, at I tager vel imod forslaget og tiltræder det
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (14 votes)
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
Rart at høre, at der har været tænkt meget konkret over sagen. Jeg kan helt tilslutte mig, at der oprettes et selvstændigt økonomisk og juridisk uafhængigt selskab til formålet. Indrømmet: Der er oplysninger i flere af svarene, som jeg ikke var bekendt med. De bløder min holdning noget op.
Jeg skal ikke svare for andres hentydninger til manglende kompetencer. Fagligt kan vi fint matche. Og rent administrativt også. Min bekymring går på de manglende politiske kompetencer, som jeg synes vore styrende organer - FM, HB og Rep - har udvist DT sidste års tid. Flertallet af medlemmerne har valgt personkredsen. Det skal jeg ikke benægte. Men jeg må sige, at jeg havde håbet på en mere pragmatisk samarbejds model fra de nyvalgte. Hvor det ikke kun er flertalsdiktaturets regler, der gælder. Og hvor tonen i mange tilfælde langt fra har indbudt til et kompromisøgende og positivt samarbejde.
Tilbage til den konkrete sag. Økonomi, ansvarsfordeling og regelsæt i øvrigt, kan jeg læse, er på plads og underlagt Energistyrelsen. Det kan ikke være bedre. Men jeg er spændt på at se en økonomisk opstilling for projektet. 
Meget tyder på, at EDR beslutter at tage opgaven. Jeg kan kun håbe på, at mine besymringer bliver gjort til skamme. For vores alles forenings skyld!
3
Your rating: Ingen Average: 2.8 (11 votes)
OZ1EDD skriver:
 

Men jeg må sige, at jeg havde håbet på en mere pragmatisk samarbejds model fra de nyvalgte. Hvor det ikke kun er flertalsdiktaturets regler, der gælder.

Samarbejde kræver mindst to parter. Så med god ret kan man hævde, at "de gamle" i HB burde samarbejde med "de nye", hvilket desværre ser ud til at have lange udsigter. HB skal på medlemmernes vegne træffe afgørelser. Hvis der ikke er enighed, så træder demokratiet i kraft ved at flertallet træffer afgørelsen. Sådan er det også andre steder, så EDR er heller ikke på dette området noget specielt.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (13 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Hej Kjeld
​Du har fuldstændig ret at samarbejde kræver mindst to parter. Det er dog forbløffende at du er i stand til at definere at fejlen ligger hos "de gamle", da jeg mener det er stik modsat. Jeg har trods alt være med i den tid polarisering i det nye HB trådte ind, og der er masser af dokumentation for at viljen til samarbejdet var og er tilstede fra de "gamle", hvor jeg af en eller anden grund blev placeret, selv om jeg var sprit ny i EDR HB/RM sammenhæng. Du har ikke været tilstede Kjeld og oplevet hvad der foregik, så jeg synes ikke du har forudsætningen for at "træffe den dom".
​OZ1EDD har fuldstændig ret i hans kommentar ,så han har i efter min opfattelse en god analyse af den manglende anstændige adfærd blandt det demokratiske flertal.
 
2
Your rating: Ingen Average: 1.7 (11 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

OZ7OU - Dokumentation ønskes

Du skriver :
...og der er masser af dokumentation for at viljen til samarbejdet var og er tilstede fra de "gamle", hvor jeg af en eller anden grund blev placeret, selv om jeg var sprit ny i EDR HB/RM sammenhæng ...

Du blev ikke "placeret" - det havde du forlængst selv gjort - se f.eks. side 275 i OZ maj 2016, så spar os for dit udokumenterede vås .

Nu har jeg dokumenteret, at du lyver - vil du så være så venlig at fremlægge dokumentation for denne påstand:
..."der er masser af dokumentation for at viljen til samarbejdet var og er tilstede fra de "gamle".
Indtil du fremlægger en sådan, vil jeg hævde, at du endnu engang fremkommer med udokumenteret vrøvl og vås.

mvh
søren/4zat
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (12 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
frie ytringer finder du her: http://www.4zat.dk

Kære medamatører.
Jeg startede en tråd, om hvorvidt EDR skal påtage sig opgaverne omkring certifikater. Lad os holde os til den. Hvis I udelukkende ønsker at udveksle meninger om hinanden og HB's måder at samarbejde på, så start venligst en ny tråd. Mine ytringer om EDR' ledelse, skal ses i sammenhæng med denne tråds hovedemne.
 
3
Your rating: Ingen Average: 3 (5 votes)

Sider

Topic locked