09/11/2017 - 21:47
Siden 1986 har julemandens radioamatørstation OH9SCL været aktiv fra Finsk Lapland på den nordlige vendekreds. Alle QSO'er efter den 1. januar 1986  med nedenstående stationer tæller.  Der er ingen begrænsning i bånd eller mode.  Men hver station kan kun tælles med 1 gang. Der kræves 15 points for at opnå diplomet, og alle OF9, OG9, OH9 og OI9 stationer giver 1 point, men i december 3 point!.  Stationer med SCL i suffix giver...
08/11/2017 - 19:18
Hej Venner! Så har en af fransmændene lagt lidt ud fra TU7C turen i marts 2017 på youtube. https://youtu.be/SvGO0UjgMA8 DXpeditionens hjemmeside er her : https://tu2017dx.wordpress.com/ Enjoy! VY 73's Kenneth OZ1IKY  
03/11/2017 - 12:19
Vor gode ven og radioamatørkollega OZ1EJJ Kjeld Ingemann Madsen er død den 22. oktober 2017. Han blev 70 år. Kjeld var aktiv på de lokale UHF og VHF frekvenser, og deltog blandt andet i flytning af UHF repeateren til Guldager, hvor han byggede et fint skab, som rummede både repeater og filtre. Han var med i en gruppe i Esbjerg som byggede syntese-oscillatorer til 2 meter og 70 cm, og designede blandt andet spacing kredsløbet...
02/11/2017 - 22:17
MRASZ, den ungarnske radioamatør forening, udsteder hvert år dette korttids-diplom, for kontakter med en række QRP-stationer i dagene 1. november 00:00 UTC til 7. november 23:59 UTC.  Følgende stationer er aktive:HA44QRP,  HG44QRP  og HG72QRP HA44DQ,  HA44JJS,  HA44LC HA44LW,  HA44NL,  HA44NW, HA44OZD,  HA44PJ,  HA44PL, HA44PP,  HA44PS,  HA44PY, HA44V,   HG44A,   HG44C, HG44DSL,  HG44FMZ,  HG44L, HG44X,  HA44ZZ. Diplomet udste...
30/10/2017 - 11:07
Det var med stor sorg at vi i EDR Aarhus afdelingen modtog meddelelsen om, at OZ1FQN Leif Guldmann var sovet ind søndag den 01 oktober 2017 i en alder af kun 66 år. Han tabte kampen mod kræften efter kort tids sygdom. Leif har været medlem af OZ2EDR siden 1978 og vi har gennem alle årene nydt godt af hans altid hjælpsomme væsen og hans evner som en dygtig håndværker. Han arbejdede i forskellige VVS firmaer gennem sine aktive å...
26/10/2017 - 19:21
Efter stort detektivarbejde af Karsten, OZ4FF, viser det sig, at Ukraine har et flot nationalt diplom, URDA, der i lighed med det russiske RDA-diplom, kan erhverves ved kontakt med et antal ukrainske distrikter. Diplomet blev etableret i 2002, men er ikke særlig kendt, og findes ikke i mange af de diplomoversigter, der findes på nettet. Alt i alt er der 761 distrikter i Ukraine fordelt på 27 Oblaster, og du kan se den komplete...
19/10/2017 - 20:50
The Russian Telegraphy Club (R-CW-C) fejrer 7 året for sin stiftelse ved at udgive dette korttidsdiplom. I dagene fra 16. oktober til og med 22. oktober vil følgende stationer være aktive:fra forskellige regioner i Rusland: R17CWC RA17CW RD17CW RG17CW RL17CW RM17CW RN17CW RQ17CW RU17CW  Du skal have QSO med mindst 7 af stationerne og R17CWC skal være en af dem. QSO'erne registreres på klubbens hjemmeside RCWC.RU, og indrangere...
17/10/2017 - 19:42
Hej Alle Sammen Endelig! Endelig kom TV filmen om Clipperton DXpeditionen TX5K fra foråret 2013. Vi deltagere har ventet på det i -- ja 4 år ! Det er så desværre på fransk - desværre, fordi mit fransk er  .. næsten ikke-eksisterende. Men jeg tror godt man kan få en fornemmelse af hvad det her var for en oplevelse ...http://wp.cdxc.org/wp-content/uploads/2017/10/TX5K.mp4 Glædeligt gensyn for mig - håber I andre også nyder at v...
07/10/2017 - 16:29
Så er der endnu et af de russiske korttidsdiplomer, der kan erhverves:  OREL  Region 80 Years. I perioden fra 27/9  -  27/10-2017 tæller alle QSO'er med stationer fra Orel Provinsen i Rusland 5 points, og QSO med special Call  R80ORL, UE80O og UE80OL tæller 10 points på hvert bånd.  I alt kræves der 80 points for at få diplomet, og det er ikke uoverkommeligt! Det er dog et krav, at mindst eet af de 3 specielle kaldesignaler er...
07/10/2017 - 15:47
I anledningen af 500 året for Reformationen og til minde om Martin Luther, vil en række ungarnske radioamatører køre med et særligt Call: HA500 og HG500 i perioden fra 1. oktober til 31. oktober 2017. Følgende stationer skal køres i perioden for at erhverve diplomet: HA500M            HG500L HA500A            HG500U HA500R            HG500T HA500T            HG500H HA500I             HG500E HA500N           HG500R HG500REF   ...
28/09/2017 - 23:45
I mit arbejde med at indtaste gamle OZ blade faldt jeg over dette indlæg fra maj måned 1987 (altså for 30 år siden).Historisk Indbydelse Her har vi et tilsyneladende ganske almindeligt QSL-kort. Det blev i disse dage for 60 år siden sendt fra Gunnar Bramslev, D7ZM til Thorning Jepsen, D7DM . Kortet er udfyldt med de sædvanlige rapporter og oplysninger, men under » remarks« har Bramslev skrevet: »Vilde meget gerne tale med Dem...
28/09/2017 - 21:20
Så er der igen et kort-tids diplom i luften: I dagene 1. - 8. oktober 2017 fejres satelitten SPUTNIKs 60 års jubilæum med dels et specielt Call: R60SAT, og dels 3 forskellige diplomer. Basis-diplomet kræver 1440 points, og hver QSO med en russisk og Kazakhstan station giver 5 points, medens QSO med R60SAT giver 60 points. Stationerne må kontaktes på forskellige bånd og modes for point. Du kan løbende se din status på http://sa...
22/09/2017 - 19:54
Så er et nyt kort-tids diplom i luften:  Det italiensk-polske ENIGMA Award. I samarbejde med EUROPEAN RESEARCHERS NIGHT vil 13 specielle stationer være QRV med specielle calls på alle HF bånd i dagene fredag, den 22. september 2017 til og med fredag, den 29. september 2017. Mode:  CW, SSB, RTTY, SSTV og PSK31. Hver station kan kontaktes 1 gang på hvert bånd pr. dag, og hver QSO giver 1 point. Points ganges med antal af station...
21/09/2017 - 21:19
Nu, når der er lidt langt mellem de sjældne DX'er, kan jeg foreslå, at du sætter jagten ind på at køre alle de italienske distrikter ( 110 ialt ). Alle QSO'er efter 2. juni 1948 gælder, og diplomet fås for MIXED, CW, PHONE, DIGITAL eller SWL. BASIC-diplomet fås for min. 60 provinser, og sendes som pdf-fil med e-mail, hvorefter du selv skal printe det ud. Det er gratis! Ansøgningen skal ske på en særlig WAIP1-formular, der hent...
21/09/2017 - 21:00
REF udgiver en række diplomer, hvoraf DDFM kan erhverves ved at køre min. 40 franske departementer på HF og min. 20 på VHF. Alle kontakter efter juni 1957 tæller, og grunddiplomet koster USD 12,00. Man skal have QSL for kontakterne, men ansøgningen kan klares ved at indsende en godkendt GCR-liste til REF. Se listen over departementer herunder.   Og læs alle regler her: http://ddfm.r-e-f.org/ GL / 73 Carsten / OZ4CG
21/09/2017 - 04:01
dette award kan opnås for qsoèr opnået i tidsrummet 1/7 - 31/12 2017 følgende alle der ender på RAC ve1-4.5-6-7-8-9 vo1-2 va2-3 vy1-2-0 award download http://wp.rac.ca/rac150/#award mere om reglerne se hjemmesiden oz4ff
20/09/2017 - 13:59
Dette award kan opnås i tiden 22-29/9 se nærmere www.enigma-reloaded.it OZ4FF
19/09/2017 - 05:45
Ja så blev der stille på båndene, aktiviteten er slut, men der kommer sikkert snart noget nyt !! oz4ff

Sider