9 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Medlemsmøder
Der har hen over sommeren, traditionen tro, været debatteret vedtægter for vores forening, både i lokalafdelingerne, på forummer, og gadehjørner. Hvad der kommer ud af det skal vi se til næste RM.
 
Der er 2 forslag i spil, et sæt nye vedtægter og et sæt lidt reviderede gamle vedtægter. Det er ikke første gang, at RM står i denne situation, men jeg håber for EDR skyld, at det kan blive sidste gang. Der er sikkert ikke nogen af forslagene, der er perfekte, så uanset udfaldet, vil der sikkert på de næste mange RM møder være ændringer der skal stemmes om. Det er jo en demokratisk ret, at alle kan indsende forslag til ændringer, og den ret er der traditionen tro, mange der benytter sig af.
 
Min holdning er at vedtægter kan laves på 2 måder.
1. kun det der står i vedtægterne er muligt
2. alt hvad der ikke står i vedtægterne er muligt
Jeg ved godt, hvilken sæt vedtægter jeg personlig helst vil skrive, hvis jeg skulle vælge, nemlig nr.2. Her kan man nemlig nøjes med at opremse det som man ikke må……..Så som at stjæle af kassen og fuske med regnskaberne.
 
For EDR er vi desværre nok kommet dertil, at det er den 1. mulighed der hersker mest, og hvis det ikke står i vedtægterne, ja så må man indsende et forslag til RM og få det indskrevet. Dette er foregået hen over mange år, og det har derved gjort vedtægterne meget tunge og uforståelige, samt meget svært at manøvrerer ud fra. Der er nedsat et oprensnings udvalg for at gøre vedtægterne mere overskuelige.
 
Ja men bliver de mere moderne af det?
Bliver det bedre for EDR af det?
 
Er det ikke bare endnu en lappeløsning, som igen gør, at der på de næste mange RM møder fortsat vil komme myriader af vedtægtsændringer/forslag?
 
Der er også indkommet et sæt helt nye vedtægter, som måske ikke er så revolutionerende, som nogen kunne ønske sig. En del af den nuværende struktur er stadig gældende, nemlig HB og RM, og der er en del der har påpeget, at dette forslag ikke er ordentlig gennemarbejdet og fyldestgørende. Og hvis det bliver vedtaget, så er der et kæmpe arbejde med at få lavet ændringer.


Hvad vil vi helst pest eller kolera? Eller skulle vi prøve at tage JA hatten på, og se tingene i et nyt perspektiv og tænke YES, der er nogen der vil noget godt for EDR. De har lavet et stykke frivilligt arbejde, de kærer sig om en hobby, som vi har tilfælles.

Jeg vil ikke blande mig i den debat, for som jeg ser det lige nu, er det ligegyldigt, hvilken af forslagene der bliver vedtaget. De endeløse diskussioner vil fortsætte i det uendelige og dræne EDR for energi. Der skal en kultur ændring til.

Min overbevisning er, at når en lille forening som EDR når til at skulle debattere vedtægter i alle sammenhæng, så er der noget galt, enten med vedtægterne, eller med kulturen i foreningen. De for foreningen vedtagne vedtægter skal selvfølgelig overholdes i alle sammenhæng, men hvis det er nødvendigt at trække vedtægterne op af skuffen til alle møder, for at debattere om dette eller hint nu er legitimt i forhold til vedtægterne, så er der noget galt med kulturen i foreningen. Vedtægter er noget som man hiver op af skuffen ved de lejligheder hvor der opstår tvivl om en sag, så kigger man i vedtægterne, retter ind efter dem og lægger dem ned i skuffen igen.

EDR kan ikke prale af at være en moderne forening med en fremsynet strategi, nej det er en 90 år gammel forening med næste lige så gamle vedtægter og kultur. I disse tider er mantraet, at man skal tilpasse sig det omkringliggende samfund, være omstillingsparat, kunne agere i nuet, er det sådan EDR er?

Tænk lige lidt over dette og lad os mødes til regionsmøderne og få en saglig debat om, hvor EDR skal bevæge sig hen de næste par år.
Vy 73 de OZ1DCZ
Carsten Kobborg
HB medlem
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (17 votes)
Carsten...hvor er jeg glad for at du kom i HB, for det var da befriende at se en nutidig fremadskuende samarbejdsvenlig holdning....godt du kom med og håber at du vil vinde gehør for din nutidige måde at se EDR på...

stor respekt og held og alt muligt lykke
Your rating: Ingen Average: 4.5 (8 votes)
EDR.DK noget vi giver til hinanden
Hjalmar Skovholm Hansen  
HSC 1457 VHSC 421 SHSC 185 FOC 2073 CWOPS 1420 SMHSC 225 FISTS 17015 SKCC 13139 EDR 19358 

 
Hej Carsten

Tak for et godt og sobert indlæg - som jeg håber man tænker lidt over.
Uanset om man er enig med dig eller ej,

Vi skal videre - Foreningen skal videre.
Men mest af alt Foreningen. Ikke et par enkelte individer
For en Forening kan jo ikke være afhængig af et par enkelte personer.

Gammel kinesisk ordsprog - frit oversat til Dansk;

"Uunværdlighed måles ved at stikke en finger ned i et glas med vand,
...man fjerner fingeren,
og 10 sekunder efter måler man hullets størrelse i vandet.
Hullets størrelse er ligefrem proportionalt med personens uundværdlighed"


De var nok lidt klogere, de der gamle kinesere, end vi render rundt og tror vi selv er... ?

... til alles eftertanke!

73's

Kenneth
OZ1IKY
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (10 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Hej Carsten

Allerførst en ros for et godt og sobert indlæg.

Traditionen tro. Nuvel ja. Og det er faktisk en god tradition, at vedtægter ændres, når de har vist sig utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Vedtægter bygger jo navnlig på erfaringer opsamlet gennem en forenings lange liv.
Men giver det f.eks nytte, at finde en gammel bisætning frem, der er blevet væk i forbindelse med en afskrivning af vedtægterne, og således ikke kan dokumenteres godkendt af RM, uden allerførst at stirre hinanden i øjnene og bruge lidt tid på at afgøre, hvor vi skal hen med den paragraf. Jeg tror det ikke.

Nu troede nogle sikkert, at det ville skabe ro at nedsætte et vedtægtsudvalg til at rense vedtægterne for de værste sprog- og juridiske perler. Men allerede inden de eventuelt bliver vedtaget, vil det være nødvendigt, at der stemmes om den allerførste ændring. For sandelig. I den udgave, der er indtil videre er offentliggjort er der i § 14 stk. 10 en henvisning til en paragraf, der ikke eksisterer.
Flueknepperi fra min side. Tja, måske. Men det er foreningens vigtigste juridiske dokument.

At skrive vedtægter er ikke sammenligt med at skrive straffelove, der beskriver, hvad man ikke må (metode 2).
Alene en vedtægts formål vil danne rammerne for, hvad det er muligt at beskæftige sig med (metode 1).
En vedtægt vil nok snarere blive en kombination af metode 1 og 2.

Jeg kan give dig medhold i, at der skal en kulturændring til. Måske ligefrem en kulturrevolution, der kunne tage afsæt i, at Repræsentantskabet i langt højrere grad lever op til at fremstå som foreningens øverste myndighed ved at udgive direktiver for hovedbestyrelsen (§ 14 stk 1 i de gældende vedtægter). De nuværende vedtægter har muligheden for, at Repræsentantskabet kan blive meget konkret, også omkring vores fremtidsperspektiv. Men så længe de bliver fodret med vedtægtsændringer, går tiden trygt med det.

Medlemsmøderne er en masse snak over en tynd kop the, helt uden vedtægtsbestemt retsgyldigt andragende. Notater og eventuelle afstemninger fra disse møder har ingen vedtægtsbestemt retsvirkning. De er kun i den nuværende form egnet som orientering. Orientering, der kan stritte i mindst 5 forskellige retninger. Og så er repræsentanterne, dem der skal repræsentere medlemmerne slet ikke nævnt som deltagere ved medlemsmøderne.


 
5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (8 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Carsten,
Kanon indlæg! yes Du rammer nemlig noget essentielt og det er at når vedtægterne konstant ligger på bordet så er det ikke nødvendigvis noget galt med dem men der kan være at kulturen omkring dem er uhensigtsmessig. Men samtidigt må vi ikke miste fodfæstet og tro at tidsvarende vedtægter er en trivialitet. Det som jeg faldt over efter at jeg indtrådte i Representantskabet var at en ting var kulturen men en anden ting var vedtægterne som godtnok har fulgt med tiden men ikke for at afspejle det omkring liggende samfunds udvikling men for at tilgodese særinteresser. Efter min bedste overbevisning er det uholdbart. Det gjorde også at jeg var meget motiveret til at være med i det vedtægtsudvalg som RM2016 nedsatte. Det lykkedes dog ikke for mig at blive en del af det arbejde. Men behovet for en modernisering af EDRs vedtægter forsvandt ikke. Af den grund gik Claus og mig igang med at kikke på opgaven sammen, men med et væsentligt bredere pensel. Nye vedtægter og en adskillelse af "grundloven" vedtægter fra det operationelle forretningsorden. Det er en af grundene til at f.eks. i vedtægterne skriver vi at der skal være valg hver 2. år men hvordan det helt precist afvikles skal skrives i forretningsordenen. Og der er mange andre eksempler som kunne drages frem. Det vigitigeste er at det er væsentligt lettere at tilpasse forretningsordenen løbende end at lave vedtægtsændringer. Det gør også at Representatnskabet bliver et meget mere aktiv organ end det er tilfældet nu.

Nøgle ordet og den drivende kraft for Clauses og mit forslag er "dynamik" - EDR skal kunne tilpasse sig dynamisk til det samfund og de vilkår der omgiver os.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (9 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

yes Claus

Forøvrigt, valgloven er ikke en del af Danmarks Riges Grundlov. Men kik alligevel på Grundloven, og se, hvad der dér er medtaget omkring valg.

At I vil lade valget beskrives i forretningsordenen, vil være medvirkende til, at forretningsordenen bliver utidig stor. Så hellere en seperat valgbestemmelse.
5
Your rating: Ingen Average: 4.3 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Tak for et befriende godt indlæg Carsten.
​Jeg håber virkeligt RM ser lyset og stemmer for det "alternative" forslag.

Vy 73 de OZ1CWP
Bjarne 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)


​TAK for dit rigtig gode indlæg Carsten - det giver håb for at det stadig er muligt at få EDR op i fart og på rette spor!
yesyesyesyesyes
Det ville være fantastisk om de stammerituelle elementer på et RM møde HØJEST tog den halve dag og RM derefter benyttede den kostbare tid på at tale fremtid og strategi for et EDR i udvikling. Det ville absolut IKKE være skadeligt om RM mødtes 2 gange pr. kalender år og imellem møderne arbejde elektronisk sammen.
​Hvis vedtægterne var tidssvarende - med klare linjer for magt og ansvar - med Repræsentantskabet som Øverste myndighed i alle henseender, ville vi være nået langt
​Hvis vedtægterne er i orden - så bør der efter en vis indssvingningstid være ro på den del LÆNGE..
​Eksempel DN med 133.000 medlemmer fik ny vedtægter i 2010 fulgt af små revisioner de følgende 3 år.. Derefter er der IKKE blevet pillet - Samme scenarie burde være ganske let at skabe i EDR.. 
​Kunne vi nå derhen at vedtægterne kan stå på hylden og være respekteret vejen rundt, så vil både RM og HB kunne bruge vore sparsomme kræfter på at gøre noget relevant for medlemmerne - der er RIGELIGT at tage fat på smiley 

​For at ALT dette skal lykkes  - ja så skal medlemmerne af repræsentanskabet til at arbejde på en helt ny måde - de skal være bindeled ude i lokalområderne til medlemmerne og lokalafdelingerne - de skal sammen med HB være dem der tænker NYT..

5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (7 votes)
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
Godt at se en masse gode tanker.
Your rating: Ingen Average: 5 (2 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Topic locked