27/11/2016 - 23:01
 
PlatformIO
I OZ, oktober 2016, omtalte jeg et udviklingsmiljø, PlatformIO. En af de udfordringer jeg mødte var placeringen af ekstra biblioteker. Dette viste sig, i første omgang, at de blot kunne placeres i den "library" mappe der oprettes sammen med Arduinoprojektet. Det kan være både positivt og negativt. Vil man teste forskellige udgaver af et "library" kan det være absolut fordelagtigt. Jeg foreslog, i OZ artiklen, at man kan oprette et "Symbolic Link", hvilket vil virke, men det kan heldigvis løses langt mere elegant da det viser sig at man kan specificere om Arduino projektet skal anvende Arduino IDE (det oprindelige Arduino udviklingsmiljø) Library Manager. Dvs. at man kan blot sætte X i "Use Arduino IDE Library Manager". Billedet herunder fremkommer når man, på startskærmen, har klikket på "Import Arduino Project".
 
http://www.edr.dk/files/PlatformIO_ImportArduino.png

Arduino Eclipse IDE
Parallelt med PlatformIO har jeg gang i forsøg med Eclipse. Der findes en version som hedder "Arduino Eclipse IDE named Sloeber". Jeg har lidt udfordringer med den som jeg vil se om jeg kan få løst. Bl.a. oplever jeg at den påstår at jeg ikke har indlæst et projekt når jeg vil compile, men det har jeg altså! Det kan så løses ved at genindlæse projektet.

http://www.edr.dk/files/sloeber-ide-startpic.png
Startbilledet - Arduino Eclipse IDE named Sloeber
Ganske som PlatformIO findes miljøet til Linux, MacOS og Windows.
Jeg kan kun opfordre til at man prøver dem begge. Har du kendskab til andre alternativer, så skriv endelig om det, eller send input til mig, så skiver jeg noget :-)
 
Links:
- PlatformIO: http://platformio.org/
- Arduino Eclipse IDE: http://eclipse.baeyens.it/

Vy 73 de OZ1BV, Brian

Afstemning

Total votes: 649

Din gode positive kommentar